2Śląskie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskały 24 firmy z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 Modern Logistics Sp. z o.o. 430,8 448
2 EP Coal Trading Polska S.A. 368,7 10081
3 EP Cargo Polska S.A. 347,6 13226
4 Miller Sp. z o.o. 229,2 1451
5 Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. 122,3 81583
6 Mad Malek-Kolev S.K. 95,5 809
7 VEGA Sp. z o.o. 79,4 9525
8 CONTEYOR POLAND Sp. z o.o. 76,6 197262
9 Lontex Sp. z o.o. S.K. 46,6 35283
10 KONTAKT SIMON S. A. 39,9 297536
11 New Zinc Sp. z o.o. 38,8 29130
12 KMG Stolarka Sp. z o.o. 35,5 2049
13 Coma-Sport Sp. z o.o. 32,8 5241
14 Walcownia Metali DZIEDZICE S.A. 32,3 289346
15 ZPH AGA – HOLTEX S.J. Agata Holcman-Kos, Waldemar Kos 25,8 26161
16 Bomatur sp.j. Bogusław i Danuta Matlak 24,2 18001
17 INTER TRADE Sp. z o.o. 22,1 8714
18 EOP Hoka Polska Sp. z o.o. 19 16096
19 Mining Services And Engineering Sp. z o.o. 18,3 15466
20 VERTEX S.A. 16,2 29199
21 Ambra Sp. z o.o. 16,2 39386
22 Valeo Electric And Electronic Systems Sp. z o.o. 13,9 554170
23 Bielbet Sp. z o.o. S.K. 11,8 24898
24 Ada-Music Kręcichwost sp.j. 11,6 3982

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by D T G, CC BY-SA 3.0, Link