Łódzkie

Kutno Miastem Przyjaznym Biznesowi 2009

Kutno jako pierwsze odebrało dyplom Miasto Przyjazne Biznesowi 2009 na Konferencji Lokalnego Biznesu Województwa Łódzkiego 7 maja 2009 r.   Odebrał go prezydent Kutna Zbigniew Burzyński.

 

Prezydent Kutna Zbigniew Burzyński odberał dyplom z rąk Marka Mazura,  Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego.

 

Logo promocyjne zostało wysłane do Kutna pocztą elektroniczną.

Kutno, dzięki m.in. takim atutom jak np.: jakość obsługi inwestorów, infrastruktura terenów inwestycyjnych, dostępność komunikacyjna, rynek pracy oraz klimat społeczny otrzymało wyróżnienie Gmina Fair Play oraz certyfikat Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. W roku 2007 Miasto Kutno jako laureat VI edycji konkursu Gmina Fair Play otrzymało statuetkę w kategorii średnie miasto. Konkurs Gmina Fair Play kreuje dobre wzorce współpracy samorządów z przedsiębiorcami, wzorce godne naśladowania przez wszystkie jednostki administracyjne w Polsce. Są to także gminy otwarte na nowe inicjatywy gospodarczo – inwestycyjne zapewniające przyjazny klimat dla inwestorów oraz profesjonalną obsługę inwestycyjną. 

ilustracja

Na uzyskanie takiej oceny niewątpliwie wpłynęło utworzenie w 1998 roku Kutnowskiego Parku Agro – Przemysłowego (KPAP) obejmującego obszar 370 ha oraz ustanowienie Podstrefy Kutno Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Tereny te, sukcesywnie uzbrajane w infrastrukturę techniczną, są gospodarczą ofertą miasta. Obecnie na terenie KPAP działa ponad 30 firm reprezentujących kapitał
z 11 państw, które zatrudniają ponad 2 tys. pracowników.

Miasto oprócz doskonale położonych terenów inwestycyjnych, oferuje wykształconą kadrę pracowniczą (w mieście działają dwie uczelnie wyższe) oraz przychylnie nastawione do nowych inwestycji władze lokalne i mieszkańców. Inwestorzy znajdą także w mieście wszystkie niezbędne do rozpoczęcia
i prowadzenia działalności instytucje i urzędy.

źródło: Urząd Miasta Kutno

Więcej na tren temat:

Regulamin Konkursu Gmina Przyjazna Biznesowi

Harmonogram Konferencji Lokalnego Biznesu

Pierwsze Gminy Przyjazne Biznesowi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *