Obsługa nieruchomości

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szwoleżerów” to Brylanty Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma, Gepardy Biznesu i Mocna Firma Godna Zaufania 2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szwoleżerów” w Warszawie została wyróżniona w XIII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2018, w XI edycji Konkursu Efektywna Firma 2018, w XI edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 oraz VI edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2018 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szwoleżerów” rozwija się bowiem dynamicznie (średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2015-2016 wyniosła 13,2 proc.) i efektywnie (średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2015 i 2016 r. osiągnął poziom 15,6 proc). To przyniosło jej tytuły Gepard Biznesu 2018,  Efektywna 2018 i Mocna Firma Godna Zaufania 2018.

Wartość rynkowa Spółdzielni Mieszkaniowej „Szwoleżerów” w marcu 2017 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez IEB na 38 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2018.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szwoleżerów” powstała 19 czerwca 1991 roku w wyniku wydzielenia się zasobów Osiedla „Szwoleżerów” ze struktury Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

Zasoby Spółdzielni, składające się z 7 budynków mieszkalnych i pawilonu usługowego, usytuowane są w obrębie ulic Czerniakowska – Szwoleżerów – Kawalerii – Noijego w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. Osiedle powstało na dawnych gruntach, należących do królewskich dóbr ujazdowskich, a następnie – w połowie XVIII wieku –  do biskupa Kajetana SOŁTYKA. W 1818 roku na tych gruntach zlokalizowano koszary ułańskie, wchodzące w skład ogromnego kompleksu koszarowego kawalerii rosyjskiej. Po I Wojnie Światowej w koszarach tych ulokowano I Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego.

Po II Wojnie Światowej na obecnych gruntach Spółdzielni zlokalizowano osiedle tzw. „domków fińskich” przeznaczonych dla budowniczych Pałacu Kultury i Nauki.

Budynki Osiedla zostały wybudowane i przekazane do użytkowania przez poprzedniczkę Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – Nauczycielską Spółdzielnię Mieszkaniową „Oświata” w latach 1971 – 1974, według projektu zespołu pod kierunkiem prof. dr inż. arch. Haliny SKIBNIEWSKIEJ.

Założenie nawiązujące do tradycji przedwojennych osiedli Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (WSM) reprezentuje jedną z najważniejszych realizacji budownictwa mieszkaniowego Warszawy. Architekturę osiedla charakteryzuje mały gabaryt i ciekawa, zygzakowata kompozycja brył z wkomponowanymi ogródkami przydomowymi w parterach budynków mieszkalnych. Za projekt osiedla prof. Halina SKIBNIEWSKA wraz z zespołem otrzymała prestiżową nagrodę „Mister Warszawy” w 1974 roku.

Teren Spółdzielni leży w obszarze zabytku archeologii ograniczonego ulicami: Podchorążych, Czerniakowską, Prusa, Książęcą i Al. Ujazdowskimi, zawierającego osadnictwo z okresu brązu, wczesnośredniowieczne i średniowieczne. Obszar ten został wpisany jako dobro kultury do rejestru zabytków 30 czerwca 1971 r. pod nr. C-48. Oznacza to, że wszelkie prace wykopaliskowe (ziemne) oraz wycinka drzew na terenie osiedla muszą być prowadzone na podstawie zezwoleń Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków.

Więcej informacji o spółdzielni pod adresem http://www.smszwolezerow.pl

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu. W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS Instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company.  Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *