2Śląskie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Gliwicach

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskało 90 firm z siedzibą w Gliwicach, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Gliwicach
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 Avantor Performance Materials Poland S.A. 16390,1 226963
2 HH POLAND S.A. 3733,1 25980
3 APA Sp. z o.o. 2061,4 13549
4 XSOLVE Sp. z o.o. 1476 18601
5 Instytut Spawalnictwa 386,5 41472
6 Test Cargo International Sp. z o.o. 368,7 603
7 BHP MTM Poland Sp. z o.o. sp.k. 322,8 2330
8 OPUS Sp. z o.o. 292,6 18539
9 Polok Sp. z o.o. 267,9 1697
10 MEGIW Sp. z o.o. 257,9 2006
11 Opinion Strefa Druku Sp. z o.o. 246,2 17634
12 Dako Work Sp. z o.o. sp.k. 216,6 43994
13 Danish Farming Consultants Sp. z o.o. 198,2 145618
14 UNIVERSAL STAL Sp. z o.o. 187,4 58639
15 FIS – SST Sp. z o.o. 166,1 21984
16 PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIORS Sp. z o.o. 151,3 570531
17 KNOR Sp. z o.o. 138,4 11328
18 TTK Sp. z o.o. 138 1198
19 MAKROCAR Szumera, Opałka S.J. 137,4 19098
20 Mosten Service Sp. z o.o. 131,8 1606
21 BRAZCO MANUFACTURING Sp. z o.o. 129,6 17077
22 AN-DAR Group Sp. z o.o. 126,5 2730
23 Marketing Krystian Gdowka, Artur Ostręga S.J. 123,1 247456
24 Maco Polska Sp. z o.o. 120,8 39790
25 Auto Centrum Gliwice Lellek Group Sp. z o.o. sp.k. 111 68290
26 FLUOR S.A. 109,9 277749
27 Verocargo Sp. z o.o. S.K. 106 26130
28 PROLAN Sp. z o.o. 91,6 3328
29 Mostostal Zabrze Biprohut S.A. 86,5 85727
30 Gong Sp. z o.o. 82,7 10709
31 P P H U POG – TECH Sp. z o.o. 82,6 8080
32 EU-Logistik Polska Sp. z o.o. 81,8 5454
33 Hirschvogel Components Poland Sp. z o.o. 80,3 170841
34 S.I.A.P. Sp. z o.o. 76,1 81640
35 The Software House Sp. z o.o. 72,8 24663
36 Micro – Max Sp. z o.o. Zakład Remontowo Budowlany 66,6 10356
37 Link Mobility Poland Sp. z o.o. 66,1 54728
38 AUTOROBOT STREFA Sp. z o.o. 58,5 562862
39 Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 55 76399
40 Future Processing Sp. z o.o. 53,5 71438
41 Fuchs Oil Corporation (PL) Sp. z o.o. 52,7 557536
42 Zakłady Tworzyw Sztucznych IZO – ERG S.A. 50,9 171675
43 Ekomax Sp. z o.o. 49,2 29336
44 Fronius Polska Sp. z o.o. 46,7 30594
45 Tenneco Automotive Eastern Europe Sp. z o.o. 46,6 519203
46 International Quick Service Polska Sp. z o.o. 44,5 15659
47 MECALUX Sp. z o.o. 42,8 284366
48 Budownictwo Kamiński Sp. z o.o. S.K. 42,3 8548
49 Arpex Sp. z o.o. 41,4 24588
50 ESA S.R.O. Sp. z o.o. Oddział w Polsce 41,3 18144
51 Intex Sp. z o.o. 40,3 19059
52 Hotele Diament S.A. 40,2 186996
53 NEWTECH ENGINEERING Sp. z o.o. 39,8 12685
54 TECHNICON Sp. z o.o. 39,6 800
55 ORAINEX Sp. z o.o. 39,5 8123
56 Holbox Poland sp. z o.o. 38,2 9251
57 Fabryka Plastików Gliwice Sp. z o.o. 37,5 270734
58 BMT Sp. z o.o. 37,2 3177
59 Mercury HM Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 36,3 9782
60 Giobert Polska Sp. z o.o. 33,3 15977
61 City Car Sp. z o.o. 33,2 28027
62 Abraservice Polska Sp. z o.o. 32,8 11602
63 Advertise Group Sp. z o.o. Sp.K. 32,5 55045
64 NGK Ceramics Polska Sp. z o.o. 30,7 5999564
65 2EM Sp. z o.o. 28 15389
66 SGT S.A. 27,2 18822
67 Euvic Sp. z o.o. 24,6 66705
68 MTT SYSTEM Sp. z o.o. 23,7 2198
69 Marco Sp. z o.o. 22,3 69662
70 Sest – Luve – Polska Sp. z o.o. 20 615183
71 Graw Sp. z o.o. Pprzeds. Usługowo – Techniczne 18,8 26871
72 TRAKT Sp. z o.o. 18,7 23986
73 BMZ Poland Sp. z o.o. 18,7 129745
74 Sanimex 1 Sp. z o.o. S.K. 18,5 23447
75 Muller – Die Lila Logistik Polska Sp. z o.o. 18,4 46214
76 Zakład Instalacji Budowlanych W. Szostak, A. Duda, Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 18 13249
77 Van 7 Sp. z o.o. 17,9 362
78 Merkator S.j. 17,7 53467
79 PPG Industries Poland Sp. z o.o. 17,2 213183
80 Etisoft Sp. z o.o. 16,6 225162
81 Firma Handlowa MASZ Dariusz Malinowski 15,7 46771
82 Instytut Techniki Górniczej KOMAG 15 30250
83 Johnson Matthey Battery Systems Sp. z o.o. 14,9 204191
84 REMONDIS GLIWICE Sp. z o.o. 14,6 68321
85 Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Dako Sp. z o.o. 14,4 42672
86 Instytut Metali Nieżelaznych 11,7 108111
87 VELO Sp. z o.o. 11,3 42215
88 IMTREX S.J. 11,3 2005
89 Konta Invest Sp. z o.o. 10,9 1913
90 ECO TRADE Sp. z o.o. 10,2 54937

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by GliwiPraca własna, CC BY-SA 3.0 pl, Link