Kategoria: Podlaskie

Przedsiębiorczości to jeden z priorytetów Podlasia

„W ramach programu regionalnego będziemy wspierać nasze przedsiębiorstwa zarówno na starcie, jak i w późniejszym etapie. Na pewno preferowane będą projekty związane z B+R, czyli działalnością badawczo-rozwojową: prace badawcze, wyposażenie laboratoriów”, mówi  Jarosław Zygmunt Dworzański, marszałek województwa podlaskiego.

Read more

Suwałki przyjazne biznesowi

„Władze miasta od dłuższego czasu prowadzą aktywną politykę proinwestycyjną zorientowaną na pozyskanie nowych inwestorów, tak krajowych, jak i zagranicznych, a w ostatnim czasie również działania w zakresie integracji środowiska biznesowego.  Od prawie 10 lat przy Prezydencie Miasta Suwałk działa Rada Gospodarcza”, mówi Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Read more