Artykuły

Świetne półrocze banków spółdzielczych

W pierwszym półroczu 2007 r. zysk netto Sektora Banków Spółdzielczych wzrósł o 33,9 proc. do 344 mln zł, zaś jego suma bilansowa osiągnęła wartość 45,3 mld zł, podał dziennik „Parkiet”. Pod względem sumy bilansowej SBS jest  czwartą co do wielkości instytucją bankową w Polsce. Wyprzedzają go tylko PKO BP, Bank Pekao SA oraz  ING Bank Śląski. Natomiast pod względem sieci obsługi nie ma sobie równych.

W końcu 2006 r.  SBS miał 3790 placówek.  W ciągu 2006 r. ich liczba wzrosła o 5 proc.  To, według Głównego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, aż 30 proc. placówek bankowych w Polsce.
SBS jest też potęgą pod względem bankomatów. Według firmy Wincor Nixdorf w połowie kwietnia 2007 r. miał ich 1450, czyli 15 proc. zainstalowanych w Polsce.
Z szacunków Instytutu Bankowości Spółdzielczej wynika, że SBS prowadzi milion rachunków bieżących dla firm. Obsługuje więc 25-33 proc. podmiotów gospodarczych w naszym kraju.
Dobre wyniki finansowe w pierwszym półroczu 2007 r. SBS osiągnął dzięki dynamicznemu rozwojowi akcji kredytowej. W końcu czerwca 2007 r. wartość należności od klientów wynosiła w skali całego sektora bankowości spółdzielczej 28,1 mld zł i była o 29,7 proc. wyższa niż rok wcześniej, podał dziennik "Parkiet".

Ten rok stoi w bankach spółdzielczych pod znakiem znaczącego przyśpieszenia akcji kredytowej. W końcu czerwca wartość należności od klientów wynosiła w skali całego sektora bankowości spółdzielczej 28,1 mld zł i była o 29,7 proc. wyższa niż rok wcześniej, poinformował dziennik "Parkiet". Większą dynamikę kredytów było widać już wpierwszych trzech miesiącach br., jednak wówczas nie przekraczała ona 27 proc. w skali roku.

 Korzystają z koniunktury

Jakie są powody kredytowego przyśpieszenia? Zdaniem Zbigniewa Bodziocha, prezesa Krakowskiego Banku Spółdzielczego (największej takiej instytucji w kraju i jedynej, która nie należy do żadnego z trzech działających w Polsce zrzeszeń), spółdzielcy korzystają z dobrej koniunktury w gospodarce.

– Mamy duży przyrost kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych. Jest też duże ożywienie wkredytach związanych z działalnością gospodarczą – wylicza Zbigniew Bodzioch. Dodaje, że wkredytowaniu małych i średnich firm, które są typowymi klientami banków spółdzielczych, chodzi w dużej mierze o projekty dofinansowywane przez Unię Europejską.

Prezes Krakowskiego BS ostrzega jednak, że sytuacja banków spółdzielczych na rynku kredytowym może się pogorszyć. Powód? Nowe regulacje związane z tzw. Nową Umową Kapitałową, które zaczną obowiązywać od przyszłego roku.

W całym sektorze bankowym, nie tylko w bankach spółdzielczych, te przepisy mogą doprowadzić do obniżenia współczynnika wypłacalności – podstawowej miary bezpieczeństwa. Banki spółdzielcze mogą odczuć zmiany bardziej boleśnie, bo w ich przypadku relacja funduszy własnych do aktywów (tak właśnie mierzy się współczynnik wypłacalności) jest niższa niż w bankach komercyjnych.

Depozyty rosną, choć wolniej

Przez ostatnie trzy lata, od chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej, banki spółdzielcze poprawiały pozycję nie na rynku kredytowym, ale depozytowym. To na prowadzone przez nie rachunki trafiała większość unijnych dopłat bezpośrednich. Wtym roku dynamika depozytów jest jednak wolniejsza. W końcu czerwca wynosiły one 38,3 mld zł i były o 18,2 proc. większe niż rok wcześniej.

– Zmieniają się zasady lokowania nadwyżek przez klientów. Coraz bardziej popularne są fundusze inwestycyjne, ludzie kupują nieruchomości – wyjaśnia Zbigniew Bodzioch z Krakowskiego Banku Spółdzielczego. Dynamika depozytów w bankach spółdzielczych jest jednak wciąż wyższa niż w całym sektorze bankowym. Jak wynika z danych NBP, wartość lokat we wszystkich bankach w Polsce była w końcu czerwca o 15,1 proc. wyższa niż rok wcześniej. Przy tym w bankach komercyjnych rosną głównie depozyty przedsiębiorstw.

Ciągle ograniczają koszty

Banki spółdzielcze nie tylko szybko zwiększają skalę działania, ale też bardzo szybko poprawiają wyniki finansowe. W pierwszej połowie roku łączny zysk netto wszystkich 583 działających banków spółdzielczych wyniósł 344 mln zł i był o 33,9 proc. wyższy niż rok wcześniej. Zysk rósł dwa razy szybciej niż przychody (wynik z działalności bankowej), a to oznacza, że w bankach spółdzielczych nadal kładzie się duży nacisk na redukcję wydatków. – Możliwości ograniczania kosztów są jeszcze dość duże. Tam, gdzie korzystamy z firm zewnętrznych, np. przy dostawach różnego rodzaju towarów, jeszcze nie jesteśmy do końca zadowoleni z warunków umów – mówi prezes Bodzioch z KBS. Dodaje, że banki spółdzielcze, nawet gdy decydują się na uruchamianie nowych placówek, to, wzorem banków komercyjnych, starają się zrobić to możliwie niewielkim kosztem.

