Śląskie

Najlepsze firmy na Śląsku

Analiza kilkuletnich wyników finansowych 2580  firm za Śląska pokazuje kluczowe dla tego regionu trendy. Najwyżej w rankingach są firmy związane z budownictwem, górnictwem oraz branża motoryzacyjną, metalurgiczną i … spożywczą. Dobrze wypadają spółdzielnie rolnicze.

 

W pierwszej edycji Konkursu Gepardy Biznesu w 2006 r. analizowaliśmy tylko wyniki małych i średnich firm. Od drugiej badamy również finanse dużych firm. Chcemy bowiem wiedzieć, co dzieje się w całym biznesie.
Trendy w poszczególnych działach gospodarki bada również GUS, który zbiera dane od 3 milionów przedsiębiorstw.  Analiza, którą przeprowadza Instytut Lokalnego Biznesu, jest drugą co do wielkości po GUS. W 2009 r. zbadamy finanse kilkunastu tysięcy firm. Nie wiemy jeszcze dokładnie ilu, gdyż Wywiadownia Gospodarcza InfoCredit, która pracuje na nasze zlecenie, cały czas je zbiera i podaje je nam 2 miesiące przed regionalnymi Konferencjami Lokalnego Biznesu. W połowie września 2009 r. mieliśmy dane z  województwa mazowieckiego (z 3574 firm), łódzkiego (843), śląskiego (1279), dolnośląskiego (954), opolskiego (347), wielkopolskiego (2205), lubuskiego (91), kujawsko-pomorskiego (843), pomorskiego (699), zachodniopomorskiego (435). Łącznie z 11 270 przedsiębiorstw. Gdyby dojdą dane z pozostałych województw, nasza analiza obejmie 15-16 tysięcy firm.

Największe badanie w Polsce

GUS zbiera dane od większej liczby firm, ale może je publikować tylko w wersji zagregowanej dla różnych działów gospodarki. Nasze badanie umożliwia  publikowanie wyników poszczególnych firm. Korzystamy z jawności danych w Krajowym Rejestrze Sądowym. To największa w Polsce analiza wyników finansowych firm. To jej wielka zaleta. Niestety, jest przeprowadzana z kilkunastomiesięcznym opóźnieniem, bo potrzebny jest czas na spłynięcie sprawozdań finansowych do KRS, skopiowanie ich przez InfoCredit i przekazanie do ILB. To sprawia, że wysoko w naszym rankingu może być firma, która po kilkunastu miesiącach jest już bankrutem. Tak stało się w województwie łódzkim, gdzie wśród dużych firm na 10. miejscu jest Monnari Trade SA, która dzień po Konferencji Lokalnego Biznesu Województwa Łódzkiego w Łodzi 7 maja 2009 r. ogłosiła upadłość. Takie przypadki będą się zdarzały, szczególnie teraz, w okresie kryzysu.
Świadomie postawiliśmy na ilość kosztem aktualności. Badamy bowiem kilkuletnie trendy, a nie bieżącą sytuację finansową firm.  Choć w czasach globalnego krachu nawet trendy się zmieniają.
W trzeciej edycji analizujemy wyniki finansowe za lata 2005-2007. To pierwszy trzyletni okres, w którym Polska była członkiem Unii Europejskiej. Badanie wyników 11 tysięcy przedsiębiorstw z kilku województwa pokazuje już podstawowe trendy w biznesie. W województwie mazowieckim najwyżej w rankingach są firmy związane z budownictwem, handlem wielkopowierzchniowym i inwestycjami kapitałowymi. Na Śląsku na czołowych miejscach są też firmy związane z górnictwem, branża motoryzacyjną, metalurgiczną  i … spożywczą. Dobrze wypadają spółdzielnie rolnicze.

Boom w budownictwie

Lata 2005-2007 to dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego spowodowany różnymi czynnikami, ale najważniejsze było zwiększenie dostępności kredytów, dzięki spadkowi stóp procentowych i liberalizacji polityki kredytowej banków, oraz zwiększenie optymizmu Polaków po wejściu do UE. Ludzie myśleli, że prosperity będzie trwała długo, dlatego przestali bać się kredytów na 30 lat. To spowodowało wzrost cen mieszkań i napływ kolejnych klientów do banków po kredyty, bo wydawało się, że ceny nadal będą rosły. Większy popyt windował jeszcze bardziej ceny mieszkań i zyski deweloperów. Dlatego w naszych rankingach sporo jest firm budowlanych, produkujących materiały budowlane, deweloperów, agencji nieruchomości.
Ekspansję super- i hipermarketów obserwuję od kilkunastu lat. Przeorała ona naszą gospodarkę i życie społeczne. Wielu firmom, którym udało się przetrwać jako dostawcy sieci marketów, pomogła odnieść sukces. Wielu innym zabrała klientów i kanały dystrybucji, bo upadły małe i średnie sklepy. Pomogła przedsiębiorstwom budowlanym, które wyspecjalizowały się w budowie centrów handlowych.

