3Podkarpackie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Stalowej Woli

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskało 27 firm z siedzibą w Stalowej Woli, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Stalowej Woli
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 3868,8 5708
2 WODEX Sp. z o.o. ZPH 151,3 9595
3 Monika Bus Sp. z o.o. 139,4 331
4 Solbet Stalowa Wola S.A. 132,5 37850
5 Eko-Ram Sp. z o.o. 102,7 895
6 Przedsiębiorstwo Petrus Sp. z o.o. 97 2888
7 Tanis K.T.M.A. Pyzara sp.j. 96,5 14908
8 HSW – Kuźnia Stalowa Wola Sp. z o.o. 64,9 72438
9 Koma Sp. z o.o. 49,1 19214
10 Nutka sp.j. Małgorzata Partyka, Henryk Partyka 46,3 3004
11 AXTONE HSW Sp. z o.o. 45,5 69565
12 Biuro Rachunkowe Finance Sp. z o.o. 45,3 764
13 Apis Group Sp. z o.o. 43,1 989
14 Autorud Stanisław Górski, Stanisław Sobiło Sp. J. 42,7 234004
15 BIP.PL Sp. z o.o. 39,2 313
16 BIURO-PLUS L.A. Koptyra S.J. 36,8 9630
17 Rakoczy Stal Sp. z o.o. 31,3 13883
18 Marlex Sp. z o.o. 30,8 1069
19 HSW Oprzyrządowanie i Narzędzia Specjalne Sp. z o.o. 29,8 7662
20 HALMAR A. Mysior, W. Gąsiorski Sp. Komandytowa 29,8 101747
21 Izomet Stalowa Wola Sp. z o.o. 25,4 35434
22 Eurometal S.A. 20,9 175908
23 Tryumf Sp. z o.o. 16,8 81694
24 Węglobud Skład Opału i Materiały Budowlanych Sp. z o.o. 16,5 442
25 Thoni Alutec Sp. z o.o. 15,9 926902
26 Hurtownia Man Czuba Zdzisław sp.j. 13,6 5280
27 HALMAR Sp. z o.o. 10,2 68358

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by Rademenes777Own work, CC BY-SA 4.0, Link