Artykuły

Jak wzmocnić sektor banków spółdzielczych

ImageTrzeba zjednoczyć siły, próbować pozyskać inne podmioty dla sektora  banków spółdzielczych, wzmocnić marketing i poprawić public relations. We wszystkich tych sprawach pomocny jest Instytutu Bankowości Spółdzielczej ze swoimi analizami, pomysłowością i dynamiką.

 

Sektor banków spółdzielczych jest obecnie w dobrej kondycji finansowej. Nie angażował się w ryzykowne transakcje. Zyski banków spółdzielczych i banków zrzeszający w pierwszych trzech kwartałach 2008 r. rosły dynamicznie. Mają one wystarczające kapitały. Przyjmują znacznie więcej depozytów niż udzielają kredytów. Nadwyżki finansowe lokują głównie w bezpieczne papiery skarbowe. W ostatnim czasie znacznie ograniczyły operacje na rynku międzybankowym.

Globalny kryzys gospodarczy sektor zacznie odczuwać w IV kwartale 2008 r. i następnych latach. Wiele zależy od tego, jak głęboka będzie recesja w USA i Europie Zachodniej, szczególnie w Niemczech, które największym rynkiem zbytu naszych artykułów eksportowych. Spowolnienie gospodarcze, a może nawet recesja w Polsce, spowodują kłopoty klientów biznesowych i detalicznych banków spółdzielczych i zrzeszających. Trzeba będzie tworzyć rezerwy na trudne kredyty. Choć obecnie portfel kredytowy banków spółdzielczych jest wyraźnie lepszy od banków komercyjnych. Mniej niż 3 proc kredytów jest zagrożonych.

Instytut Bankowości Spółdzielczej  proponuje wzmocnić sektor banków spółdzielczych przez jednoczenie sił, próby pozyskiwania innych podmiotów, wzmocnienie marketingu i public relations.

Trzeba sprzyjać dalszej konsolidacji banków spółdzielczych, rozważyć koncepcję utworzenia Ogólnopolskiego Banku Spółdzielczego, pozyskiwać SKOK-i oraz próbować odzyskać BGŻ dla sektora BS.

Koncepcja Ogólnopolskiego Banku Spółdzielczego, wzorowana na sukcesie SKOK Stefczyka, zakłada  połączenie banków spółdzielczych działających w dużych miastach i nastawionych na obsługę klientów detalicznych. Dzięki temu można osiągnąć efekty skali, ograniczyć koszty zarządu, powadzić efektywniejszy marketing ogólnokrajowy m.in. w telewizji. Szansę realizacji tego pomysłu IBS ocenia na 60-70 proc. Kilku prezesów dużych banków spółdzielczych jest nim zainteresowanych, ale jest poważny problem personalny. Kto będzie szefem OBS?

Sektor BS powinien starać się pozyskać SKOK-i. W sektorze SKOK rodzi się niezadowolenie z poczynań Kasy Krajowej SKOK, mających na celu ujednolicenie struktury i ograniczenie samodzielności kas. Lepiej działać w formule banku niż kasy. Banki mają więcej uprawnień niż kasy. Również nowe gwarancje BFG będą przyciągały SKOK-i do sektora BS. Szansa realizacji tego projektu IBS ocenia na  40-50 proc.

Sektor BS  powinien też podjęć działania mające na celu odzyskanie BGŻ, który  w nieetyczny sposób został przejęty przez Rabobank. Grupa Rabobanku może w czasie kryzysu popaść w kłopoty i sprzedać zagraniczne aktywa. Wyceny akcji banków mogą jeszcze znacznie spaść. Aktywa od Rabobanku może odkupić Skarb Państwa wspólnie z sektorem BS. Szansa realizacji tej koncepcji jest niewielka: 20-30 proc., ale spróbować warto, bo to działanie w interesie naszego państwa. Im więcej banków będzie w rękach polskich podmiotów, tym lepiej, bo ich zyski spijane z całej gospodarki nie będą transferowane za granicę.