Województwo śląskie

W województwie śląskim w gronie średnich firm wygrała spółka Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Łukosz, która obecnie nazywa się Polskie Mięso i Wędliny ŁUKOSZ Sp. z o.o. Jej historia to przykład sukcesu polskiej przedsiębiorczości po zmianie ustroju.  W 1990 r. powstał Zakład Przetwórstwa Mięsnego mgr inż. Edward Łukosz w Jaworzu. Przez pierwsze 5 lat produkował wędliny na bazie mięsa wołowego i wieprzowego, zatrudniając kilku pracowników. Surowiec w postaci półtusz wieprzowych i ćwierci wołowych był pozyskiwany w Polsce południowo – wschodniej. Właściciel sam zajmował się stroną handlową i marketingową firmy. Z roku na rok wielkość produkcji wzrastała i powierzchnia zakładu okazała się niewystarczająca. W 1996 r. firma wynajęła od Spółdzielni Samopomoc w Chybiu masarnię i zakupiła wyposażenie zakładu od dotychczasowego najemcy. Zostało zatrudnionych 30 osób i rozpoczęto produkcję wyrobów z indyka. W krótkim czasie ZPM Łukosz dał się poznać na rynku południowej Polski jako producent wyrobów galantynowych z indyka. W 1997 r. firma kupiła najmowany lokal od spółdzielni w Chybiu i rozpoczęła się gruntowna modernizacja zakładu. W 2003 r. nabyła ubojnię indyka w Ostródzie. W listopadzie 2004 r. otrzymała certyfikaty ISO 9001 oraz ISO 14001. W 2005 r. kupiła zakład przetwórczo – ubojowy w Czerwionce – Leszczynach. Trwa modernizacja i rozbudowa tego zakładu, który w przyszłości będzie mógł zatrudnić około 1000 osób. W dwa lata wartość rynkowa tej firmy wzrosła o 6226 procent do 24 mln zł w końcu marca 2008 r.
Na drugim miejscu jest Zakład Odsalania DĘBIEŃSKO Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach, działający od  1974 r. Podstawowa działalność to utylizacji słonych wód kopalnianych w oparciu o technologię opracowaną przez Główny Instytut Górnictwa, a od 1994 roku również według technologii amerykańsko-szwedzkiej wykorzystującej procesy odwróconej osmozy i sprężania par.
Na trzecim miejscu uplasowała się spółka jawna Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy Ogrodnik Zbigniew i Leszek Skrzypczyk w Popowie. W dwa lata jej wartość rynkowa wzrosła o 1410 procent do 135 mln zł w końcu marca 2008 r.
Wielki sukces osiągnęła produkując konserwowy groszek, kukurydzę i ogórki.
W grupie dużych firm na pierwszym miejscu jest Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „INTERCOR” Sp. z o.o. w Zawierciu, które działa na rynku od 1990. Firma wywodzi się ze środowiska studenckich spółdzielni pracy. Ma akademickie cechy: kreatywność, dynamikę działania, umiejętność podejmowania ryzyka. Początkowo działalność firmy ograniczała się jedynie do wykonywania usług antykorozyjnych oraz drobnych robót wykończeniowych i skoncentrowała się na rynku lokalnym. Dynamiczny rozwój firmy pozwolił na rozszerzenie działalności na teren całego kraju, kilkakrotny wzrost zatrudnienia oraz rozszerzenie pakietu świadczonych usług. Dziś firma posiada w ofercie kompleksowe wykonawstwo oraz remonty, mostów i wiaduktów drogowych i kolejowych, jedno i wielo przęsłowych, łukowych, kratowych, estakad, kładek dla pieszych oraz obiektów specjalnych. W dwa lata wartość firmy wzrosła o 2046 proc. do 334 mln zł.
Na drugim miejscu uplasowała się P.A. NOVA SA, której akcje od lipca 2007 r. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dynamiczny rozwoju firmy wiąże się z rokiem 2002 oraz rozpoczęciem współpracy z sieciami handlowymi i kompleksowym wykonawstwem obiektów handlowych. Współpraca z sieciami handlowymi obejmuje zarówno formę deweloperską (polegającą na pozyskiwaniu nieruchomości gruntowych, przygotowanie inwestycji pod względem formalno-prawnym, realizację obiektu budowlanego i odsprzedaż zabudowanej nieruchomości) jak i typowe wykonawstwo budowlane. W okresie od 2002 do 2008 roku PA NOVA wykonała 25 obiektów handlowych. Głównymi odbiorcami realizowanych inwestycji są następujące sieci handlowe: Kaufland, Plus Discount, Tesco. Oprócz współpracy z dużymi sieciami międzynarodowymi PA NOVA realizuje również obiekty użyteczności publicznej dla instytucji państwowych oraz dla odbiorców indywidualnych. Na uwagę zasługują wykonane szkoły i hale sportowe.
Firma Delphi Polska Automotive Systems Sp. z o.o., która zajęła trzecie miejsce,  działa w Tychach. Produkuje części samochodowe, tarcze hamulcowe, układ hamulcowy, układ kierowniczy, klocki hamulcowe. Jest częścią potężnego, ponadnarodowego koncernu.
W rankingu  najbardziej efektywnych firm według stosunku zysku netto do przychodów operacyjnych wygrała TDJ INVESTMENTS Sp. z o.o. w Katowicach. Jest firmą specjalizującą się w zarządzaniu inwestycjami. Swoje działania koncentruje głównie na spółkach z branży górniczej i odlewniczej oraz szeroko pojętego przemysłu maszynowego. Jest właścicielem potężnej Grupy FAMUR (największy w Polsce oraz liczący się na świecie producent i dostawca zaawansowanych technologicznie maszyn i urządzeń przeznaczonych dla sektora górniczego) oraz ZAMET Budowa Maszyn SA (jeden z największych w Polsce dostawców maszyn i urządzeń dla hutnictwa oraz zakładów przetwórstwa stali i metali nieżelaznych). W 2006 r. jej zysk netto był 12 razy wyższy niż przychody operacyjne, gdyż sprzedała jedną z inwestycji.
Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne SA są na drugim miejscu w rankingu efektywności, na trzecim wśród najcenniejszych  i na 7 miejscu pod względem dynamiki. W roku 1995 firma przystąpiła do Programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Obecnie właścicielem 97,6 proc akcji  jest KOPEX SA..
Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o., które zajęło trzecie miejsce, wspiera politykę przemysłową rządu, szczególnie w sektorze hutniczym, jakkolwiek angażuje się również w inne gałęzie przemysłu. Udziela pomocy w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstwom o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy. Towarzystwo działa przede wszystkim w obszarze wielkoprzemysłowego Śląska, ale też często jest inwestorem dla spółek o mniejszym potencjale ekonomicznym posiadających swoje siedziby poza regionem. Najważniejszym jednak obszarem działania dla TFS było ratowanie w okresie kryzysu na rynku stalowym zagrożonego polskiego hutnictwa, a aktualnie ponoszenie odpowiedzialności za wznowienie inwestycji w Siemianowicach Śląskich Walcowni Rur Jedność oraz za wzrost wartości Walcowni Rur Andrzej w Zawadzkiem. Towarzystwo Finansowe Silesia przeprowadziło z wielkim sukcesem restrukturyzację i prywatyzację Huty Częstochowa.

