Podkarpackie

Rosco Steel Sp. z o.o. to Brylanty Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma, Gepardy Biznesu i Mocna Firma Godna Zaufania 2018

Rosco Steel Sp. z o.o. w Rzeszowie została wyróżniona w XIII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2018, w XI edycji Konkursu Efektywna Firma 2018, w XI edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 oraz VI edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2018 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Rosco Steel Sp. z o.o. rozwija się bowiem dynamicznie (średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2015-2016 wyniosła 37,9 proc.) i efektywnie (średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2015 i 2016 r. osiągnął poziom 6,8 proc). To przyniosło jej tytuły Gepard Biznesu 2018,  Efektywna 2018 i Mocna Firma Godna Zaufania 2018.

Wartość rynkowa Rosco Steel Sp. z o.o. w marcu 2017 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez IEB na 23 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2018.

Rosco Steel Sp. z o.o. powstała w wyniku decyzji o wyodrębnieniu z zakresu działalności firmy Rosco Polska kompletacji dostaw, montażu urządzeń i konstrukcji stalowych i przekazania ich do nowej spółki.

 

Oferuje kompletację dostaw i montaż instalacji, urządzeń oraz konstrukcji stalowych według dokumentacji klientów.

Firmę wyróżniają:

 

* posiadanie certyfikatu ISO 9001:2015 nadanego przez niemiecką firmę TÜV SÜD Management Service GmbH

* elastyczność w dostosowywaniu się do indywidualnych potrzeb Klientów

* najlepsze rozwiązania logistyczne mimo znacznego oddalenia od klientów

* wysoka jakość wyrobów i terminowość

 

Firma świadczymy usługi na rynku europejskim w zakresie produkcji oraz montażu w następujących obszarach:

 

* instalacje dla przemysłu m.in. chemicznego, drzewnego, szklanego, spożywczego, papierniczego czy cementowego

* instalacje do wytwarzania energii i ochrony środowiska.

Więcej informacji o firmie pod adresem http://roscosteel.pl

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu. W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS Instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company.  Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *