2Śląskie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Częstochowie

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskało 78 firm z siedzibą w Częstochowie, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Częstochowie
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 P.P.H. Adamex J.Karoń, E.Kasprzyk, A.Kasprzyk Sp. J. 6392 18621
2 Zakład Budowy i Remontów Sieci Energetycznych S.J.-Jacek Kwiendacz i Wspólnicy 4062,1 10313
3 Magneto Sp. z o.o. 3548,3 11381
4 Storkpharm Sp. z o.o. 1171,2 7012
5 Print Sp. z o.o. 1050 572
6 K.R.W. Stone – Art Sp. z o.o. 910,5 5165
7 Tradea Sp. z o.o. 658,6 10516
8 Strach i Synowie Sp. z o.o. 603,4 1240
9 Consul Sp. z o.o. 348,8 2990
10 PPU SURMAT Sp. z o.o. 286,9 5163
11 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Edmund Dylikowski 240 20947
12 PPU SURMAT Sp. z o.o. S.K. 160,6 9728
13 Transwoj-Bis Sp. z o.o. 158,8 1635
14 Tradea Sp. z o.o. S.K. 145,6 1290
15 Suez Południe Sp. z o.o. 134,9 48150
16 Albudex Kała Minkisiewicz S.J. 107 8805
17 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. 106,3 157439
18 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Sanitarnych Pro-Gas Sp. z o.o. 103,5 450
19 F.H.P. GOLDEGS J. Baydak A. Rybak S.J. 91,7 13469
20 Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi Złompol Jończyk, Nowak Sp.J. 90,6 42213
21 Verikon Sp. z o.o. 85,9 757
22 ULTRA-GASTRO Jachimowski, Zawiszewski S.K. 80,4 11132
23 Makpol Sp. z o.o. 77,7 2228
24 Lavoro Sp. z o.o. 73 9865
25 Gemina – BIS Sp. z o.o. 69,9 178
26 CORAX Sp. z o.o. 67,7 13170
27 Madex-Instal Sp. z o.o. 63,3 2482
28 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe PLACZYŃSKI Sp. z o.o. 62,5 5789
29 Szewos Wosik sp. j. 62,1 3824
30 Dtr Vms Poland Sp. z o.o. 61,2 196675
31 Spółdzielczy Zakład Zabawkarski Uniwersum 56,3 23579
32 Wiko Klebetechnik Sp. z o.o. 53,4 17313
33 Geobios Sp. z o.o. Biuro Badawczo – Projektowe Geologii I Ochrony Środowiska 52,5 840
34 Irchem Sp. Z O.O. S.K. 48,2 10751
35 GEMINA Sp. z o.o. 45,7 1646
36 Biopolonia Sp. z o.o. S.K.A. 44,8 27075
37 GRANULAT-CHMIELARZ S.J. 44 59516
38 GST Automotive Safety Poland Sp. z o.o. 42,8 124381
39 Nowodworski sp. j. 42,2 146750
40 STB Sp. z o.o. 41,3 2442
41 Biopharmacotech Sp. z o.o. sp.k. 40,6 4614
42 Scapol Sp. z o.o. 39,7 6080
43 Diagnostyka Sp. z o. o. S. K. Częstochowa 37,2 50891
44 Guardian Częstochowa Sp. z o.o. 34,3 1230641
45 Jagiełło i Smolarek Kancelaria Adwokacka Sp.k. 33,7 6447
46 EXG Investments S.A. 32,4 18534
47 Viperprint Sp. z o.o. 32,2 4941
48 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SPIŻ G. Wawrzak C. Wawrzak S.J. 31,9 34630
49 Kombat Sp. z o.o. S.K. 31,1 12200
50 Eco – Team Sp. z o.o. S.K. 30,9 37145
51 M+H Textil Systems Polska Sp. z o.o. 30,3 32829
52 Unipol Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Budownictwa i Handlu 29,9 11216
53 Centrala Materiałów Budowlanych Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa 29,2 10229
54 PPH Komobex – Inel Sp. z o.o. 28,6 52848
55 Oczyszczalnia Ścieków Warta S.A. 28,3 65606
56 Frank-Cars Sp. z o.o. S.K. 27,7 53007
57 Kamex II Sp. z o.o. S.K. 26,3 8847
58 Inter-Plast Z. Bodziachowska Kluza S.J. 26,1 29264
59 Keramet Polska Sp. z o.o. 25,9 37358
60 METAL UNION Sp. z o.o. 25,1 41984
61 Hegelmann Transporte Sp. z o.o. 24,3 47287
62 Cedar-Pol Sp. z o.o. 24,1 514
63 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Anesteam Sp. z o.o. 22,6 266
64 PPH LIMAK Wojciech Mrocheń 22,4 150499
65 PPH ADAMEX II Apolonia Karoń 20,6 77280
66 Bodycote Polska Sp. z o.o. 19,8 85064
67 MIRPOL TRANS Sp. z o.o. 19 409
68 E-COMMERCE PARTNERS Sp. z o.o. 17 13223
69 Bartex Kluza S.J. 16,1 21346
70 MILA Sp. z o.o. 16 20267
71 Papirus M. Górecki, A. Nowicki, J. Karyś S.J. 15,6 3525
72 3J Sp. z o.o. Sp.K. 14,7 11756
73 X-Kom Sp. z o.o. 13,1 181147
74 Perfekt – Service Sp. z o.o. Ochrona Mienia, Osób I Doradztwo Prawne 12,8 773
75 Zakład Remontowo Budowlano Instalatorski Budo-Max S.J. Radosław Marks, Piotr Marks 12,1 15661
76 Ultex – Pol Sp. z o.o. 11,7 59529
77 PHPU SEMEX Fertacz, Huszno S.J. 11,3 73457
78 Stolzle Częstochowa Sp. z o.o. 10,1 835117

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by ZureksPraca własna, CC BY-SA 4.0, Link