Na podium rankingu najcenniejszych firm województwa śląskiego zmiany wobec poprzedniego zestawienia z wyceną na 31 marca 2006 r. są niewielkie. Nadal na pierwszym miejscu jest ArcelorMittal w Katowicach. Jego wartość w dwa lata wzrosła o 219 proc. do 31,2 mld zł. Na drugie z trzeciego awansowała spółka Fiat Auto Poland SA w Bielsku-Białej.  Na trzecie wskoczyły Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne SA, których wartość wzrosła w dwa lata o 702 proc. do 7 mld zł.

Województwo dolnośląskie

W gronie średnich firm w czołówce są producenci  betonu: Fabryka Betonu Sabet S.J  w Kobierzycach oraz Wytwórnia Betonów Prefabrykowanych Predom Sp. z o.o. w Lubinie. Na trzecim jest APERSBUD Sp. z o.o. we Wrocławiu, która  wykonuje kompleksowo instalacje zewnętrzne i wewnętrzne. Jej przykładowe inwestycje to Volvo we Wrocławiu (sieci zewnętrzne wody, gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompownie, instalacje wewnętrzne wody i wentylacji),  Szpital Miejski  w Miliczu (sieci zewnętrzne, instalacje wewnętrzne) i Kaufland w Żarach (sieci wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, instalacji wewnętrznych).
Wśród dużych firm triumfuje Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. Tadeusza Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej. Na drugim miejscu jest IMPWAR Sp. z o.o. w Miłkowicach, która z powodzeniem handluje samochodami citroen, nissan i renault.  Na trzecim miejscu jest BAUMIT Sp. z o.o. we Wrocławiu, część potężnej austriackiej grupy z branży budowlanej, obecnej w 29 krajach Europy oraz w Chinach.
W rankingu efektywności wygrała spółka Rafin – wrocławski deweloper zajmujący się również nieruchomościami (kupno-sprzedaż, dzierżawa), który buduje mieszkania w różnych standardach, w tym apartamenty.
Na drugim miejscu uplasowała się  Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST – PARK”, która  jest jedną z najszybciej rozwijających się stref przemysłowych w Polsce. Ma kilka podstref w województwach dolnośląskim, opolskim, wielkopolskim oraz lubuskim.
PPHU TEMPO SA we Wrocławiu, która zajęła trzecie miejsc,  to agencja nieruchomości, która buduje również mieszkania.
W zestawieniu najcenniejszych firm województwa dolnośląskiego zabrakło tym razem KGHM Polska Miedź  SA w Lubinie. Firma ta pozostaje największą pod względem wartości rynkowej w tym województwie,  W naszym rankingu na pierwszym miejscu jest jednak Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, wyceniona na 1,9 mld zł. To części globalnego, znanego  koncernu motoryzacyjnego. Na drugim miejscu jest SITECH Sp. z o.o. w Polkowicach, producent części samochodowych, o wartości 1,5 mld zł. Na trzecim CERSANIT III SA w Wałbrzychu, producent płytek ceramicznych i gresów.

Województwo opolskie

W gronie średnich firm ponownie wygrała Lukas Sp. z o.o. w Ligocie Turawskiej. Jej historia sięga roku 1992. Wówczas rozpoczęła dystrybucję cementu oraz wapna, którą doskonali i zwiększa dalej. Kilka lat temu wprowadziła do obrotu również materiały budowlane oraz nawozy sztuczne renomowanych producentów, z którymi zawarła bezpośrednie umowy. W celu udoskonalenia sprzedaży rozbudowała system komputerowy pozwalający w pełnym zakresie obsłużyć partnerów handlowych. Do dyspozycji klientów ma kilkanaście samochodów ciężarowych o ładowności 2t, 5t, 12t oraz 28t. Dla wymagających odbiorców ma samochody specjalistyczne – cementonaczepy oraz samochody skrzyniowe z dźwigami do rozładunku palet, jak również wywrotki. Aby zagwarantować ciągłość dostaw dysponuje wysokim zapasem magazynowym w halach o łącznej powierzchni ponad 4500 mkw. W dwa lata jej wartość rynkowa wzrosła o 1111 proc. do 22 mln zł. 
Na drugim miejscu znalazło się Opolskie Przedsiębiorstwo Usług Drogowych Sp. z o.o. w Opolu. Na trzecim jest Przedsiębiorstwo Usług Inżynierskich Rialex Sp. z o.o. w Kluczborku, założone w 1992 r. W połowie lat 90. firma nawiązała współpracę z renomowanymi firmami zachodnimi (Wampfler, Flender, Abus) oraz wprowadziła na rynek pierwsze własne innowacyjne rozwiązanie (system elastycznego mocowania szyn podsuwnicowych SEMS Rialex). Rok 1996 to pierwsza duża inwestycja – zaprojektowanie i rozruch suwnic dla Huty Częstochowa SA. W latach 2004 – 2007 zakończyłarealizację trzech wielkich inwestycji dla KGHM Polska Miedź (wartość kontraktu: 7 mln zł.), Mittal Steel Poland SA w Krakowie (1,5 mln euro) oraz Stalprodukt SA Bochnia (8,4 mln zł).
W grupie dużych firm na pierwszym miejscu jest MULTI – HEKK Nieruchomości Sp. z o.o.  w Oleśnie, która powstała w 1990 r. To typowy deweloper, który dużo buduje w aglomeracji warszawskiej. m.in. w Piasecznie (osiedla Plaza I i Plaza II, Elektra, Julianka).
Tabor Szynowy Opole SA w Opolu to firma działająca w branży kolejowej od ponad 100 lat. Jest uznanym i sprawdzonym partnerem dla spółek z grupy PKP oraz firm spoza tej grupy, eksploatujących tabor kolejowy zarówno w kraju jak i za granicą.
CEMENTOWNIA ODRA SA w Opolu, która zajęła trzecie miejsce,  istnieje blisko 100 lat. Produkuje wyroby wykorzystując własne stabilne złoża surowcowe oraz systematycznie doskonalone technologie produkcyjne, obsługiwane przez wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną załogę.
W rankingu efektywności wygrała mała firma PUH TAREM Sp.z o.o. w Opolu, która handluje urządzeniami elektrycznymi i energetycznymi
Na drugim miejscu znalazła się Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Wydrowice, która istnieje od 1957 roku. Od wielu lat znajduje się na liście 300 najlepszych przedsiębiorstw rolniczych w kraju. Obecnie gospodaruje na 4000 ha , z tego 1300 własnych, reszta dzierżawiona od Agencji Nieruchomości Rolnych. Produkuje kukurydzę, pszenice, rzepak i jęczmień. Hoduje karpie. Ma bazę suszarniczo-magazynową w Prądach w pobliżu autostrady A4. W latach 2006 i 2007 stosunek zysku netto do przychodów operacyjnych był w niej wyższy niż 50 proc. Również kilka innych śląskich spółdzielni rolniczych może pochwalić się wysoką rentownością. Na przykład Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. XXX- Lecia z Poztoki w województwie śląskim ze średnim stosunkiem zysku netto do przychodów operacyjnych na poziomie 40 proc.
W województwie opolskim na trzecim miejscu pod względem efektywności znalazła się Schiedel Polska Sp. z o.o. – największy producent systemów kominowych w Europie, który należy do koncernu MONIER – światowego lidera w zakresie pokryć dachowych.
W zestawieniu najcenniejszych firm województwa opolskiego na czele, podobnie jak rok temu, znalazła się spółka Górażdże Cement, której wartość rynkowa wzrosłą w dwa lata o 281 proc. do 6,5 mld zł. Spółki Grupy Górażdże, które zatrudniają 1400 pracowników, należą do międzynarodowego koncernu HeidelbergCement, jednego z największych na świecie producentów cementu i innych materiałów budowlanych. W 2008 roku wartość obrotów skonsolidowanych Grupy Górażdże wyniosła  1,7 mld zł.
Drugie miejsce w rankingu zajęły Zakłady Koksownicze Zdzieszowice Sp. z o.o.w Zdzieszowice, wycenione na 5,8 mld zł, a trzecie BOT Elektrownia Opole SA o wartości 3,6 mld zł.

Gepardy Biznesu 2009

Spośród firm ze Śląska, które nadesłały wyniki finansowe na konkurs Gepardy Biznesu 2009, wygrała Tugeb Polbud Sp. z o.o. w Sławoszowicach. Na drugim miejscu znalazło się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wołowie Sp. z o.o., a na trzecim Energomontaż Południe SA w Katowicach.
Tugeb Polbud Sp. z o.o. w Sławoszowicach wygrała dzięki temu, że w latach 2005 jej zysk netto wzrósł  24 razy z 23 do 554 tys zł. Ważnym kierunkiem w działalności firmy od samego jej powstania w 1992 r.,  jest  produkcja maszyn, urządzeń i kompletnych zakładów przeznaczonych do mieszania, transportu i przetwórstwa betonu wykonywanych na podstawie własnych opracowań projektowych. Od kilku lat zajmuje się też produkcją oraz sprzedażą linii do segregacji i przetwarzania odpadów , mając na uwadze zmiany rynku ukierunkowanego na ochronę środowiska naturalnego.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wołowie Sp. z o.o. zostało wyróżnione w konkursie Gepardy Biznesu po raz drugi. Jego prezes Adam Nowak od kilku lat jest członkiem Klubu Gepardów Biznesu. Energomontaż Południe SA w Katowicach to duża spółka giełdowa, krajowy lider i liczący się gracz na rynku europejskim w zakresie generalnego wykonawstwa oraz produkcji wyrobów i oferty usługowej dla energetyki, branży koksowniczej, hutniczej i cementowej.

Bohaterowie naszych czasów

Gdy przyjrzymy się czołówce rankingów Śląska, szczególnie najcenniejszych firm, dostrzeżemy, że kapitał zagraniczny odgrywa dużą rolę w naszej gospodarce. W branży motoryzacyjnej, cementowej, hutnictwie jest głównym rozgrywającym. W naszych zestawieniach dużo jest jednak również polskich firm, których założyciele odnieśli sukcesy na rynku, zaczynając od zera, bez kapitału i wiedzy, jak prowadzić biznes. Warto też zwrócić uwagę na osiągnięcia śląskich uczelni, instytutów naukowych i szpitali. Śląsk jest potęgą gospodarcza. Cieszy, że biznes jest w tym regionie coraz bardziej zróżnicowany.
Przedstawiciele wyróżnionych firm, którzy zgłosili się na Konferencję Lokalnego Biznesu Śląska, w swoich wypowiedziach często podkreślają rolę swoich pracowników. W przypadku obszernych wypowiedzi skracaliśmy je. W całości można zapoznać się z nimi w internecie pod adresem www.europejskafirma.pl.

Jerzy Krajewski

 

Jarosław Nowakowski, Dyrektor Generalny Amtra Sp. z o.o w Sosnowcu

Nasz firma  jest jednym  z największych dystrybutorów i producentów chemii samochodowej w Polsce. Głównymi elementami, składającymi się na ciągły wzrost jej obrotów i rozwój, są ludzie, którzy w niej pracują. Amtra jest sumą pomysłów jej pracowników. Jest tak dobra jak ludzie, którzy w niej pracują. Oni są motorem wielu zmian i innowacji. Zarząd skupia się na zapewnieniu środków do ich realizacji. Ciągłe doskonalenie ujmuje w ramy system ISO 9001. Żadna firma nie może istnieć bez solidnych finansów i mocnego działu handlowego. Zyski z działalności są w większości reinwestowane, co zapewnia firmie dobrą kondycję finansową. Sprzedaż produktów z oferty firmy wspierana jest przez kampanie promocyjne, kampanie reklamowe, a także bliską współpracę z naszymi solidnymi partnerami. To dzięki nim docieramy z naszymi produktami do najdalszych zakątków Polski. Ostatnim projektem naszej firmy jest rozpoczęcie własnej produkcji oraz eksportu produktów pod marką własną. Projekt ten dynamicznie się rozwija i liczymy, że będzie on motorem rozwoju w nadchodzących latach.

Rudolf  Okoń, Prezes BIL Sp. z o.o. w Opolu

Jesteśmy dumni, że nasza firma  znalazła się tak wysoko w rankingu Gepardy Biznesu. Dziewiętnaście lat temu zaczynaliśmy skromnie, wykonując obmurza pieców cementowo-wapienniczych oraz drobne inwestycje dla zakładów przemysłowych. Jednak od dziesięciu lat sukcesywnie zdobywamy rynek inwestycji budowlanych i to coraz większych. Ostatnie 5 lat dobrej koniunktury wykorzystaliśmy na stworzenie zaplecza sprzętowego dla prowadzonych inwestycji. Powstała nowa siedziba firmy wraz z rozbudowanym budynkiem techniczno-socjalnym, a co najważniejsze pozyskaliśmy nową kadrę inżynieryjno-techniczną. Na nasz sukces składa się: sprawne zarządzanie, dobre decyzje oraz praca całej załogi, której pragnę serdecznie podziękować za okazane zaangażowanie i profesjonalizm. Zdobyte doświadczenie, młoda kadra, dobre usprzętowienie pozwala nam optymistycznie patrzeć w przyszłość.
Szeroki asortyment usług budowlanych od budownictwa przemysłowego poprzez obiekty zabytkowe, hotele, pensjonaty, restauracje, domy jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne sprawia iż pomimo kryzysu mamy zapewniony portfel zleceń.

Andrzej Buchcik, Prezes BRUK Sp. z o. o. w Czyżowicach

W ciągu 16 lat istnienia firma BRUK Sp. z o. o. stworzyła doskonałą bazę produkcyjną i obecnie jest jednym z wiodących producentów kostki brukowej na terenie Polski południowej. Nasze wyroby są produkowane na trzech liniach produkcyjnych obsługiwanych przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów. Systematycznie dążymy do umocnienia pozycji na rynku krajowym w zakresie produkcji i sprzedaży kostki brukowej, płyt tarasowych, galanterii betonowej oraz prefabrykatów budowlanych. W procesie produkcji stosujemy najnowsze technologie oraz wykorzystujemy doświadczenie i umiejętności wykwalifikowanego personelu pragnąc podnosić jakość sprzedawanych wyrobów. Wychodząc naprzeciw wymaganiom i oczekiwaniom naszych klientów gwarantujemy wysoką niezawodność, trwałość i estetykę produkowanych wyrobów. W sposób ciągły doskonalimy też wiedzę i umiejętności zatrudnionego personelu poprzez szkolenia i kursy oraz  systematycznie staramy się kształtować świadomość pracowników w zakresie odpowiedzialności za wykonywane działania. Również stosowane technologie oraz gotowe wyroby są na bieżąco poddawane kontroli i badaniom. Wdrożyliśmy i utrzymujemy system zarządzania jakością oparty o wymagania normy ISO 9001:2008, a powiązane z nim procedury, dokumenty i instrukcje dają gwarancję wysokiej niezawodności i skuteczności podejmowanych działań.

 

Edyta Pucharska, Prezes BUDECON SA w Sosnowcu

Aktywna działalność na polskim rynku i stałe poszerzanie oferty i reagowanie na głosy klientów gwarantują dynamiczny rozwój naszej firmy. Ostatnie lata działalności na rynku budowlanym obfitowały w rekordową liczbę realizowanych inwestycji. Dzięki umiejętności dostosowywania się pod indywidualne wymagania rynku liczba naszych kontrahentów rośnie, dzięki czemu nasza pozycja na rynku jest stabilna i ciągle się wzmacnia. Zasadniczym celem firmy BUDECON jest tworzenie warunków do dalszego dynamicznego rozwoju. Wszystkie realizowane inwestycje traktowane są jako jeden z podstawowych priorytetów działalności spółki i siła napędowa dla dalszego rozwoju. Naszym wielkim potencjałem jest wysoce wykwalifikowana kadra pracowników, która gwarantuje wysoka jakość usług i spełnienie oczekiwań  stałych i nowych klientów. Nowe inwestycje i plany rozwojowe mają pomóc utrzymać tempo rozwoju wbrew trudnej sytuacji gospodarczej na świecie. W obecnych warunkach możliwe jest zwiększenie potencjału produkcyjnego i znaczące zwiększenie wydajności.

 

Leszek Bzdziel, Prezes   D&TB System Sp. z o.o. w Sławoszowicach

Cieszę się, że z wśród tak wielu dobrych korporacji nasza firma znalazła się w gronie najlepszych na rynku i została  wyróżniona. W 1991 r. zaczynaliśmy od wykonawstwa wentylacji przemysłowych. W 2000 r. nasz  profil poszerzyliśmy o instalacje odpylające. Szybki rozwój zawdzięczamy zgranemu i ambitnemu zespołowi pracowników, którzy duchem  i ciałem są zaangażowani w ewolucję firmy, ciągle pracując nad rozwojem  zarówno swoim jak i  przedsiębiorstwa. Ja w  mojej  skromnej osobie  nadaję współrzędne do działania, stawiając na szeroki wachlarz usług, nie  zawężając się do jednej gałęzi działania, co rusz wdrażając nowe produkty. W ostatnich latach mieliśmy duży udział procentowy eksportu. Jednak z względów  kryzysu za granicą obecnie tempo tego wzrostu nieco przygasło. Polska może być obecnie dumna z tego iż jest wśród krajów o największym wzroście gospodarczym. Zamierzamy naturalnie wykorzystać tą sytuację i zagrać w jeszcze większym stopniu na zwiększenie udziału w rynku krajowym.

Andrzej Diakun, Prezesa ELEKTROTIM SA we Wrocławiu

ELEKTROTIM SA istnieje na polskim rynku od dziesięciu lat. Wykonuje instalacje elektryczne i systemy automatyki dla budownictwa i przemysłu. Dynamiczny rozwój firmy jest skutkiem konsekwentnego dążenia do osiągnięcia przyjętych celów ważnych dla akcjonariuszy i pracowników. Ogromne znaczenie dla rozwoju spółki mają pracujący w niej ludzie. Wykwalifikowana i zmotywowana kadra menedżerska oraz kreatywni i zdolni pracownicy są gwarancją osiągania przez firmę dobrych wyników. Produkty wytwarzane według optymalnych procedur i dopasowane do wymogów odbiorcy powodują satysfakcję klienta z zakupu, a ta zawsze skutkuje dobrymi wynikami finansowymi. W rezultacie publicznej spółka w roku 2007 pozyskała znaczne kapitały, które są i będą konsekwentnie inwestowane, by zapewnić zrównoważony rozwój ELEKTROTIM SA oraz Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. Siedziba firmy znajduje się we Wrocławiu, a oddziały terenowe w Warszawie i Katowicach. Produkty, które dostarcza spółka, powstają w oparciu o własne prace badawczo-rozwojowe oraz w wyniku ciągłej wymiany  poglądów między pracownikami a klientami. Naszymi klientami są przede wszystkim: projektanci, generalni wykonawcy, inwestorzy, wojsko, gminy, urzędy miejskie. Korzyści proponowane klientom to wysoki profesjonalizm pracowników, pomoc na każdym z etapów realizacji inwestycji, najwyższa jakość oferowanych produktów, solidność, elastyczność oraz innowacyjność. 

 

Grzegorz Bicki, Prezes „ELTUR -TRANS” Sp. z o.o.
 
Od momentu rozpoczęcia działalności spółki, przez dziewięć lat, krok
po kroku Przedsiębiorstwo Transportowe „ELTUR-TRANS” z powodzeniem realizuje swoje założenia i cele, tak aby najlepiej sprostać rosnącym wymaganiom rynku. Podstawowym celem działalności spółki jest systematyczny rozwój ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia udziału na rynku przewozów osobowych i towarowych – krajowych i międzynarodowych, a także wprowadzanie nowych rodzajów usług. Dla potrzeb realizacji przyjętych celów zarząd analizuje na bieżąco sytuację na rynku, rozwija i poszerza swoją działalność o nowe dziedziny,  np. takie jak otwarcie w lipcu bieżącego roku nowej partnerskiej stacji paliw w sieci renomowanego koncernu BP. Nastawienie na konkurencyjność pod względem jakości oferowanych usług, poszukiwanie nowych kierunków działalności oraz dostosowywanie cen usług do poziomu rynkowego powoduje stały wzrost obrotów firmy, a co za tym idzie systematyczne powiększanie wartości rynkowej spółki. Spółka rok rocznie znajduje się w gronie laureatów licznych certyfikatów, w których oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, w tym również sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, co jest istotnym narzędziem budowania prestiżu firmy na rynku ogólnopolskim. Spółka jako jedna z nielicznych w branży wdrożyła zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem i BHP. To doskonały element promocji przedsiębiorstwa.

Czesław Świstak, Członek Zarządu Fiat Auto Poland SA

Lata 2008 – 2009 zapiszą się w kronikach jako jeden z najtrudniejszych etapów w powojennej historii światowej gospodarki. Dla Fiat Auto Poland będzie to jednak okres niezwykle silnej ekspansji produkcyjnej. Nasza spółka jest częścią Grupy Fiat, która wchodziła w kryzys światowy w chwili kiedy miała opanowany kryzys wewnętrzny. Proces restrukturyzacji firmy, zapoczątkowany kilka lat temu przez obecnego jej prezesa Sergio Marchionie, umocnił ją i pozwolił zróżnicować ofertę. Te doświadczenia stały się niezwykle cenne i dowiodły, że obrana strategia sprawdza także w kryzysie. Światowy kryzys gospodarczy, który dał się odczuć głownie w wyższych segmentach rynku samochodowego, jednocześnie faworyzował  popyt na samochody mniejsze, ekologiczne i ekonomiczne w eksploatacji. A takie auta produkujemy w Tychach. Produkcja małych miejskich samochodów w tyskim zakładzie Fiat Auto Poland osiągnęła i wciąż osiąga rekordowe poziomy. W 2008 roku wyprodukowaliśmy 493 tysiące aut, aż o 36 proc. więcej niż w rekordowym dotychczas roku 2007. Aby sprostać przyrostowi zamówień przyjęliśmy do pracy wciągu jednego tylko roku prawie 1200 osób i obecnie Fiat Auto Poland zatrudnia 6 300 pracowników. W cyfrach bezwzględnych przekłada się to na wzrost przychodów do 15,1 miliarda złotych, z czego 13 miliardów pochodziło z eksportu. Fiat Auto Poland jest największym polskim eksporterem. Udział eksportu w sprzedaży to aż 85,9 proc.  Samochody wyprodukowane w Tychach jeżdżą po drogach w 68 krajach. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy b.r. z taśm produkcyjnych tyskiego zakładu zjechało 298 976 samochodów co potwierdza tendencję wzrostową w naszej produkcji i pozwala wierzyć, że przekroczymy w tym roku magiczny próg pół miliona samochodów. Nasz tyski zakład produkuje samochody z gamy Fiata: 500, Pandę i 600 i jest chyba jedynym zakładem na świecie, który wytwarza jednocześnie dwa modele samochodów z prestiżowymi tytułami  „Car of The Year”.

Prof. dr hab. inż. Józef Dubiński, Naczelny Dyrektor Głównego Instytut Górnictwa w Katowicach

Główny Instytut Górnictwa jest wyjątkowy wśród polskich jednostek badawczo-rozwojowych. Rozwiązuje praktycznie wszystkie problemy przemysłu wydobywczego oraz problematykę ekologiczną i społeczną  regionów przemysłowych. Przywiązujemy wielką wagę do szybkiego transferu naszych rozwiązań technicznych do przemysłu, a zdecydowana większość z naszych prac jest w różny sposób wdrażana w przemyśle i w jego otoczeniu.  Takie bliskie związki z przemysłem, z klientami sprawiają, że nasza działalność nie jest oderwana od rzeczywistości i stanowi odpowiedź na potrzeby rynkowe. Podejmujemy najważniejsze tematy badawcze, ważne dla Polski i Europy, takie jak: czyste technologie węglowe, wytwarzanie wodoru z wykorzystaniem węgla, technologie CCS – wychwytywania i składowania CO2, zeroemisyjne wytwarzanie energii z paliw kopalnych, odnawialne źródła energii. Bierzemy aktywny udział w  wielu projektach międzynarodowych i współpracujemy także z wiodącymi instytutami USA, Chin, Australii, Rosji, Ukrainy, Wietnamu i innych krajów. Jako pierwszy instytut badawczy w Polsce wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarządzania (jakość, środowisko, bezpieczeństwo pracy) a 16 naszych laboratoriów posiada stosowne akredytacje i certyfikaty. Obowiązujący w instytucie system wynagradzania ma charakter motywacyjny ukierunkowany na wynagradzanie za aktywność zawodową pracowników i osiągane wyniki.  Stawiamy na ludzi ambitnych, o wysokich kwalifikacjach i takich też potrafimy docenić stwarzając im szanse  rozwoju zawodowego i naukowego.

Tadeusz Wojarski, Prezes Gliwickich Zakładów Urządzeń Technicznych GZUT w Gliwicach

Opieramy swoją działalność na uznaniu kluczowych wartości, którymi są jakość, elastyczność, niezawodność, bezpieczeństwo i przywiązanie do tradycji.                                          Dostarczamy klientom wysokiej jakości, bezpieczne produkty techniczne oraz świadczymy usługi serwisowe  i wynajmu nieruchomości. Konkurencyjne i efektywne funkcjonowanie na rynku zapewniają korzyści finansowe i stały rozwój firmy. Produkujemy suwnice, dźwignice w transporcie technologicznym produkcji i   magazynów, odlewy z żeliwa i stopów miedzi wraz z obróbką skrawaniem, pompy wirowe do cieczy. Oferujmy usługi serwisowe produkowanych maszyn i urządzeń oraz usługi wynajmu własnych nieruchomości w charakterze biur i hal produkcyjnych położonych w centrum Gliwic. Przeprowadzone w ostatnich latach modernizacje możliwości wytwórczych odbywają się z udziałem dotacji Europejskich Funduszy zarówno obecnych jak i przedakcesyjnych.

Marek Nowara, Prezes  Przedsiębiorstwa Budowlanego  Inter-System Sp. z o.o. we Wrocławiu

Cieszymy się, że dynamiczny rozwój naszej firmy został odnotowany w rankingu Gepardy Biznesu 2008. Jej wartość według rankingu wzrosła aż o 150 proc.  w dwa lata. Ktoś mógłby powiedzieć, że nasz sukces jest efektem korzystnej koniunktury na rynku usług i robót budowlanych w latach 2006 – 2007. Ja natomiast uważam, że nasz sukces jest efektem przemyślanego działania. Jako organizacja byliśmy przygotowani do tego, aby obsłużyć inwestycje na większą skalę i większej ilości. Wzrost sprzedaży w robotach budowlanych dla organizacji, która niej jest przygotowana, może być zabójczy. Posiadanie odpowiednich struktur, dobrej kadry, zdolności ekonomicznych to klucz do tego, aby móc skokowo robić więcej na tym rynku. Budowanie dzisiaj to nie tylko przedsięwzięcie inżynierskie – to przedsięwzięcie inżynierii finansowej, a przede wszystkim przedsięwzięcie logistyczne. I w tego właśnie rodzaju potencjale i przygotowaniu tkwi klucz do naszego ciągłego rozwoju.

dr inż. Jacek Zawistowski, Sekretarz Naukowy Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

Uwarunkowania dzisiejszego dynamicznego rozwoju naszego instytutu mają źródło w konsekwencji i determinacji działań w całej 55-letniej jego historii. Szczególne znaczenie miało utrzymanie jego technologicznego charakteru. Odrzuciliśmy pokusę przekształcenia się w okresie transformacji polskiej gospodarki w komercyjne specjalizowane laboratorium usługowe, biuro ekspertyz, czy zakład produkcji aparatury badawczej, co stawało się często początkiem końca wielu instytutów. Efekty przyniosło konsekwentne utrzymanie i pogłębianie specjalizacji w dziedzinie energochemicznego przetwórstwa węgla i innych paliw stałych oraz zachowanie i efektywne wykorzystanie dorobku naukowego, wypracowanego w latach 1955-1990, a także ciągłe podwyższanie kompetencji w tradycyjnym obszarze działania. W latach 1995-2005 wypracowaliśmy wiodącą pozycji w zakresie atestacji i rozwoju technologicznego eksploatowanych w sektorze ogrzewnictwa indywidualnego i komunalnego urządzeń grzewczych małej mocy zasilanych paliwem stałym oraz technologii wytwarzania „zielonej energii” na bazie biomasy stałej w obszarze energetyki zawodowej oraz czołowej pozycji w zakresie technologii wytwarzania paliw wtórnych na bazie odpadów palnych. Rozszerzyliśmy aktywność na obszar małych i średnich przedsiębiorstw.  Pomogła nam ciągłość i efektywność zarządzania. W blisko 55-letniej historii instytut miał tylko trzech dyrektorów. Niemałe znaczenie ma również formuła jednoosobowego zarządzania instytutem, uniemożliwiająca rozmywanie lub uchylanie się od odpowiedzialności przez zarządzających. Ważna jest stabilność trzonu kadry naukowo-badawczej. Rozpoczęliśmy budowę Centrum Czystych Technologii Węglowych – największego i najnowocześniejszego centrum badań technologicznych w Europie.

Leszek Kobus, Prezes Przedsiębiorstwa Techniki Cieplnej Piecoserwis Sp. z o.o. w Gliwicach

Nasza firma obecna jest na rynku od 1988 roku.  Zawsze koncentrowała się na projektowaniu i dostawie energooszczędnych pieców, suszarń i systemów palnikowych, korzystając z własnych rozwiązań oraz doświadczeń i licencji firm globalnych. Nasze urządzenia zawsze niezawodne i gwarantujące wysoką jakość produktów, posiadają tą jeszcze cechę, że zużywają konkurencyjnie mało energii. Cechę szczególnie pożądaną w warunkach koniecznego obniżania kosztów produkcji. Stąd zapotrzebowanie na nasze urządzenia cieplne i usługi, szczególnie widoczne w ostatnich latach, ale również niemałe obecnie, w warunkach spowolnienia gospodarki. Przez wiele lat prowadziliśmy statystyki pokazujące jak wielkie kwoty zaoszczędziliśmy dla naszych klientów – wyobrażenie o tym daje informacja, że czas zwrotu nakładów wielu inwestycji, zwłaszcza modernizacyjnych, zawiera się w przedziale 1-2 lata. Chciałem zasygnalizować kiełkujący w środowisku pogląd, że nadszedł czas ażeby inżynierowie podjęli działania w celu ochrony własności intelektualnych na wzór artystów, pisarzy czy informatyków, którzy poprzez ustawodawstwo i utworzone na jego podstawie organizacje, skuteczne egzekwują swoje prawa. Tworzone przez nas inżynierów dzieła, przynoszą wymierne korzyści użytkownikom i jakaś ich część powinna trafiać do autorów rozwiązań. I to nie tylko za rozwiązania chronione patentami i wzorami użytkowymi, również za inne oryginalne i ewidentnie obniżające koszty produkcji projekty.

