Umiejętny dobór kadry

"Mamy sukcesy dzięki własnej strategii inwestycyjnej, racjonalnemu zarządzaniu nieruchomościami, umiejętności zarządzania w sytuacjach kryzysowych i szerokiej strukturze kontrahentów", ocenia Joanna Feder – Kawczyńska, prezes zarządu  „Central Fund of Immovables” sp. z o.o. w Łodzi.

 

Joanna Feder – Kawczyńska, prezes zarządu  „Central Fund of Immovables” sp. z o.o. w Łodzi

 „Central Fund of Immovables” sp. z o.o. powstała w 2001 roku, a jej główną dewizą było inwestowanie w rynek nieruchomości komercyjnych oraz ich wynajem na własny rachunek. Spółka odniosła oraz odnosi sukces głównie dzięki własnej strategii inwestycyjnej i racjonalnemu zarządzaniu nieruchomościami oraz umiejętności zarządzania w sytuacjach kryzysowych, szerokiej strukturze kontrahentów spółki, a także znacznym inwestycjom w działalność spółki, w tym jej stałemu dokapitalizowywaniu.

Powyższy model zarządzania spółką zaowocował w ostatnich latach na tyle korzystną sytuacją finansową spółki, nawet w okresie kryzysu finansowego, iż pozwoliło to spółce nie tylko na umocnienie pozycji na rynku wynajmu nieruchomości, ale i także na  poszerzenie dotychczasowej oferty świadczonych przez spółkę usług, przez inwestycje w działalność hotelową i obiekty hotelowe, a także na kapitałowe angażowanie się w inne podmioty zajmujące się działalnością hotelarską oraz świadczące usługi sportowo – rekreacyjne, jak i Wellnes & SPA. Powyższa działalność inwestycyjna, już na wstępnym etapie przynosi wymierne korzyści spółce i stąd również w tym segmencie rynku spółka  upatruje dalszego kierunku rozwoju swoich działań, a tym samym sukcesu biznesowego.

Z pewnością jednak Spółka Central Fund of Immovables sp. z o.o. nie uzyskałaby nawet obecnej swojej pozycji na rynku bez wysoce wykwalifikowanej kadry pracowniczej oraz umiejętnemu doborowi kadry pracowników przez osoby zarządzające spółką.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *