Dolnośląskie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Bolesławcu

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskało 25 firm z siedzibą w Bolesławcu, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Bolesławcu
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 Stacja Paliw W. Rak S. J. 924,9 17473
2 PPUH ELEKTROS Sp. z o.o. 740,4 14949
3 Reka Sp. z o.o. 323,2 8120
4 Bertman S.J. Robert Reguła, Roman Kowalski 274,6 3396
5 Zecik Sp. z o.o. 235,3 90
6 Mertz Eyewear Sp. z o.o. Sp.K. 207,2 3943
7 Rema Developer Sp. z o.o. S.K. 203,8 2799
8 BETMEL Sp. z o.o. Zakład Prefabrykacji Betonów 77,8 3975
9 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o. 69,1 16971
10 Apteka POD KLONAMI S.J. Lucyna Wojniłowicz-Plechawska i Dariusz Plechawski 64,1 2504
11 Duka Polska Sp. z o.o. 58,6 434
12 Firma Transportowa Mirko S C 46,2 38613
13 Firma Protea Niechajczyk Sp.J. 44 4259
14 Termotechnika Mr sp.j. Mirosław Jaśkiewicz, Ryszard Janczak 36,8 1962
15 Ceramika Artystyczna Spółdzielnia Rękodzieła Arystycznego w Bolesławcu 36,2 53163
16 Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 31,9 32544
17 Zakłady Ceramiczne Bolesławiec w Bolesławcu Sp. z o.o. 31,7 40513
18 Towarzystwo Budownictawa Społecznego w Bolesławcu Sp. z o.o. 28,5 22369
19 AMETYSTA Sp. z o.o. 20,6 3069
20 NZOZ Provita J. Słobodzian, W. Słobodzian sp.k. 20,4 10201
21 Hoerbiger Automotive Sp. z o.o. 18,7 91342
22 Appel Polska Sp. z o.o. 15 8300
23 Maxnet Sp. z o.o. 13,5 684
24 Cołokidzi i Wspólnicy Lipiany Południe S.J. 11,8 8242
25 BKM Serwis Sp. z o.o. 11,4 11722

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by Enzo83Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, Link