Z ekonomicznego punktu widzenia najtańszy byłby jeden bank zrzeszający.  Realnie będą jednak trzy banki zrzeszające przez wiele lat, bo akcjonariusze Gospodarczego Banku Wielkopolski SA i Mazowieckiego Banku Regionalnego SA chcą działać samodzielnie. Ma to też swoje zalety. Konkurencja między bankami zrzeszającymi jest korzystna dla banków spółdzielczych.

Sektor BS  już wzmocnił marketing. Właśnie prowadzi dużą ogólnopolską kampanię wizerunkową banków spółdzielczych. Banki spółdzielcze prowadzą lokalne kampanie produktowe. Taki model sprawdza się.

Sektor powinien poprawić public relations, choć i w tym zakresie widać postęp. Powinien mocniej wesprzeć realizowane w tym zakresie projekty Instytutu Bankowości Spółdzielczej: kampanię skierowana do mały i średnich  związaną z konkursem Gepardy Biznesu, Program Rabatowy Tęcza, konkursy Bank Przyjazny Biznesowi i Gmina Przyjazna Biznesowi, oraz koncepcje Związku Pracodawców Lokalnego Biznesu.

Jerzy Krajewski, dyrektor Instytutu Bankowości Spółdzielczej
 
 
Poniżej tekst prezentacji.

Jak wzmocnić sektor banków spółdzielczych

1. Zjednoczyć siły.

2. Pozyskać inne podmioty dla sektora BS.

3. Wzmocnić marketing.

4. Poprawić public relations.

Zjednoczyć siły

1. Sprzyjać dalszej konsolidacji banków spółdzielczych.

2. Rozważyć koncepcję utworzenia Ogólnopolskiego Banku Spółdzielczego.

3. Przekonywać SKOK-i do sektora BS.

4. Próbować odzyskać BGŻ dla sektora BS.

5. Rozważyć konsolidację banków zrzeszających. 

Ogólnopolski Bank Spółdzielczy

1. Połączenie dużych BS działających w dużych miastach.

2. Nastawienie na klientów detalicznych.

3. Osiągnięcie efektów skali.

4. Ograniczenie kosztów zarządu.

5. Efektywniejszy marketing ogólnokrajowy.

6. Szansa realizacji: 60-70 proc.

 Zamiana SKOK-ów w BS

1. W sektorze SKOK rodzi się niezadowolenie z poczynań Kasy Krajowej SKOK.

2. Kilkanaście SKOK-ów to duże, dynamiczne podmioty.

3. Banki mają więcej uprawnień niż SKOK-i.

4. Gwarancje BFG będą przyciągały SKOK-i do sektora BS.

5. Szansa realizacji: 40-50 proc.

Odzyskanie BGŻ dla sektora BS

1. Rabobabnk w nieetyczny sposób przejął BGŻ.

2. Grupa Rabobanku może popaść w kłopoty i sprzedać zagraniczne aktywa.

3. Wyceny akcji banków mogą jeszcze znacznie spaść.

4. Aktywa od Rabobanku może odkupić Skarb Państwa wspólnie z sektorem BS.

5. Szansa realizacji: 20-30 proc.

 Konsolidacja banków zrzeszających

1. Z ekonomicznego punktu widzenia najtańszy jeden bank zrzeszający.

2. Do rozważenia jeden bank apeksowy dla wszystkich BS (GBW SA), jeden komercyjny (BPS SA), jedna licencja sprzedana (MR Banku SA).

3. Realnie: trzy banki zrzeszające przez wiele lat.

 

 Wzmocnić marketing

1. Ogólnopolskie kampanie wizerunkowe banków spółdzielczych.

2. Lokalne kampanie produktowe.

3. Poprawić public relations.

4. Wesprzeć projekty Instytutu Bankowości Spółdzielczej.

 

 Misja Instytutu Bankowości Spółdzielczej

 Misją Instytutu Bankowości Spółdzielczej jest wspieranie rozwoju spółdzielczych instytucji finansowych, ich promocja i przekonywanie do współpracy z nimi innych firm, instytucji i osób.

Swoją aktywność IBS prowadzi głównie w zakresie marketingu, public relations i szkoleń.

Projekty IBS dla banków

Kwartalnik „Europejski Bank Spółdzielczy”

Serwis internetowy www.ibs.edu.pl

Konkurs Gepardy Biznesu

Konferencje Gepardów Biznesu

Konkurs Najpiękniejszy Bank Spółdzielczy

 Konkurs Najlepsza Kampania Marketingowa BS

Konkurs Gmina Przyjazna Biznesowi

 Cele Konkursu Gepardy Biznesu

1. Wyłonienie najdynamiczniej rozwijających się firm oraz banków spółdzielczych według wzrostu ich wartości rynkowej.

2. Promowanie najdynamiczniej rozwijających się firm i banków spółdzielczych.

3. Promowanie członków Klubu Gepardów Biznesu.

4. Promowanie możliwości, jakie daje giełda i rynek kapitałowy.

5. Promowanie sponsorów, partnerów i patronów medialnych konkursu.

 

Wyceniliśmy wartość rynkową 9 tysięcy firm

W pierwszej edycji Konkursu Gepardy Biznesu w 2006 r. Wywiadownia Gospodarcza InfoCredit przeanalizowała wyniki finansowe 7,5 tys. firm i banków spółdzielczych z całej Polski.

Finałem był Bal Gepardów Biznesu w Warszawie 9 czerwca 2006 r.

W drugiej edycji w 2007 r. InfoCredit policzyła wartość rynkową 8644 firm.

Finał odbył się na II Ogólnopolskiej Konferencji Gepardów Biznesu w Warszawie 1 października 2008 r.

Kolejna edycja wojewódzkich Konferencji Gepardów Biznesu zostanie zorganizowana w okresie styczeń – październik 2009 r. 

Misja Klubu Gepardów Biznesu

Misją Klubu Gepardów Biznesu jest wspieranie rozwoju polskich firm, banków, instytucji finansowych, gmin i miast oraz przekonywanie ich do tego, by same siebie nawzajem wspierały.

Członkiem Klubu Gepardów Biznesu może zostać przedsiębiorca lub menedżer podmiotu gospodarczego sklasyfikowanego w Konkursie Gepardy Biznesu, jeżeli wartość rynkowa tego podmiotu wzrosła o minimum 30 proc. w ciągu 2 lat, oraz ten podmiot gospodarczy.

Projekty Klubu Gepardów Biznesu

Konkurs Gepardy Biznesu

Konferencje Gepardów Biznesu

 Serwis internetowy www.gepardybiznesu.pl

Magazyn Przedsiębiorców „Europejska Firma”

 Program Rabatowy Tęcza (www.rabat.org.pl)

Konkurs Bank Przyjazny Biznesowi

Korzyści z członkostwa w Klubie Gepardów Biznesu

Promocja w serwisach www.gepardybiznesu.pl, www.eurojskafirma.pl, Magazynie „Europejska Firma” oraz na Konferencjach Gepardów Biznesu.

Karta członkowska uprawniająca do rabatów w Programie Rabatowym Tęcza.

Możliwość spotkania innych osób, które odniosły sukces w biznesie.

W Klubie Gepardów Biznesu jest 530 podmiotów.

Związek Pracodawców Lokalnego Biznesu

Członkami ZPLB mogą być banki spółdzielcze, spółdzielnie oraz firmy prywatne i komunalne. ZPLB będzie zabiegał o interesy członków na poziomie gminy, powiatu, województwa, państwa i Unii Europejskiej.

Zgromadzenie Założycielskie ZPLB planowane jest na połowę stycznia 2009 r. w sali konferencyjnej Konfederacji Pracodawców Polskich w Warszawie przy ul. Brukselskiej 7. 

 Formy aktywności ZPLB

ZPLB będzie wypracowywałam stanowiska w interesie lokalnego biznesu i prezentował je publicznie.

Jedno z najpilniejszych zadań: przekonać starostów powiatów do zahamowania środkami administracyjnymi ekspansji sieci dyskontów i hipermarketów w małych miastach.

ZPLB będzie miejscem spotkań różnych podmiotów gospodarczych.

Patroni medialni II Konferencji BS

„Europejski Bank Spółdzielczy”

„Europejska Firma”

Portal HRK.PL

Dziękuję za uwagę!

 Jerzy Krajewski

 Dyrektor Instytut Bankowości Spółdzielczej

jerzy.krajewski@ibs.edu.pl Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 tel./faks (22) 77 14 200

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *