Dolnośląskie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Jeleniej Górze

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskało 56 firm z siedzibą w Jeleniej Górze, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Jeleniej Górze
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK Sp. z o.o. 4075,5 2950
2 Engram S.A. 1606,6 11408
3 JELENIA PLAST Sp. z o.o. 899 790544
4 Jelmed Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 502,3 430
5 Axyo.Pl Sp. z o.o. 443,6 1233
6 Lekop Sp. z o.o. 365,3 436
7 Alpepharma Sp. z o.o. 338,5 194754
8 BST Technology Sp. z o.o. 331 146
9 Kronos Sp. z o.o. 230,8 132631
10 GEO – PRI Usługi i Roboty Inżynierskie Sp. z o.o. 212,5 2262
11 Fiduciamed Sp. z o.o. 185,1 311
12 Artex Jelenia Góra Sp. z o.o. 163,7 289
13 Amilian Sp. z o.o. 163,5 14153
14 Agrofarm Sp. z o.o. 147,2 1004
15 Filigran Sp. z o.o. 145,5 338
16 Ruben-Bau Sp. z o.o. 136,3 15192
17 E – FUN Sp. z o.o. 123,3 14509
18 Solid-Budowa Sp. z o.o. 99,8 3696
19 Candy Plus Polska Sp. z o.o. 85,1 20149
20 JG Immobilien Sp. z o.o. 73,9 96506
21 Mar – Mat Sp. z o.o. 72,6 7960
22 Matex Sp. z o.o. 67,6 61610
23 Roycon Sp. z o.o. 64,9 5306
24 Karkonoski Park Narodowy z Siedzibą w Jeleniej Górze 61,3 66117
25 RGS Sp. z o.o. 56,4 2176
26 Max – Comfort Sp. z o.o. 53,7 8442
27 Mediwa Sp. z o.o. 50,5 386
28 Przedsiębiorstwo Produkcyjne, Usługowo – Handlowe Geomaster Sp. z o.o. 50,1 7156
29 Agricom Sp. z o.o. 48,2 4809
30 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Wak Sp. z o.o. 47,9 259
31 Sikla Polska Sp. z o.o. 46,2 26999
32 Indom Managment Sp. z o.o. 46 1438
33 Cerdi Budowa Maszyn Sp. z o.o. 45,6 1051
34 Pure Pictures & Accessories Sp. z o.o. 45,2 8083
35 Eco Jelenia Góra Sp. z o.o. 40 76131
36 Compan – IT S.K. 37,4 32979
37 TLA Omnifin Sp. z o.o. 32,7 1202
38 Solar System Sp. z o.o. 30,6 16
39 Regess Sp. z o.o. 25,7 22288
40 Radcy Prawni P. Poczęty i Wspólnicy sp.k. 25,4 191
41 DWS Draexlmaier Wyposażenie Wnętrz Samochodowych Sp. z o.o. 25,3 142915
42 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Proinval S.A. 24,9 4595
43 DZIĘCIOŁOWSKI Sp. z o.o. 23,3 2025
44 Kancelaria Biegłych Rewidentów KONTYSTA Sp. z o.o. 23,2 82
45 AUGUSTO – LIMARO Lipiński, Marszałek S.J. 22,1 11099
46 Promed Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 21,9 14477
47 Centrum Diagnostyki Obrazowej Jelenia Góra Sp. z o.o. 21,5 20783
48 Micronix Sp. z o.o. 20,8 1650
49 Metal – Leg Sp. z o.o. 15,8 4918
50 ALVI – POLSKA Sp. z o.o. 13,5 33186
51 P H U SIM Sp. z o.o. 12,7 3223
52 DT Dolny Śląsk sp. z o.o. 12,5 4756
53 Ducato Sp. z o.o. 11,7 1837
54 Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa 11 1771
55 Spółdzielnia Mieszkaniowa OSTOJA 10,7 15599
56 Dolfamex Sp. z o.o. 10,1 36256

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by SuperGlobPraca własna, CC BY 3.0, Link