Lubuskie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskały 24 firmy z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 Agreco Service Spółka z o.o. 2010,9 1532
2 Ktm S.A. 381,3 55578
3 Brandenburg Game Sp. z o.o. 248,6 17476
4 Budorem Sp. z o.o. 228,4 1725
5 BB Old Town Sp. z o.o. 164,5 3370
6 LAA Trans Logistic Sp. z o.o. 124,8 30636
7 Kompan Manufacturing Poland Sp. z o.o. 121,5 95608
8 Spółdzielnia Mieszkaniowa Celuloza 121,3 11826
9 Teleskop Assets Sp. z o.o. 101,1 155165
10 Dominik Polska Services Sp. z o.o. 50,2 1943
11 RAVEN Sp. z o.o. 47,7 10155
12 JACK P.P.U.H. PIEKARNIA BAGIETKA Marek Jackowski 44,7 22590
13 Arctic Paper Kostrzyn S.A. 39,4 754862
14 Kostrzyńsko – Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 35,1 107579
15 ICT POLAND Sp. z o.o. 34,1 2404907
16 Avikor Sp. z o.o. 33,3 1114
17 Travel Free Poland Sp. z o.o. 27,9 23475
18 NOVO TECH Sp. z o.o. 27,5 204946
19 Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. 24,9 74666
20 Algontec Polska Sp. z o.o. 24,6 65188
21 HANKE TISSUE Sp. z o.o. 22,8 168907
22 Metal – System Sp. z o.o. 22,7 14520
23 Karo Sp. z o.o. 21,3 2649
24 Spółdzielnia Mieszkaniowa Morena 10,4 16814

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.