Podstawą naszych sukcesów jest praca

"Naszym odbiorcom oferujemy ciepło systemowe, czyli pewność dostaw, najwyższą rzetelność rozliczeń i jakość obsługi klientów oraz transparentność prowadzenia biznesu", mówi Grażyna Bielawska-Cieśla, Prezes Zarządu, Dyrektor MEC Koszalin.

 

Grażyna Bielawska-Cieśla, Prezes Zarządu, Dyrektor Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Koszalinie.

Miejska Energetyka Cieplna w Koszalinie to przedsiębiorstwo energetyczne, które prowadzi działalność koncesjonowaną w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła. Zaspokajamy około 60 proc.  potrzeb cieplnych, wszystkich obiektów zlokalizowanych w Koszalinie oraz jedną czwartą zapotrzebowania na energię cieplną w Sianowie.

 

 

Nasz system ciepłowniczy tworzy obecnie infrastruktura przesyłu i dystrybucji ciepła licząca 106 km sieci cieplnej, 507 węzłów cieplnych, dwie kotłownie rejonowe i 7 małych kotłowni gazowych. Eksploatujemy również kotłownię osiedlową w Sianowie. W ciągu roku sprzedajemy około 1 mln GJ energii cieplnej.

Naszym odbiorcom oferujemy ciepło systemowe, czyli pewność dostaw, najwyższą rzetelność rozliczeń i jakość obsługi klientów oraz transparentność prowadzenia biznesu. Dobre wyniki finansowe, rejestrowane regularnie w ostatnich latach przez MEC Koszalin, są efektem konsekwentnie realizowanej przez nas strategii ciągłego rozwoju. Do osiągnięcia sukcesów ekonomicznych w branży, która jest w opinii wielu ekspertów niedochodowa, potrzebny był wysiłek wszystkich pracowników. Podstawą naszych dokonań jest uczciwa i rzetelna praca.

Konsekwentnie unowocześniamy organizację firmy oraz infrastrukturę techniczną. Modernizujemy źródła ciepła, sieci i węzły ciepłownicze. Przy realizacji wielu projektów korzystamy z dostępnych funduszy europejskich. Prowadzimy szeroko zakrojone działania na rzecz polepszenia stanu środowiska. Aktywnie realizujemy zadania ze sfery społecznej odpowiedzialności biznesu.
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *