Łódzkie

Wieluń Gminą Przyjazną Biznesowi 2009

ImageWieluń jako pierwszy odebrał statuetkę Gmina Przyjazna Biznesowi 2009 na Konferencji Lokalnego Biznesu Województwa Łódzkiego 7 maja 2009 r.   W ankietach przesłanych przez firmy uzyskały średnią ocen 4,3

 

W  imieniu Wielunia statuetkę Gmina Przyjazna Biznesowi 2009 na Konferencji Lokalnego Biznesu Województwa Łódzkiego 7 maja 2009 r. odebrał Dariusz Leman, kierownik  Wydział Programowania Rozwoju, Promocji i Funduszy Europejskich Wielunia.

Statuetkę Tęcza Monet ufundował Klub Gepardów Biznesu.

Na terenie gminy Wieluń dominują następujące gałęzie gospodarki:

 • przemysł
  • przetwórstwo rolno-spożywcze
  • produkcja urządzeń technologicznych i konstrukcji stalowych
  • metalowy, motoryzacyjny
  • odzieżowy
 • usługi
  • budowlano-montażowe
  • transportowe
 • handel
 • rolnictwo

 

Pierwszym dużym zakładem przemysłowym powstałym w Wieluniu w 1912 roku była działająca do 2002 roku cukrownia "Wieluń". Obecnie największym zakładem w mieście jest ZUGiL (Zakłady Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych).

Innymi stosunkowo dużymi lub posiadającymi rozpoznawalną markę firmami są: Protyl-Serwis 44, Korona (produkcja świec), Wielton, Gras (produkcja naczep), SDM (Spółdzielnia Dostawców Mleka), CH Ania (centrum elektryczne).

W Wieluniu znajdują się salony samochodowe następujących marek: Chevrolet, Citroen, Dacia, Fiat, Peugeot, Renault, Seat. Wieluń posiada wiele supermarketów: Lidl, Carrefour Express, Biedronka, Intermarché, Bricomarché, Pszczółka, Sedal, Rossmann, Mrówka, oraz elektromarktów: Avans, Mars, MediaExpert, Neonet.

Na terenie Gminy Wieluń działalność rozpoczeli nowi inwestorzy:

 • Neotech
 • Patrol
 • Wielton
 • Bałtyk-Gaz Sp. z o.o. – przemysł paliwowy
 • Ipizza – przetwórstwo rolno-spożywcze
 • Korona – przemysł chemiczny
 • Statoil – dytrybucja paliw

Zestawienie podmiotów w rozbiciu na zatrudnienie

Zatrudnienie Handel i usługi Produkcja
0-5 3016 415
6-20 85 20
21-100 26 17
100 i więcej 7 5
Razem 3131 457

 

Powyższe zestawienie wykazuje przewagę podmiotów handlowych i usługowych, zaspokajających potrzeby rynku lokalnego i ponadlokalnego, nad podmiotami produkcyjnymi. Jest to niezależne od wielkości zatrudnienia.

W ogólnej ilości jednostek gospodarczych dominują przedsiębiorstwa zatrudniające do 5ciu osób, które stanowią 95% wszystkich podmiotów gospodarczych, a według prowadzonej działalności dominuje handel i usługi – 87% całości.
Dla przeważającej części firm działających w gminie Wieluń rynkiem zbytu jest teren powiatu Wieluńskiego. Wieluń jako miasto, które jest siedzibą władz powiatu i miasta, w którym są ulokowane wszystkie zakłady obsługujące ludność ma wiodące znaczenie dla zabezpieczenia potrzeb zwłaszcza w usługach. Poza teren powiatu na obszar całej Polski sprzedawane są takie produkty jak kawa, świece, urządzenia przemysłowe, produkty mleczarskie, produkty przetwórstwa spożywczego, naczepy samochodowe, gwoździe.

W strukturze własności firm dominuje własność prywatna, spółki prawa handlowego. Incydentalną formą jest własność państwowa. Firmy, które w chwili obecnej są własnością wojewody przeżywają duże trudności i podlegają przekształceniom.
Na terenie gminy prowadzą działalność firmy o kapitale zagranicznym lub mieszanym zajmujące się przetwórstwem kawy, produkcją świec, przetwórstwem żywności. Produkcja tych firm kierowana jest na rynek ogólnopolski, a także w dużym procencie na eksport.

Kondycja finansowa przedsiębiorstw w sektorze MŚP uległa po 1999 r. osłabieniu, czego dowodem jest ilości nieuregulowanych zobowiązań bieżących, oraz trudności w płaceniu podatków lokalnych.
Upadek pewnej liczby przedsiębiorstw sektora MŚP jest rekompensowany przyrostem nowych, tzw. start up, co powoduje, iż ich ogólna liczba nie maleje. Jest to zjawisko charakterystyczne dla gospodarki rynkowej w krajach Europy Środkowo-wschodniej.

W usługach dominują przedsiębiorstwa handlowe obsługujące swym zasięgiem tylko rynek lokalny. Najwięcej jest usług ogólnobudowlanych powiązanych ze sprzedażą materiałów budowlanych, zdrowotnych, gastronomicznych, transportowych, związanych z obsługą samochodów i sprzedażą paliwa.
Część z usług skierowana jest na rynek ponadlokalny, jak transport samochodowy, gastronomia, hotele, usługi ogólnobudowlane, obsługa tranzytu samochodowego.
Ponieważ działalność usługowa poza usługami komunalnymi i zdrowotnymi podlega regulacji wolnego rynku to ich podaż jest odzwierciedleniem zapotrzebowania i siły nabywczej społeczeństwa.
W chwili obecnej należy położyć nacisk na poprawę dostępności do usług zdrowotnych zwłaszcza w ramach programów ubezpieczeń państwowych oraz organizację utylizacji nieczystości stałych z ich wywozem i segregacją, co jest dominującym problemem ochrony środowiska.

źródło: Gmina Wieluń

Więcej na tren temat:

Regulamin Konkursu Gmina Przyjazna Biznesowi

Harmonogram Konferencji Lokalnego Biznesu

Pierwsze Gminy Przyjazne Biznesowi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *