Energia, gaz i woda

Podstawą naszych sukcesów jest praca

"Naszym odbiorcom oferujemy ciepło systemowe, czyli pewność dostaw, najwyższą rzetelność rozliczeń i jakość obsługi klientów oraz transparentność prowadzenia biznesu", mówi Grażyna Bielawska-Cieśla, Prezes Zarządu, Dyrektor MEC Koszalin.

 

Grażyna Bielawska-Cieśla, Prezes Zarządu, Dyrektor Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Koszalinie.

Miejska Energetyka Cieplna w Koszalinie to przedsiębiorstwo energetyczne, które prowadzi działalność koncesjonowaną w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła. Zaspokajamy około 60 proc.  potrzeb cieplnych, wszystkich obiektów zlokalizowanych w Koszalinie oraz jedną czwartą zapotrzebowania na energię cieplną w Sianowie.

 

 

Nasz system ciepłowniczy tworzy obecnie infrastruktura przesyłu i dystrybucji ciepła licząca 106 km sieci cieplnej, 507 węzłów cieplnych, dwie kotłownie rejonowe i 7 małych kotłowni gazowych. Eksploatujemy również kotłownię osiedlową w Sianowie. W ciągu roku sprzedajemy około 1 mln GJ energii cieplnej.

Naszym odbiorcom oferujemy ciepło systemowe, czyli pewność dostaw, najwyższą rzetelność rozliczeń i jakość obsługi klientów oraz transparentność prowadzenia biznesu. Dobre wyniki finansowe, rejestrowane regularnie w ostatnich latach przez MEC Koszalin, są efektem konsekwentnie realizowanej przez nas strategii ciągłego rozwoju. Do osiągnięcia sukcesów ekonomicznych w branży, która jest w opinii wielu ekspertów niedochodowa, potrzebny był wysiłek wszystkich pracowników. Podstawą naszych dokonań jest uczciwa i rzetelna praca.

Konsekwentnie unowocześniamy organizację firmy oraz infrastrukturę techniczną. Modernizujemy źródła ciepła, sieci i węzły ciepłownicze. Przy realizacji wielu projektów korzystamy z dostępnych funduszy europejskich. Prowadzimy szeroko zakrojone działania na rzecz polepszenia stanu środowiska. Aktywnie realizujemy zadania ze sfery społecznej odpowiedzialności biznesu.
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *