2Śląskie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Sosnowcu

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskało 69 firm z siedzibą w Sosnowcu, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Sosnowcu
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 Adm Zn Sp. z o.o. 3260,1 1769
2 Nero Sp. z o.o. 2984,3 7788
3 BOWIM S.A. 2009,2 276247
4 ZUH Kontrakt Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej 1453,3 6804
5 Komplex Sp. z o.o. 1122,3 6914
6 BUDOPRIMEX Sp. z o.o. 1121,3 239
7 Pluseight Polska Sp. z o.o. 613,9 9702
8 Parkiet Profesional Sp. z o.o. 594,8 3986
9 Lador Sp. z o.o. 580 4025
10 Inżynierskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WIKATECH Sp. z o.o. 538 3188
11 Zmuw Engineering S.A. 508,3 4636
12 Permon Sp. z o.o. 426,4 4931
13 Enexio Poland Sp. z o.o. 408,9 5061
14 Silma Tools Sp. z o.o. 386,6 4129
15 Zakłady Usługowe EZT S.A. 334,3 24860
16 Mostostal Montaco Sp. z o.o. 297,8 4387
17 Caliko Sp. z o.o. 268,7 1156
18 Progress Pharm Mariusz Sierka, Mieczysław Stępień S.J. 268,6 18936
19 Stalem Sp. z o.o. S.K. 267,2 2152
20 Suder Sp. z o.o. 245,1 1497
21 GOZDAWA Sp. z o.o. 222 10889
22 AKTIN Sp. z o.o. 220,6 1453
23 Arpes Sp. z o.o. 202,7 176
24 Severstal Distribution Sp. z o.o. 161,3 89253
25 NANOCHEM Sp. z o.o. 149,9 11936
26 Connecto Sp. z o.o. S.K. 134,7 2739
27 Plastic Components And Modules Poland S.A. 129,2 387955
28 Van Leeuwen Rury Sp. z o.o. 126,3 3801
29 Tech – Dent Sp. z o.o. 120 422
30 RB Road Transport & Logistics Sp. z o.o. S.K. 115,7 3519
31 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 94,3 53650
32 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu 87,3 12617
33 Novotechnology Sp. z o.o. S.K. 84,4 3178
34 Packopack Sp. z o.o. 80,8 1745
35 An-Med Broker Sp. z o.o. 79,9 3532
36 Klimasystem Filtry Sp. z o.o. S.K. 78,9 8427
37 J-S Sp. z o.o. 74,8 8228
38 DÖLLKEN Sp. z o.o. 73,9 18616
39 Sine Qua Non TS Centrum Telemarketingu Sp. z o.o. 67,1 18716
40 TIMKEN POLSKA Sp. z o.o. 59,6 468749
41 Rozmus Sp. z o.o. 59,3 5221
42 Master Pack Sp. z o.o. S.K. 58,5 8540
43 Security Group Sp. z o.o. 57,5 5220
44 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Wod-Eko Sp. z o.o. 57,2 4142
45 Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa 55,1 125224
46 Watermann Polska Sp. z o.o. 50,6 8028
47 ZARGES POLSKA Sp. z o.o. 47,5 2140
48 Izobud Konstrukcje Sp. z o.o. 42,6 541
49 Proper Guard Sp. z o.o. 42,1 1739
50 Cebi Poland Sp. z o.o. 41,5 40093
51 Spółdzielnia Mieszkaniowa Osada 39,3 2245
52 Bonus Ubezpieczenia Sp. z o.o. 35,8 119
53 NOBUD Sp. z o.o. 31,6 33102
54 VITKOVICE MILMET S.A. 29,9 202922
55 DMF Serwis Sp. z o.o. 28,4 326
56 VAT Polska Sp. z o.o. 22,4 6641
57 Chemoform Polska Sp. z o.o. 20,5 13332
58 Grafit Silesia Sp. z o.o. 20,3 8662
59 BCUBE Sp. z o.o. 20 80393
60 BITRON POLAND Sp. z o.o. 17,7 397180
61 AGEA STAR Sp. z o.o. 17,6 2178
62 INTERMAL – OPAKOWANIA S.J. Marcin Malewski, Ewelina Malewska 15,1 7682
63 Inter Deventer Sp. z o.o. 14,7 45734
64 Inox-Plus Sp. z o.o. 14,6 10303
65 Silesia Pet Foods Sp. z o.o. 14,1 1017
66 Axa Stal Sp. z o.o. 13,2 788
67 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Algas Ciepał Helena, Szatan Barbara sp.j. 11,6 28379
68 FALKON G.SOKÓŁ I S-KA – S.J. 10,4 36719
69 Nowa S.A. 10,1 58472

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by Michał Sz.Praca własna, CC BY-SA 4.0, Link