4Pomorskie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Słupsku

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskało 71 firm z siedzibą w Słupsku, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Słupsku
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 Gospodarstwo Rolne Drzeżewo Sp. z o.o. 1970,4 7680
2 Biuro Podróży Anna Partyka Sp. z o.o. 866,5 799
3 Archiwis Sp. z o.o. 726,3 644
4 PLAST TEAM POLAND Sp. z o.o. 559,5 68295
5 Ramm Sp. z o.o. 418,9 1173
6 METZŁOM Ligęza S. J. 341,7 29020
7 P H U P ROLMASZ Sp. z o.o. 310,2 10129
8 Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Słupsk Sp. z o.o. 300,3 2955
9 Infocity Sp. z o.o. 287,1 840
10 Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 152,7 51293
11 JANTAR 2 Sp. z o.o. 122,5 19225
12 STANPOL Sp. z o.o. 115,7 22804
13 Auto-Transport Sp. z o.o. 104,3 1331
14 PH Brent Sp. z o.o. 103,1 2184
15 Doradztwo Finansowe Ekonomiczne i Podatkowe Finanser Sp. z o.o. 100,9 381
16 Profil Krystyna i Paweł Kosowicz S.J. 84,1 88951
17 KAMIR Sp. z o.o. 84 52249
18 Miami Tomasz Zawadzki Sp. z o.o. 82,4 6197
19 Powiatowy Zakład Usług Medycznych Sp. z o.o. w Słupsku 78,1 2278
20 ATP Budownictwo Sp. z o.o. 77 2100
21 Firma Handlowa Corsa Sp. z o.o. 69,5 630
22 Agopol-Ekotrade Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej 69,3 1849
23 Eco Plan S.A. 68,4 22370
24 Energa-Operator Eksploatacja Słupsk Sp. z o.o. 68,3 54466
25 LAUBER Sp. z o.o. 64 14450
26 Continental Auto Sp. z o.o. 62,9 3750
27 GINO ROSSI S.A. 60,3 160963
28 Dom Nauczyciela Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa 56,4 843
29 Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. 53,9 5562
30 Baks Alina Borucka Restauracje Mcdonald`S 53,1 38307
31 VP Investment Sp. z o.o. 52,8 10501
32 D&A Consulting -Trading Sp. z o.o. 51,7 1049
33 ET Cetera Sp. z o.o. 50,1 4433
34 Jantar 3 Sp. z o.o. 47,7 7036
35 Przedsiębiorstwo Usługowo-Turystyczne Przymorze Sp. z o.o. 46,5 4986
36 Sekret Sp. z o.o. 44,6 436
37 Spółdzielnia Socjalna Remedium 44,1 107
38 Pomorze Sp. z o.o. 42,2 1542
39 Diab Sp. z o.o. 40,7 4392
40 Apartamenty Sp. z o.o. 39,7 438
41 Modelana Sp. z o.o. 37,5 2310
42 PRO – BET Sp. z o.o. 35,1 2734
43 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne Starnet Sp. z o.o. 33,9 7566
44 Engie Ec Serwis Sp. z o.o. 29,6 29944
45 Sommer Sp. z o.o. 28,5 1649
46 Inwestprojekt Słupsk Sp. z o.o. 28 514
47 DAKAR Sp. z o.o. 27,2 1318
48 Matbet Sp. z o.o. 25 179868
49 FIMAL PSB Sp. z o.o. 24,3 42321
50 M & S Pomorska Fabryka Okien Sp. z o.o. 24,3 30306
51 Record R. Nowak; M. Sawicki; M. Choszcz Sp. J. 23,7 71449
52 Miejskie Przedsiębiorstwo Zieleni Sp. z o.o. 23 3690
53 Walter Sp. z o.o. 19,9 1132
54 Igmar Ad Sp. z o.o. 19,4 6365
55 Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST – BOX S.A. 19,3 132531
56 Baltico Sp. z o.o. 18,8 6282
57 Raj Dla Myśliwego Sp. z o.o. 18,6 3342
58 Apator Telemetria Sp. z o.o. 18,5 58531
59 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Henryk i Zbigniew Nejman Auto-Hak sp. j. 17,6 208115
60 Spółdzielnia Mieszkaniowa LOKATOR 17,2 514
61 Przedsiębiorstwo Handlowe REBIS E. i E. Baranowscy S.J. 15,4 11087
62 ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o. 14,7 156836
63 Telewizja Kablowa Słupsk Kanał 6 Sp. z o.o. 14 1194
64 LAMINOPOL Sp. z o.o. 13,7 73254
65 SCANIA Production Słupsk S.A. 13,4 58917
66 Tourtrend Sp. z o.o. 12,4 22582
67 Terma Artur, Dariusz i Helena Szymaniuk sp. j. 12,4 64854
68 Firma Kosmetyczna Loton Spółdzielnia Pracy 12,4 2681
69 JANTAR Sp. z o.o. 11,1 73301
70 Verlinden Sp. z o.o. 10,5 814
71 Nova Jakub Kiersnowski S.K. 10,4 6941

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by Tomasz Górny (Nemo5576)Own work, CC BY-SA 3.0 pl, Link