Artykuły

Banki spółdzielcze wobec globalnego kryzysu

Image" Kryzys na amerykańskim rynku pracy spowodowały m.in. takie zjawiska jak zniszczenie małych i średnich firm w wyniku ekspansji sieci hipermarketów i telewizji oraz ucieczka miejsc pracy w przemyśle i usługach do krajów niskokosztowych", powiedział Jerzy Krajewski, dyrektor IBS, na II Konferencji Banków Spółdzielczych.

II Ogólnopolska Konferencja Banków Spółdzielczych odbyła się 7 listopada 2008 r. w Sali. im. Stanisława Wojciechowskiego w budynku Krajowej Rady Spółdzielczej  w Warszawie przy ul. Jasnej  1.

Jej organizatorem był Instytut Bankowości Spółdzielczej.

Temat konferencji – „Banki spółdzielcze wobec globalnego kryzysu gospodarczego” – wzbudził duże zainteresowanie. Wywołał ciekawą dyskusję, nie tylko w przeznaczonym na to czasie, ale również wśród prelegentów, którzy w swoich wystąpieniach odnosili się do opinii innych osób.

Globalny kryzys gospodarczy

We wprowadzeniu Jerzy Krajewski, Dyrektor Instytutu Bankowości Spółdzielczej,  przedstawił  przyczyny  i skutki globalnego kryzysu gospodarczego.

Jego zdaniem, genezy kryzysu należy szukać w załamaniu realnej gospodarki w USA, głównie znacznym zmniejszeniu liczby miejsc pracy w tym kraju. Kryzys na amerykańskim rynku pracy spowodowały m.in. takie zjawiska jak zniszczenie małych i średnich firm w wyniku ekspansji sieci hipermarketów i telewizji oraz ucieczka miejsc pracy w przemyśle i usługach do krajów niskokosztowych.

Jedno miejsce pracy w hipermarkecie oznacza utratę kilku miejsc pracy w małych i średnich firmach handlowych i produkcyjnych. Te drugie tracą kanały dystrybucji swoich produktów, bo wielkie sieci handlowe nie chcą ich wziąć na swoje półki.

Reklamy w telewizji są skuteczne, ale bardzo drogie. Stać na nie głównie wielkie firmy.

Proces zanikania dobrych miejsc pracy trwał w USA wiele lat. Spowodował spadek realnych dochodów klas niższej i średniej w ciągu ostatnich 20 lat.

Dostrzegali go ekonomiści. Bank centralny, by pobudź popyt, utrzymywał niskie stopy procentowe. Instytucje finansowe nadmiernie poluzowały wymagania wobec kredytobiorców przy kredytach hipotecznych i kartach kredytowych. Nadzór finansowy nie reagował na to. W wyniku tego milion obywateli znalazło się w pułapkach zadłużeniowych.

Również amerykańskie państwo zadłużyło się po uszy. Jednym z powodów były jego działania mające na celu pobudzenie popytu przez obniżki podatków. Deficyt budżetowy rósł przez to, a efekty popytowe były krótkotrwałe.

W 2008 r. obywatele i państwo doszli do ściany. Nie mają jak dalej się zadłużać. Dlatego gwałtownie spada konsumpcja, np. zakupy nowych samochodów. Rośnie bezrobocie.

Na te procesy nałożyły się fatalne błędy finansistów związane z derywatami. W efekcie mamy do czynienia z upadkiem największej w historii piramidy finansowej.

Jej wybudowanie umożliwiła globalizacja i deregulacja rynku finansowego,  brak nadzoru nad nim, co sprawiło, że mieliśmy do czynienia z globalnym kasynem zamiast rynku.

Na krachu w USA traci cały świat, bo ten kraj wytwarza 25 proc. światowego PKB. Kryzys uderzył również w Polskę. Recesja może być bardzo głęboka.

Poniżej prezentujemy pełny tekst prezentacji Jerzego Krajewskiego

 

II Ogólnopolska Konferencja Banków Spółdzielczych

Temat: „Banki spółdzielcze wobec globalnego kryzysu gospodarczego”

Warszawa, 7 listopada 2008 r. Organizator: Instytutu Bankowości Spółdzielczej

 

Sponsorzy konferencji

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA

Grupa Concordia EGB

Investmets SA

Billbank Sp. z o.o.

Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.

Przyczyny globalnego kryzysu gospodarczego

 1. Załamanie realnej gospodarki w USA.

2. Załamanie systemu finansowego USA.

3. Globalizacja rynku finansowego.

USA wytwarzają 25 proc. światowego PKB.

Załamanie realnej gospodarki w USA

1. Zniszczenie małych i średnich firm w wyniku ekspansji sieci hipermarketów i telewizji.

2. Ucieczka miejsc pracy w przemyśle i usługach do krajów niskokosztowych.

3. Spadek realnych dochodów klas niższej i średniej.

4. Wzrost bezrobocia.

5. Obniżenie wydatków – spadek sprzedaży domów i aut.

Załamanie systemu finansowego USA

1. Nadmierne obniżki stóp procentowych, by pobudź popyt.

2. Poluzowanie wymagań wobec kredytobiorców przy kredytach hipotecznych i kartach kredytowych.

4. Obywatele i państwo w pułapkach zadłużeniowych.

5. Wirtualny kapitał z derywatów.

6. Upadek największej w historii piramidy finansowej.

Globalizacja rynku finansowego

 1. Deregulacja rynków finansowych.

2. Brak nadzoru nad rynkami finansowymi.

3. Globalne kasyno zamiast rynku.

4. Na krachu w USA traci cały świat.

5. Kryzys uderzył również w Polskę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *