Lubelskie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Puławach

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskało 25 firm z siedzibą w Puławach, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Puławach
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 R.S.U. MONTAR Sp. z o.o. 1151,8 8461
2 Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane TERMOCHEM Sp. z o.o. 1087,3 78572
3 Spółdzielnia Mieszkaniowa Przylesie w Puławach 266,7 1234
4 Powiśle Spółdzielnia Mieszkaniowa w Puławach 148,3 25103
5 Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe BUDIMER Sp. z o.o. 127,1 5697
6 Fun Park Sp. z o.o. 117,1 13665
7 Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców Pomoc w Puławach 102 1629
8 Pe – Es Sp. z o.o. 94,6 2023
9 SCF Natural Sp. z o.o. 73,7 13870
10 Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Puławach Skrót: Opec Sp. z o.o. w Puławach 55,6 11901
11 Przesiębiorstwo Handlu Wewnętrznego Sp. z o.o. 54 22643
12 Zakład Opieki Zdrowotnej Medical Sp. z o.o. 48,5 16099
13 PE – ES ZHS Sp. z o.o. 47,2 11656
14 Inkubator Technologiczny Markiz Sp. z o.o. 45,6 375
15 Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne i Robót Chemoodpornych Chemobud Sp. z o.o. 41,9 24368
16 WODOCIĄGI PUŁAWSKIE Sp. z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 34,2 35892
17 Centrum Medyczne Internus Sp. z o.o. 33 17397
18 Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 26,1 49536
19 Mezap Sp. z o.o. Zakład Budowy Aparatury i Remontów Specjalistycznych 24,1 36896
20 Energezap Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Remontów Energetycznych 22,7 13490
21 BIOWET PUŁAWY Sp. z o.o. 22 53195
22 Masz – Zap Sp. z o.o. Przeds. Remontowe Maszyn i Armatur 19,6 48991
23 Eastlog Sp. z o.o. 19 1202
24 AUTO PIKUL MARIOLA PIKUL 18,4 12970
25 Agrosystemy Sp. z o.o. 17,1 961

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by Krzysztof Kosowski, CC BY-SA 3.0 pl, Link