 

Stanisław Ostrowski, Prezes Zakładu Usługowo-Produkcyjnego „Komunalnik” Sp. z o.o. w Głuchołazach

Nasza firma zajęła w rankingu 56 miejsce. Biorąc pod uwagę branżę, jaką zajmuje się spółka, jest to najlepsza pozycja pośród firm komunalnych w województwie opolskim. Osiągnęliśmy lepszy wskaźnik rozwoju od wielu renomowanych przedsiębiorstw.  Pracę w spółce rozpocząłem w połowie 2006 roku wygrywając konkurs. Plan strategicznego rozwoju spółki, który opracowałem, zaczął być konsekwentnie wdrażany. Dotyczył on między innymi optymalizacji zatrudnienia, określenia odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach, wymianie zdekapitalizowanego sprzętu, poprawie organizacji pracy, skomputeryzowaniu firmy. Podjęte działania  przyniosły efekty ekonomiczne już na koniec 2006 roku,  firma uzyskała kilkuprocentowy zysk. Wzrost wiarygodności powalił spółce zwiększyć zakres inwestycji, które przyczyniły się do poprawy jakości wykonywanych usług przy obniżeniu zatrudnienia o 20 proc. Nastąpił wzrost płac, który zdecydowanie przekroczył dynamikę przyrostu średniej płacy krajowej. Obecnie przed spółką jest wiele wyzwań i zadań do zrealizowania. Niemniej jednak wykazana konsekwencja i determinacja w dotychczasowych działaniach daje szansę na dalszy rozwój, a także realizację usług w tym użyteczności publicznej, które określa właściciel firmy Urząd Miejski w Głuchołazach.

 

Marek Nikiel, Dyrektor Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. Tadeusza Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu

Nasz szpital przyjmuje pacjentów głównie w stanie zagrożenia życia, wymagających interwencji w zakresie kardiologii, neurologii, chirurgii, ortopedii, neurochirurgii, toksykologii, intensywnej terapii, chirurgii dziecięcej i neurologii dziecięcej. Zapewnia pełny zakres leczenia operacyjnego, zachowawczego oraz intensywnej terapii przy zastosowaniu nowoczesnej aparatury medycznej oraz kompleksowej diagnostyki. Od wielu lat jesteśmy w czołówce szpitali Dolnego Śląska, które zachowują równowagę pomiędzy kosztami i przychodami. W latach 2003-2004 przeprowadzona została restrukturyzacja zarówno w zakresie obniżenia kosztów, jak i zmian organizacyjnych. W rezultacie w kolejnych latach osiągamy dodatni wynik finansowy. W czasie, kiedy wysiłek całej załogi ukierunkowany był na poprawę sytuacji finansowej szpitala, nie przestano pracować nad poprawą jakości usług medycznych, czego dowodem są certyfikaty oraz wiele nagród i wyróżnień. Od 2006 r. co roku zyskuje wyróżnienie w rankingu gazety „Rzeczpospolita” pn. „Bezpieczny Szpital”. W 2007 r. otrzymał też certyfikat  ISO 9001:2000. W 2008 r. został oceniony przez samorząd wojewódzki jako najlepszy szpital na Dolnym Śląsku.

 

Prof. zw. dr hab. Elżbieta Lonc, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Jesteśmy jedyną samodzielną uczelnią publiczną w Wałbrzychu, bardzo nowoczesną. Działamy na trudnym rynku edukacyjnym od czerwca 1999 r. kształcąc skutecznie dobrze przygotowanych „robotników umysłowych”, to znaczy wykształconych pracowników posiadających ciągle pożądany na rynku pracy dyplom uczelni wyższej, w miarę dobrą znajomość języków obcych oraz biegłość w technikach komputerowych. Prowadzimy studia wyższe pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie oraz 3,5-letnie inżynierskie). Bogata oferta edukacyjna jest stale dostosowywana do potrzeb regionu i lokalnego środowiska, tak aby proponowane kierunki i specjalności były atrakcyjne zarówno dla kandydatów, jak i przyszłych pracodawców. Oferujemy 8 kierunków i aż 23 atrakcyjne specjalności na studiach licencjackich i inżynierskich. Zapewniamy kształcenie na wysokim poziomie prowadzone przez wybitnych specjalistów oraz doskonałych wykładowców. Naszą misją jest wykształcenie absolwenta, który dzięki wykształceniu teoretycznemu i wiedzy praktycznej odnajdzie się na trudnym rynku pracy.

Więcej na ten temat:

Metodologia liczenia wartości rynkowej w Konkursie Gepardy Biznesu

Lista 1279 firm  województwa śląskiego

Lista 347 firm województwa opolskiego

Lista 954  firm województwa dolnośląskiego

Lista 2205 firm województwa wielkopolskiego

Lista 3574 firm województwa mazowieckiego

Lista 843 firm województwa łódzkiego

Udana Konferencja Gepardów Biznesu Województwa Mazowieckiego 25  czerwca 2008 r.

Udana Konferencja Lokalnego Biznesu Województwa Łódzkiego 7 maja 2009 r.

Udana Konferencja Gepardów Biznesu Województwa Lubuskiego

"Gazeta Lubuska" o Gepardach Biznesu

Udana Konferencja Gepardów Biznesu Województwa Wielkopolskiego

Udana Konferencja Gepardów Biznesu Śląska

Udana Konferencja Gepardów Biznesu Województwa Dolnośląskiego

 

 

        

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *