Kujawsko-Pomorskie

Uczestnicy Konferencji Gepardów Biznesu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W Konferencji Gepardów Biznesu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która odbędzie się 17 października 2007 r.  w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1 w sali konferencyjnej  w Urzędzie Miasta Bydgoszcz w godzinach od 10 do 16, ma wziąć udział ponad 60 osób. Zgłoszenia przyjmujemy do 16 październka do godziny 10.

 

Patronat honorowy nad konferencją objęli  Marszałek Województwa  Kujawsko-Pomorskiego  Piotr Całbecki i Prezydent Bydgoszczy Konstanty Dombrowicz.  

Zapraszamy na konferencję dynamiczne firmy i banki spółdzielcze oraz przedstawicieli gmin i miast województwa kujawsko-pomorskiego. Kto szybciej zgłosi się, będzie miał więcej czasu na prezentację. Pierwsze 30 zgłoszonych podmiotów otrzyma po 3 minuty na prezentację, następne 30 podmiotów – po 2 minuty, a kolejne po minucie. Liczba miejsc jest ograniczona.

Konferencja ma charakter szkoleniowo-referencyjny.

Główne tematy szkolenia to pozyskanie środków unijnych w nowym okresie rozliczeniowym 2007-2013, plany i możliwości inwestycyjne w województwie kujawsko-pomorskim  i  Bydgoszczy oraz pozyskiwanie informacji gospodarczej, finansowanie inwestycji i działalności bieżącej.

W czasie konferencji firmy i banki spółdzielcze wyróżnione w Konkursie Gepardy Biznesu po otrzymaniu dyplomów i statuetek będę mogły zaprezentować siebie i swoje produkty.

Firmy, które zgłoszą się wcześniej będą miały więcej czasu, by zaprezentować siebie i swoje produkty. Kto szybciej zgłosi się, będzie miał więcej czasu na prezentację. Pierwsze 30 zgłoszonych podmiotów otrzyma po 3 minuty na prezentację, następne 30 podmiotów – po 2 minuty, a kolejne po minucie.

Relacja z konferencji ukaże się w lokalnych mediach, na stronie www.gepardybiznesu.pl i w Magazynie "Gepardy Biznesu", który ukaże się w listopadzie 2007 r. dla województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego i trafi do dynamicznych firm, banków i gmin z tych trzech województw.

 

 

W relacji  na stronie www.gepardybiznesu.pl oraz w  Magazynie "Gepardy Biznesu" krótko zostanie przedstawiona każda firma, które weźmie udział w konferencji.

Przedstawiciele firm i banków spółdzielczych wyróżnionych w Konkursie Gepardy Biznesu 2007 oraz członkowie Klubu Gepardów Biznesu płacą organizatorowi konferencji 200 zł netto od osoby, a pozostali uczestnicy po 300 zł netto od osoby.

Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem pod adres info@gepardybiznesu.pl. Wystarczy podać imiona i nazwiska zgłoszonych osób, adres i NIP firmy.

Zgłoszenia na konferencję przyjmujemy do 16 października 2007 r. do godziny 10.00.

UWAGA: Zgłoszenie udziału w konferencji oznacza wyrażenie zgody na podanie imienia i nazwiska uczestnika konferencji w serwisie www.gepardybiznesu.pl.

Lista uczestników Konferencji Gepardów Biznesu Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Podmioty mające prawo do 3 minut prezentacji
 
1
. Jerzy Wyporkiewicz, Wiceprezes DIUNA sp. j. w Bydgoszczy (www.diuna.pl),
2. Marian Bartosiński, Marbud" Sp.  z o.o. w Toruniu (www.marbud.pl),
3. Mariusz Prestel, "Marbud" Sp.  z o.o. w Toruniu,
4. Sławomir Jankowski, Wiceprezes Zarządu firmy PIXEL Sp. z o.o. (www.pixel.pl),
5.  Dariusz Wargulec, Dyrektor Lechpol sp. z o.o. w Szubinie (www.lechpol-szubin.pl),
6. Szymon Hoppe, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Lechpol sp. z o.o. w Szubinie,
7. Stanisław Osiński, Zakład Produktów Naftowych w Rypinie,
8. Elżbieta Zaremska, Dyrektor Oddziału w Grudziądzu Banku Spółdzielczego w Brodnicy (www.bsbrodnica.pl),
9. Sławomir Sawicki, Dział Marketingu  Banku Spółdzielczego w Brodnicy (www.bsbrodnica.pl,
10. Przedstawiciel firmy MEL – KAN Sp. z o.o. w Grudziądzu,
11. Cezary Gawlik,Prezes Zarządu Corda Sp. z o.o. w Toruniu (www.corda.pl),
12. Maria Kamińska, Wiceprezes Zarządu Corda Sp. z o.o. w Toruniu (www.corda.pl),
13. Edwin Perszka, Prezes BIn-Montaż Sp. z o.o. w Bydgoszczy (www.binbiuro.pl) ,
14.Bogdan Pietras, wspólnik MAT-BUD sp. jawna w Złejwsi Wielkiej (www.matbud-torun.pl), 
15. Henryk Koszucki, Pro-West Sp.o.o. w Bydgoszczy (www.prowest.pl),
16. Henryk Mackiewicz, Przedsiębiorstwo Przemysłu Meblarskiego i Budownictwa Ogólnego w Potulicach,
17. Piotr Braciszewski, Prezes "K + K" Sp. z o. o. w Inowrocławiu,   
18. Eugeniusz Paszkowski, Dyrektor ds. Produkcyjno-Handlowych Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego ARBUD Sp. z o.o. we Włocławku (www.arbud.pl),
19. Antoni Pankiewicz, Prezes Zarządu Nadwiślanka SA w Toruniu (www.nadwislanka.pl)
20. Mirosław Butt Hussaim, Prezes Zarządu Multikop sp. z o.o. w Bydgoszczy (www.multikop.pl)
21. Jerzy Misztal, Członek Zarządu, dyr.d/s handlowych Multikop sp. z o.o. w Bydgoszczy (www.multikop.pl),
22. Mariusz Gąsiorowski, Dyrektor Handlowy Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego "STOMIL" SA w Bydgoszczy (www.stomil.bydgoszcz.pl),
23. Adam Świtkowski, Wiceprezes Centrum Obsługi Piekarstwa AKO SA w Bydgoszczy (www.ako.com.pl),
24. Wiesław Neyder, Prezes Zarządu PPUH "ITAX" Sp.z o.o. w Bydgoszczy,
25. Marzena Neyder PPUH "ITAX" Sp.z o.o. w Bydgoszczy,
26. Krzysztof Piotrowiak, Prezes Zarządu STOLTER Sp. z o.o. w Stolnie (www.stolter.pl),
27. Jacek Pieściński, Dyrektor PPH SARA spółka jawna w Grudziądzu (www.sara-bhp.com.pl),
28. Piotr Szcześniak, Dyrektor ds. Handlowych PPH SARA spółka jawna w Grudziądzu (www.sara-bhp.com.pl),
29. Ireneusz Huzarski, F.H.Magnetik Sp.J. w Toruniu,
30. Mariusz Huzarski, F.H.Magnetik Sp.J. w Toruniu,
31. Mariola Behling, F.H.Magnetik Sp.J. w Toruniu,
32. Joanna Lipińska, firma Doradztwo Finansowe Joanna Lipińska w Bydgoszczy,
33. Marek Lewandowski, firma Doradztwo Finansowe Joanna Lipińska w Bydgoszczy,
34. Przedstawiciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego MAT-BUD sp. jawna
Elżbieta i Bogdan Pietras w Złejwsi Wielkiej,
35. Grażyna Biała, Wiceprezes Zarządu, Główny Księgowy "Novamed" sp. z o.o. w Brodnicy (www.novamed.siz.com.pl),
36. Piotr Białowicz, Wiceprezes ds. Finansowych "Novamed" sp. z o.o. w Brodnica (www.novamed.siz.com.pl),
37. Andrzej Machel, Dyrektora "Wydawnictwo UNITEX" Sp. z o.o. w Bydgoszczy (www.wydawnictwo-unitex.com.pl),
38. Bernard Kaczorowski, "Instalbud" Sp. z o.o. w Inowrocławiu (www.instalbud.org),
39. Roman Bednarek, Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Pruszczu,
40. Tadeusz Karczewski, Zakład Produktów Naftowych Sp. J. w Rypinie,
41. Marek Ferlin, Prezes Zarządu Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy,

Podmioty mające prawo do 2 minut prezentacji

42. Zbigniew Greb,  PHU "El-Vita" Sp. z o.o. w Bydgoszczy,
43. Andrzej Wieczyński, Wójta Gminy Obrowo (www.obrowo.pl),
44. Grzegorz Śliwczyński, Członek Zarządu TRANSODA Spółka z o.o. w Inowrocławiu (www.janikosoda.pl),
45. Krzysztof Wojciechowski, Prezes Zarządu GRADOS Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim (www.grados.com.pl),
46. Wiesław Golec, Dział Marketingu "REMSOD" Sp. z o.o. w Inowrocławiu (www.remsod.pl),
47. Andrzej Rybski, firma KLAR Aleksandra, Andrzej Rybscy Sp. j. w Bydgoszczy,
48. Przedstawiciel firmy BUDOPOL SA w Bydgoszczy (www.budopolu.com.pl),
49. Kazimierz Zimnicki, Główny Księgowy BUDPUR Sp. z o.o. w Bydgoszczy,
50. Tadeusz Osiński, Prezes Zarządu Zakładu Obsługi Holdingu Sp. z o.o. we Włocławku (www.zoh.com.pl),
51. Krzysztof Czaja, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlano-Handlowe REMBIS Sp. z o.o. w Janikowie,
52. Barbara Kurowska, prokurent Przedsiębiorstwa CARMEN Sp. z o.o. w Bydgoszczy (www.drizoro-carmen.pl),
53. Barbara Zimnoch, Feniks Sp. z o.o. w Toruniu,
54. Urszula Bukowska, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Strzelnie,
55. Janusz Chwalisz,  Wiceprezes ZE-T ENERGOHANDEL Sp. z o.o. w Toruniu (www.energohandel.pl),
56. Grzegorz Kałamajski, Dyrektora ds. Handlu i Marketingu PHU "STEK" Sp. J. w Grudziądzu (www.phustek.pl),
57. Jacek Rutkowski, Prezes Zarządu  JARPO Sp. z o.o. w Bydgoszczy (www.jarpo.pl),
58. Przedstawiciel firmy Metal Produkt sp. z o.o. w Lipnie (www.metalprodukt.eu),
59. Piotr Ługowski, Dyrektor ds. Sprzedaży Multikop sp. z o.o. w Bydgoszczy (www.multikop.pl),
60. Joanna Gawińska Kulpa,  Multikop sp. z o.o. w Bydgoszczy (www.multikop.pl),
61. Dariusz Zelis, METAL MEAT Sp. z o.o. w Białych Błotach,
62. Krzysztof Ćwiertnia, Zastępca Dyrektora Polaris Sp z o.o. w Bydgoszczy (www.polaris.bydgoszcz.pl),
63. Kazimierz Pułka, Prezes Zarządu EKO-CLEAN-CHEMIA Sp. z o.o. w Grudziądzu (www.eko-clean.com.pl),
64. Mieczysław Łogożny, Pełnomocnik Zarządu EKO-CLEAN-CHEMIA Sp. z o.o. (www.eko-clean.com.pl),
65. Marcin Lazarowicz, Dyrektora ds. Dystrybucji i Logistyki PHU "STEK" Sp. J. w Grudziądzu (www.phustek.pl),
66. Piotr Iwański, Wiceprezesa Hanplast Sp. z o. o. w Bydgoszczy,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *