Dolnośląskie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Świdnicy

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskało 51 firm z siedzibą w Świdnicy, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Świdnicy
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 Smart Work Sp. z o.o. 479,5 4705
2 Galess Sp. z o.o. 415,4 27909
3 Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne Marconi Sp. z o. o. 291,7 4148
4 Mieszko Sp. z o.o. 188,9 1110
5 AS – Shop Sp. z o.o. 158,7 450
6 Dert Sp. z o.o. 138,5 3560
7 DOLMEB Sp. z o.o. 136,7 40764
8 Bel-Pol Pankiewicz, Mielniczyn sp. j. 135 30302
9 Bonus Sp. z o.o. 133,6 3089
10 Doradztwo Ekonomiczno – Finansowe sp. z o.o. 130,3 1493
11 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy 126,5 44517
12 ZETO – ŚWIDNICA Sp. z o.o. 95,4 10925
13 Best Systemy Grzewcze Sp. z o.o. 94,7 2180
14 Arte Sp. z o.o. 89,3 474
15 Fire Family Sp. z o.o. 82,8 4786
16 Orzeł Sp. z o.o. w likwidacji 71,6 375
17 Jako Polska Sp. z o.o. 65,1 2216
18 PPHU M&J Z. Jadczak, G. Maciejewska S.J. 62,7 8555
19 Norsteel Sp. z o.o. 60,1 6374
20 Hurtownia Piast Sp. z o.o. 60 2482
21 Spółdzielnia Mieszkaniowa SZANSA 57,6 1253
22 Wistal S.J. 49,7 22878
23 Wakum Świdnica Sp. z o.o.P P P H 47,7 1405
24 Fabryka Aparatury Pomiarowej Pafal S.A. 47,6 73731
25 Krause Sp. z o.o. 47,5 74718
26 Antikor Sp. z o.o. w likwidacji 38,3 11912
27 Bentli Sp. z o.o. 38,2 4964
28 TKM Recykling Polska Sp. z o.o. 35,2 3460
29 Nutmar Sp. z o.o. S.K. 34,1 11607
30 Promet Sp. z o.o. 33,6 1958
31 Automatix Sp. z o.o. Spółka komandytowa 31,4 54174
32 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BHMED Sp. z o.o. 31 5646
33 TELERAJ Sp. z o.o. 29,3 7707
34 Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa 27,7 761
35 JTF Property Sp. z o.o. 27,5 568
36 Ars Medica Sp. z o.o. 27,1 3011
37 PPUiH OMEGA S. J. Rychter, Twardzicki 25,7 15358
38 Colgate-Palmolive Manufacturing (Poland) Sp. z o.o. 24,4 1482769
39 Stangl Technik Polska Sp. z o.o. 24,3 86936
40 Unitron Sp. z o.o. Przeds. Usług, Handlu i Produkcji Różnej 22,1 663
41 Firma Wielobranżowa Jodko Schiewe Sp. J. 20,7 18467
42 WIEŻA Sp. z o.o. 19,2 1177
43 Gleipnir Sp. z o.o. 19,2 305
44 Effectivity Sp. z o.o. 18,8 246
45 Centrum Usług Medycznych Eskulap Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wykonujące Działalność Leczniczą 18,1 3350
46 TOM-MASZ Tomasz Cyrbes, Tomasz Wodziński S.J. 17,2 4668
47 BEL – POL Sp. z o.o. 16,8 43509
48 Klingenburg International Sp. z o.o. 14,3 158359
49 Centrala Techniczna Eltech Sp. z o.o. 14,1 137221
50 JKM Metal Sp. z o.o. 11,1 3951
51 LECHTOM Tomasz Sikociński 10,8 44857

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by Andrzej OtrębskiPraca własna, CC BY-SA 3.0, Link