Pozostałe branże

Umiejętny dobór kadry

"Mamy sukcesy dzięki własnej strategii inwestycyjnej, racjonalnemu zarządzaniu nieruchomościami, umiejętności zarządzania w sytuacjach kryzysowych i szerokiej strukturze kontrahentów", ocenia Joanna Feder – Kawczyńska, prezes zarządu  „Central Fund of Immovables” sp. z o.o. w Łodzi.

 

Joanna Feder – Kawczyńska, prezes zarządu  „Central Fund of Immovables” sp. z o.o. w Łodzi

 „Central Fund of Immovables” sp. z o.o. powstała w 2001 roku, a jej główną dewizą było inwestowanie w rynek nieruchomości komercyjnych oraz ich wynajem na własny rachunek. Spółka odniosła oraz odnosi sukces głównie dzięki własnej strategii inwestycyjnej i racjonalnemu zarządzaniu nieruchomościami oraz umiejętności zarządzania w sytuacjach kryzysowych, szerokiej strukturze kontrahentów spółki, a także znacznym inwestycjom w działalność spółki, w tym jej stałemu dokapitalizowywaniu.

Powyższy model zarządzania spółką zaowocował w ostatnich latach na tyle korzystną sytuacją finansową spółki, nawet w okresie kryzysu finansowego, iż pozwoliło to spółce nie tylko na umocnienie pozycji na rynku wynajmu nieruchomości, ale i także na  poszerzenie dotychczasowej oferty świadczonych przez spółkę usług, przez inwestycje w działalność hotelową i obiekty hotelowe, a także na kapitałowe angażowanie się w inne podmioty zajmujące się działalnością hotelarską oraz świadczące usługi sportowo – rekreacyjne, jak i Wellnes & SPA. Powyższa działalność inwestycyjna, już na wstępnym etapie przynosi wymierne korzyści spółce i stąd również w tym segmencie rynku spółka  upatruje dalszego kierunku rozwoju swoich działań, a tym samym sukcesu biznesowego.

Z pewnością jednak Spółka Central Fund of Immovables sp. z o.o. nie uzyskałaby nawet obecnej swojej pozycji na rynku bez wysoce wykwalifikowanej kadry pracowniczej oraz umiejętnemu doborowi kadry pracowników przez osoby zarządzające spółką.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *