Dolnośląskie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Wałbrzychu

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskały 52 firmy z siedzibą w Wałbrzychu, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Wałbrzychu
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 Maxpro CNC Sp. z o.o. 1399,6 7823
2 Europharm Sp. z o.o. 456 6209
3 GOLD 1 Sp. z o.o. 385 15182
4 Sanap Sp. z o.o. 361 1756
5 Biuro Usługowo-Handlowe Wersor Sp. z o.o. 347,2 109
6 Euro Pożyczka Sp. z o.o. 294,5 3359
7 INVEST – PARK Sp. z o.o. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna 270,7 398052
8 Pakt Sp. z o.o. 247,4 5744
9 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Dofamot Sp. z o.o. 229,6 2233
10 CENTRUM BUDOWLANE SIRBUD – Daniel Sip, Dorota Barańska S.J. 206,4 19095
11 Pracownia Projektowo – Usługowa Sp. z o.o. 127,6 141
12 Jeltek Group Andrzej Osowski S.K. 108,6 3155
13 Invest – Park Development Sp. z o.o. 102,2 62761
14 Restauracja Książęca sp. z o.o. 94,8 1692
15 Prima R.Dydejczyk, B.Dydejczyk sp.j. 94,4 1964
16 ZBJ Sp. z o.o. 89,4 2734
17 INTERMINGLASS Sp. z o.o. 88,1 44903
18 AUTOFORTE.PL Sp. z o.o. 88 3260
19 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe Warex Sp. z o.o. 86 39351
20 Budosprzęt – Wałbrzych Sp. z o.o. 82,2 5278
21 Faurecia Wałbrzych S.A. 74,7 754073
22 Spółdzielnia Mieszkaniowa PODZAMCZE 64 64483
23 Primez Sp. z o.o. 61,3 3447
24 Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. 57 22352
25 Histotest Sp. z o.o. 56,3 360
26 Ośrodek Badań i Pomiarów Jakości, Ochrony Środowiska Oraz Studiów i Szkolenia Bhp Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe i Oświatowe Eko-Lab Sp. z o.o. 52 840
27 Antek Majsterkowicz Sp. z o.o. 51,3 99
28 Trans-Drog M. Pomarański, D. Mamrot sp.j. 47,9 30987
29 Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. 46,2 2182472
30 Sanswiss Polska Sp. z o.o. 40,2 17179
31 Europolit Sp. z o.o. 38,5 5194
32 TARGET M. P. Turliński S.J. 35,6 5641
33 Tristone Flowtech Poland Sp. z o.o. 35,4 488496
34 VSV PL Sp. z o.o. 35,2 248
35 Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 33,4 8413
36 Tr Polska Sp. z o.o. 32,6 1335
37 Promotor Sp. z o.o. 32,5 18114
38 INWESTBUD Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo 32,2 1186
39 Sławomir Zieleń i Wspólnicy Sp. z o.o. 29 1059
40 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 28,9 60769
41 Centrum Pielęgnacyjno – Rehabilitacyjne Jantar – MED Sp. z o.o. 26,2 3017
42 S.T. Auto Serwis Sp. z o.o. PUHP 24,4 1776
43 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Krzysztof Sp. z o.o. 23,9 677
44 RONAL – POLSKA Sp. z o.o. 22,4 2011044
45 INFOPROBUD Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Produkcji Usług i Wdrożeń Informatycznych 22,2 1887
46 Ośrodek Pomiarów i Automatyki Sp. z o.o. 19,7 271
47 Zakład Produkcji Opakowań KB PACK J. K. Bednarscy S.J. 18,1 5276
48 PW MAXPOL Sp. z o.o. 16,4 9351
49 Optima Sp. z o.o. 16,2 528
50 JAMA Sp. z o.o. 11,4 32960
51 Alpex Sp. z o.o. 10,3 1083
52 Zakład Techniki Odlewniczej PROMET Sp. z o.o. 10,1 15352

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by Edward KnapczykPraca własna, CC BY-SA 3.0 pl, Link