Wyniki finansowe banków spółdzielczych w I połowie 2007 r.

Zrzeszenie Banku Polskiej Spółdzielczości

SUMA BILANSOWA NETTO – 24 740,7 MLN ZŁ ,  ZMIANA  W PROC. – 16,4 

FUNDUSZE WŁASNE – 2430,5  MLN ZŁ ,  ZMIANA  W PROC. – 15,5

KREDYTY   14604,2  MLN ZŁ , ZMIANA  W PROC. – 27,4

DEPOZYTY 20941,3  MLN ZŁ ,  ZMIANA  W PROC. – 17,4

WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI  BANKOWEJ  – 798,1  MLN ZŁ  , ZMIANA  W PROC. – 14,2

WYNIK FINANSOWY BRUTTO – 239,4 MLN ZŁ, ZMIANA  W PROC. – 31,5

WYNIK FINANSOWY NETTO  – 194,6 MLN ZŁ,    ZMIANA  W PROC. – 32,5

LICZBA BS W ZRZESZENIU – 351 

 

Spółdzielcza Grupa Bankowa

SUMA BILANSOWA NETTO – 13 438,3 MLN ZŁ,  ZMIANA  W PROC. – 19,0

FUNDUSZE WŁASNE – 1195,0  MLN ZŁ,   ZMIANA  W PROC. – 15,8

KREDYTY – 9100,3 MLN ZŁ,   ZMIANA  W PROC. – 34,1 

DEPOZYTY – 11233,2 MLN ZŁ,   ZMIANA  W PROC.  – 19,2 

WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI  BANKOWEJ – 420,1 MLN ZŁ , ZMIANA  W PROC.  – 15,7

WYNIK FINANSOWY BRUTTO – 125,6 MLN ZŁ, ZMIANA  W PROC. – 31,0

WYNIK FINANSOWY NETTO – 101,2  MLN ZŁ , ZMIANA  W PROC. – 33,4

LICZBA BS W ZRZESZENIU 152

 

Zrzeszenie Mazowieckiego Banku Regionalnego

SUMA BILANSOWA NETTO – 5998,6 MLN ZŁ, ZMIANA  W PROC. – 19,0

FUNDUSZE WŁASNE – 553,8 MLN ZŁ, ZMIANA  W PROC. –  15,6

KREDYTY – 3803,2 MLN ZŁ, ZMIANA  W PROC. –  29,4

DEPOZYTY – 5164,8  MLN ZŁ, ZMIANA  W PROC. –   18,7

WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ  – 177,9 MLN ZŁ, ZMIANA  W PROC. –   18,4

WYNIK FINANSOWY BRUTTO – 53,3 MLN ZŁ, ZMIANA  W PROC. –   41,0

WYNIK FINANSOWY NETTO –  43,0 MLN ZŁ, ZMIANA  W PROC. –  41,9

LICZBA BS W ZRZESZENIU – 80

 

Krakowski Bank Spółdzielczy

SUMA BILANSOWA NETTO  – 1111,5 MLN ZŁ, ZMIANA  W PROC. –  22,8

FUNDUSZE WŁASNE – 68,3 MLN ZŁ, ZMIANA  W PROC. –  12,7

KREDYTY – 587,7 MLN ZŁ, ZMIANA  W PROC. – 22,0

DEPOZYTY – 963,9 MLN ZŁ, ZMIANA  W PROC. –  21,5

WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ – 25,8 MLN ZŁ, ZMIANA  W PROC. – 23,4

WYNIK FINANSOWY BRUTTO –  6,2 MLN ZŁ, ZMIANA  W PROC. – 34,8

WYNIK FINANSOWY NETTO – 5,2 MLN ZŁ, ZMIANA  W PROC. – 36,8

 

Sektor Banków Spółdzielczych

SUMA BILANSOWA NETTO –  45 289,1 MLN ZŁ, ZMIANA  W PROC. – 17,7
FUNDUSZE WŁASNE  – 4247,6 MLN ZŁ, ZMIANA  W PROC. –  15,5
KREDYTY – 28 095,4 MLN ZŁ, ZMIANA  W PROC. – 29,7
DEPOZYTY – 38 303,2  MLN ZŁ, ZMIANA  W PROC. – 18,2
WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI
BANKOWEJ – 1421,9 MLN ZŁ, ZMIANA  W PROC. – 15,3
WYNIK FINANSOWY BRUTTO – 424,5 MLN ZŁ, ZMIANA  W PROC. – 32,5
WYNIK FINANSOWY NETTO  – 344,0 MLN ZŁ, ZMIANA  W PROC. – 33,9
LICZBA BS W SBS  – 583 

źródło: banki, artykuł Łukasza Wilkowicza w dzienniku "Parkiet"

Opracowanie redakcyjne całości: Jerzy Krajewski, dyrektor Instytutu Bankowości Spółdzielczej, nieformalny rzecznik prasowy Sektora Banków Spółdzielczych, jerzy.krajewski@ibs.edu.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *