Pomorskie

Transplanner Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki i Gepard Biznesu 2018

Transplanner Sp. z o.o. w Baninie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2018 i w XI edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Transplanner Sp. z o.o. rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów ze sprzedaży i zysku netto w latach 2015-2016 wyniosła w jej przypadku 39,8 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2018.

Wartość rynkowa Transplanner Sp. z o.o. w marcu 2017 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 21 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2018.

Transplanner sp. z o.o. powstał w celu poprawienia jakości i zwiększenia rentowności przewozów kontenerowych w Polsce. Szeroki wachlarz zleceń pozwala planować tabor w sposób bardziej opłacalny zarówno dla przewoźnika jak i spedytora.

Realizacja zleceń transportowych to jedna z podstawowych usług jakie świadczy.

Cechy jakimi buduje zaufanie klientów to: terminowość, bezawaryjność, elastyczność, innowacyjność i rozsądna cena.

Drugim, lecz równie istotnym aspektem jej działalności jest sprzedaż i wynajem wszelkiego rodzaju kontenerów. Dostarcza klientom zarówno najbardziej klasyczne modele kontenerów morskich, których zastosowaniem jest transport oraz magazynowanie, jak i całą paletę rozwiązań biurowych – od pojedynczych egzemplarzy po całe budynki socjalne.

Klasyczne podejście i nowoczesna realizacja pozwalają na dynamiczny wzrost możliwości, obsługi jeszcze większej liczby zleceń, a co za tym idzie przyrost taboru adekwatnie do zapotrzebowania.

Doświadczona kadra i profesjonalne podejście do biznesu to podstawa, dlatego Transplanner będzie się rozwijał tylko w kierunku związanym z transportem lądowym. Nigdy nie zaproponujemy klientom frachtu morskiego ani obsługi celnej, gdyż godziłoby to w interesy jej bezpośrednich zleceniodawców.

Więcej informacji o firmie pod adresem:  www.transplanner.pl

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu.

Wydaje dzienniki internetowe EuropejskaFirma.pl, PolskieBrylanty.pl i GepardyBiznesu.pl. Organizuje Kongresy Nowoczesnej Gospodarki.

W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS Instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company.  Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *