Transport, magazyny, łączność

Globalny gracz na rynku transportu i spedycji

"Grupa ma dominującą pozycję w transporcie wodnym śródlądowym w Polsce (ponad 80 proc.  rynku) i na terenie Niemiec środkowo-wschodnich (ponad 50 proc.  rynku). Obecnie trwają przygotowania do debiutu Spółki na rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie", wyjaśnia Piotr Chajderowski, Prezes Zarządu OT Logistics S.A. w Szczecinie.

 

Piotr Chajderowski, Prezes Zarządu OT Logistics S.A. w Szczecinie

Ostatnie kilkanaście lat działalności, pozwoliło nam na przekształcenie się z lokalnej firmy transportowej w globalnego gracza na rynku transportu, logistyki i spedycji. Dzisiaj do Grupy Kapitałowej należą porty i terminale przeładunkowe na wschodniej granicy UE. Dzięki inwestycjom oraz planowanym akwizycjom konsekwentnie budujemy most transportowy pomiędzy wschodem i zachodem Polski i Europy.

 

OT Logistics S.A., to nowoczesne przedsiębiorstwo logistyczne operujące na rynku europejskich przewozów towarowych, wokół którego powstała silna Grupa Kapitałowa. Firma zajmuje się przede wszystkim transportem towarów żeglugą śródlądową, ale świadczy także usługi w takich obszarach jak spedycja morska i kolejowa oraz przeładunki w portach morskich. Miały one najistotniejszy wpływ na dynamiczny rozwój Grupy w ostatnich latach, a w przyszłości stanowić będą dla OT Logistics S.A. coraz istotniejsze źródło dochodów.

Grupa ma dominującą pozycję w transporcie wodnym śródlądowym w Polsce (ponad 80 proc.  rynku) i na terenie Niemiec środkowo-wschodnich (ponad 50 proc.  rynku).

Obok towarów masowych ważnym elementem biznesu jest przewóz kontenerów. Najsilniejszą pozycję w tym segmencie firma osiągnęła na liniach pomiędzy portem w Hamburgu, a portami śródlądowymi w centrum i na południu Niemiec. Ostatnie lata działalności, to rozwój usług w zakresie spedycji morskiej oraz kolejowej, realizowanej głównie na terenie Polski i całych Niemiec.

Na przełomie 2011/2012 r. OT Logistics S.A. przeprowadziła program emisji obligacji (obligacje trafiły na rynek Catalyst w lutym 2012 r.),  z którego pozyskano 60 mln zł. Środki te zostały przeznaczone na optymalizację struktury finansowania oraz na sfinansowanie nowych inwestycji logistyczno – portowych.

W październiku 2012 r. Spółka OT Logistics SA kupiła od DB Schenker Rail Polska udziały w Porcie Handlowym Świnoujście, stając się jego głównym udziałowcem.

Obecnie trwają przygotowania do debiutu Spółki na rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *