2Śląskie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Chorzowie

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskały 54 firmy z siedzibą w Chorzowie, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Chorzowie
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 Nero Computing System Sp. z o.o. 2810 316
2 Agencja Turystyczna Wonderlands Sp. z o.o. 1160,1 754
3 CANGARIS Sp. z o.o. 961,5 358
4 Ekobudstal Sp. z o.o. 816,4 2967
5 Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o. 665,5 62492
6 Pjm Forever Sp. z o.o. 631 9622
7 Heavy Industry Maintenance Sp. z o.o. S.K. 486,8 6716
8 Gana Food International Sp. z o.o. 295,4 1026
9 Alkara Sp. z o.o. 206,6 1419
10 Webolit Nieruchomości Sp. z o.o. S.K. 199,7 33107
11 Gemo – Silesia Sp. z o.o. 193,4 58224
12 Amg Silesia 2 Sp. z o.o. 131,9 2618
13 Domator Pwn Sp. z o.o. 124,6 359
14 MANN Sp. z o.o. 122,4 1818
15 Kej Parts Sp. z o.o. 118 14577
16 Aponte Sp. z o.o. 111,7 2716
17 Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Promesa Sp. z o.o. 110 246
18 Possible Worldwide Poland Sp. z o.o. 103 9542
19 Spółdzielnia Mieszkaniowa Barbara 90 11537
20 Adm Serwis Sp. z o.o. 87,8 4129
21 HORN & CO POLSKA Sp. z o.o. 75 2519
22 Gemed Elias S.J. 72,6 18698
23 Przedsiębiorstwo Gospodarcze CROSS Sp. z o.o. 72,3 24852
24 ADG Sp. z o.o. 63,7 769
25 Ideus Sp. z o.o. 62,4 29555
26 Creative Ceramika Sp. z o.o. 58,2 1229
27 G-L Projekt Sp. z o.o. sp.k. 51,1 1191
28 Transpetrol Sp. z o.o. 50,8 107850
29 Scaserv Sp. z o.o. 50,3 4899
30 Intermop Sp. z o.o. 42,4 10667
31 Stokson S.J. Henryk Stokłosa i Wspólnicy 42,1 256942
32 GSL Sp. z o.o. 38,6 2995
33 A-Zet Centrum Pompowe Sp. z o.o. sp.k. 36,3 8337
34 Storm Gray Unit Sp. z o.o. 32,2 4614
35 Serwis System Eugeniusz Słowik Sp.K. 26,9 9082
36 Inter – Kas Sp. z o.o. 26,4 1402
37 Fryzjersko-Kosmetyczna Spółdzielnia Pracy w Katowicach 26,4 753
38 Saternus Production Sp. z o.o. S.K. 26,3 2346
39 Saternus Distribution Sp. z o.o. S.K. 22,4 10148
40 CEZ Produkty Energetyczne Polska Sp. z o.o. 22,2 36517
41 NOVICHEM Sp. z o.o. 22,2 210744
42 El-Plus Sp. z o.o. 20,1 26799
43 Limatherm Components Sp. z o.o. 19,6 10260
44 Corriere Caffe Sp. z o.o. 19,2 217
45 Dywidag Systems International Sp. z o.o. 18,7 6788
46 Profi-Light Sp. z o.o. 18,5 1501
47 Moto-Profil Sp. z o.o. 18,1 678301
48 Eltrans S.J. 17 6195
49 Tramwaje Śląskie S.A. 13,9 121432
50 Laboratoria Badań Batory Sp. z o.o. 13,7 12057
51 Wapps Sp.J. Piekacz, Wilk 12,7 39046
52 PTHPU Unicus Sp. z o.o. 11,3 6381
53 Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o. 11 49639
54 Weindich S. J. 10,7 31092

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by Adrian TyncPraca własna, CC BY-SA 4.0, Link