Małopolskie

Solidny biznes

Wśród 1952  firm województwa małopolskiego  najefektywniejsze okazały się krakowskie spółki: Sobiesław Zasada SA, SOLIDEX Sp. z o.o i  Intergeo Real Estate Development Sp. z o.o. Wielu menedżerów podkreśla, że sukces firmy to przede wszystkim ludzie.

 Poniższy tekst ze zdjęciami jest pod adresem:

Małopolskie Efektywne Firmy 2009.

Uwaga: To duży plik, jego otwarcie może zabrać kilkadziesiąt sekund.

 

Województwo małopolskie jest pierwsze, w którym podsumowujemy wyniki dużej grupy firm za lata 2006-2008. Przeanalizowaliśmy dane z 1952 przedsiębiorstw. W drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu Efektywna Firma 2009, podobnie jak w pierwszej,  bierzemy pod uwagę stosunek zysku netto do przychodów operacyjnych w trzyletnim okresie. Na tytuł Efektywna Firma 2009 zasłużył 1017 przedsiębiorstw, w których ten stosunek był wyższy niż 5 proc.
Prośbę o wypowiedzi wysłaliśmy do 620 takich  firm, które w badanym okresie nie były wystarczająco dynamiczne, by zostać Gepardami Biznesu.
„Wysoka pozycja Agencji Reklamowej Opus B w rankingu to przede wszystkim kolejne potwierdzenie słuszności strategii rozwoju, obranej przez nas na samym początku działalności. Da się ją streścić w trzech słowach: przede wszystkim ludzie”, ocenia Bogumił Budzik, założyciel i właściciel Agencji Reklamowej Opus B w Krakowie (66 miejsce). „Od 1993 roku nieustannie się rozwijamy, kładąc nacisk na podmiotowe, a nie przedmiotowe traktowanie wszystkich partnerów – pracowników, współpracowników i klientów. Udało nam się zbudować profesjonalny, oddany zespół. Nasi klienci, co pokazują wyniki branżowych badań, wysoko cenią sobie nasze usługi, a nagrody dla poszczególnych reklam dowodzą, że możemy być  konkurencyjni na trudnym rynku reklamy w każdej dziedzinie”, dodaje Bogumił Budzik.
Druga setka
„Sukces naszej firmy to przede wszystkim ludzie. To oni tworzą wspaniałą atmosferę Hotelu Polskiego Pod Białym Orłem, dzięki której nasi gości tak chętnie do nas wracają”, ocenia Anna Kraińska, Prezes Zarządu Hotel Polski Pod Białym Orłem Sp. z o.o. w Krakowie (119 miejsce). „Panuje tu wyjątkowy klimat Starego Krakowa z wszelkimi udogodnieniami dnia dzisiejszego. Hotel od początku działalności spółki tj. od roku 1993 jest remontowany i modernizowany. Wystrój  wnętrz dostosowany został do historycznego charakteru obiektu, a świadectwa minionych wieków są pieczołowicie zachowane i konserwowane. Naszą dewizą jest promowanie tego co polskie, pielęgnowanie tradycji i wspieranie dziedzictwa narodowego. Prowadzimy również ścisłą kontrolę i analizę ponoszonych kosztów działalności operacyjnej.  Nasze inwestycje dzielimy na kilka etapów, a ich koszty rozkładamy w czasie. Zakończone inwestycje konsekwentnie podnoszą jakość naszych usług zwiększając w ten sposób przychody. Hotel łączy siłę tradycji z dynamiką współczesności”, podsumowuje Anna Kraińska.
„Nasz spółdzielnia powstała w 1958 roku. Od początku podstawowym przedmiotem jej działalności jest produkcja sprzętu ochronnego dla energetyki”, wyjaśnia Ryszard Pęcikiewicz, Prezes Zarządu- Dyrektor Wytwórni Sprzętu Elektroenergetycznego Aktywizacja Spółdzielnia Pracy (180 miejsce). „Zatrudnienie w spółdzielni w ostatnich latach oscyluje wokół liczby 40. W wyniku przemian ustrojowych spółdzielnia uzyskała samodzielność organizacyjną. Po pierwszym okresie praktycznego uczenia się zasad gospodarki rynkowej, podjęty został długoterminowy program jej unowocześniania. W ostatnich latach ma miejsce ciągły proces poprawy stanu technicznego budynków, pomieszczeń i urządzeń technicznych, które w całości zostały dostosowane do unijnych wymogów bezpieczeństwa. Prowadzona jest analiza ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Już w 2000 roku został wdrożony i certyfikowany system jakości, a w 2006 – zintegrowany system zarządzania w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Cały obszar działalności wspomaga system informatyczny klasy ERP z wykorzystaniem wewnętrznej sieci komputerowej. Od 1996 roku spółdzielnia zgłosiła w Urzędzie Patentowym 20 wynalazków i wzorów użytkowych oraz znak towarowy. Nowe wyroby są wyróżniane i nagradzane na specjalistycznych targach i wystawach. Ważną rolę w procesie rozwoju firmy spełniają fundusze unijne. Dzięki nim pracownicy mogli podnosić swoje kwalifikacje. Wsparte finansowo zostały prace nad opracowaniem i wdrożeniem systemu jakości. Programy pomocowe pomogły spółdzielni w uzyskaniu certyfikatów uprawniających do oznaczania wyrobów znakiem bezpieczeństwa B, a także wsparły zagraniczną działalność promocyjną. Mamy bardzo szeroką ofertę handlową. Efekty ekonomiczne lat 2006-2008 to wynik skutecznej działalności marketingowej, dobrego zarządzania zasobami i wykorzystania korzystnego okresu wzrostu gospodarczego przekładającego się na odpowiednio większą aktywność rynku”, mówi Ryszard Pęcikiewicz.
„Firma MES Sp. z o.o. została założona w 1993 roku w Krakowie i od początku działalności zajmowała się konstrukcją, produkcją, dystrybucją i serwisem aparatury medycznej, co pozostawało w zgodzie z wieloletnim doświadczeniem i zainteresowaniami jej założycieli”, wyjaśnia Andrzej Dymek, Prezes Zarządu MES Sp. z o.o. (192 miejsce). „Harmonijny, racjonalny rozwój firmy i konsekwencja w kontynuowaniu produkcji aparatury przeznaczonej do diagnostyki układu oddechowego człowieka (z wykorzystaniem głowicy pomiarowej własnej konstrukcji) zapewniły wyrobom ze znakiem MES uznanie na rynku polskim i możliwość eksportu do kilkunastu krajów. Postawiliśmy na jakość i nowoczesność produktów oraz profesjonalną obsługę naszych klientów, którym gwarantujemy szkolenie w zakresie obsługi i techniki wykonywania badań. Przekłada się to na znaczące obniżanie kosztów serwisu gwarancyjnego”,  ocenia Andrzej Dymek.

Trzecia setka

„Firma Polskie Koleje Linowe istnieje od 1936 roku. Branża turystyczna jest wrażliwa na wszelkie zakłócenia sytuacji gospodarczej, politycznej jak i pogodowej. W takich warunkach prowadzenie biznesu skutecznie przez tak wiele lat, świadczy o elastyczności i dynamicznym dostosowywaniu się do sytuacji rynkowej. Zrozumienie potrzeb rynku, wychodzenie mu naprzeciw jest naszą siłą”, twierdzi Jerzy Andrzej Laszczyk, Prezes Zarządu Polskich Kolei Linowych SA w Zakopanem (200 miejsce). „Sukces naszej firmy jest wynikiem konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju. Mimo przeciwności formalno-prawnych nękających w Polsce branżę turystyczną, mimo konkurencji partnerów zagranicznych, mimo bolączek młodych demokracji, staramy się prowadzić ten biznes w zgodzie i harmonii z pożytkiem dla ludzi i szacunkiem dla środowiska naturalnego. Jednym z filarów naszego sukcesu jest też ambitna kadra oraz wysoko wykwalifikowani i sumienni pracownicy utożsamiający się z polityką przedsiębiorstwa”, dodaje Jerzy Andrzej Laszczyk.
 „Grupa Trip, świętująca w tym roku jubileusz 20-lecia funkcjonowania firmy, to wspólne dzieło osób, które w tym czasie zasiliły ją swoją pracą, energią i poświęceniem”, mówi Małgorzata Chechlińska, prezes Grupa TRIP M. Chechlińska, J. Chechliński, G. Krzanik i Spółka S.J. w Zakopanem (204 miejsce). „Znakomity zespół, z którym dane jest mi  pracować, to kluczowa przyczyna stabilnego rozwoju firmy. W niełatwej branży turystycznej, która niejednokrotnie jest papierkiem lakmusowym zmian na rynku, bardzo istotne jest, aby w najważniejszych – nieraz  trudnych – momentach nie przestawać dbać o wysoką jakość produktów i usług. Grupa Trip kojarzy się z najwyższą jakością – oto przyczyna naszego sukcesu”, ocenia Małgorzata Chechlińska.
„Tarnowski Klaster Przemysłowy jest firmą otoczenia biznesu. Naszym najważniejszym celem jest tworzenie korzystnych warunków dla inwestorów, którzy chcą ulokować biznes w naszym regionie”,  informuje Wojciech Seretem, Prezesa Zarządu Spółki Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. w Tarnowie (221 miejsce). „Dbając o rozwój gospodarczy oraz tworzenie nowych miejsc pracy, musimy dysponować środkami, które umożliwiają prowadzenie działań koniecznych do przygotowania dobrej oferty inwestycyjnej. Jest to efektem nie tylko naszych działań, ale i wsparcia samorządu, który w formie aportu przekazał naszej spółce grunty. Zamierzamy je przygotować dla potrzeb inwestorów wykorzystując pieniądze z funduszy Unii Europejskiej”, dodaje Wojciech Seretem.

Czwarta setka

„Jesteśmy firmą zajmującą się szeroko pojętym pośrednictwem ubezpieczeniowo – finansowym. Działamy na terenie Polski południowo- wschodniej. Przy pomocy ponad 600 pośredników obsługujemy kilkanaście tysięcy klientów”, informuje Jerzy Słaboń, Prezes Zarządu Alwis&Secura sp. z o.o. w Nowy Sączu (349 miejsce). „Przyczyn efektywnego rozwoju należy upatrywać w wielu elementach, wśród których cztery są najważniejsze. Po pierwsze, wybór właściwej strategii rozwoju firmy i metod zarządzania. Na podstawie rzetelnej analizy zbudowaliśmy model obsługi klientów, w którym zapewniamy naszym pośrednikom synergię produktową łącząc ją z elementem lokalności ich działania. Po drugie, zarządzamy firmą poprzez cele. Każdy nasz pracownik i współpracownik wie, czego od niego oczekujemy i na co może liczyć. Nie zawsze sam wynik jest najważniejszy. Po trzecie, stawiamy na profesjonalizm i młodość. Te dwa elementy nie wykluczają się, a przy dobrym szkoleniu i nadzorze uzupełniają.  Pozyskujemy stale nowych młodych współpracowników. Są naprawdę wspaniali. Po czwarte, umiejętnie wykorzystujemy synergię skali. Możemy osiągnąć więcej, bo jesteśmy na tyle silni, że jesteśmy dla naszych partnerów – zakładów ubezpieczeniowych i banków – ważnym, czasem strategicznym partnerem. To więcej przenosimy na pośredników, osoby wykonujące czynności agencyjne, sól naszej firmy”, wyjaśnia Jerzy Słaboń.
„Nasz firma to producent wyrobów medycznych oraz dystrybutor dermokosmetyków aptecznych skierowanych do szerokiej gamy klientów. Jest częścią międzynarodowej grupy ALBERT”, informuje Adrian Słupski, prezes ALBERT Polska Sp. z o.o. w Dobczycach  (372 miejsce). „Dynamiczny i efektywny rozwój firmy w latach 2006-2008, jej wartości i poszcze¬gólnych wskaźników, był możliwy dzięki innowacyjności produktów, wśród których znaleźć można m.in. pierw¬szy szklany, bezrtęciowy termometr marki Geratherm®. Ważnym krokiem było wejście w bardzo perspektywiczny rynek dermo kosmetyków z takimi preparatami jak: Crescina® (wspomagający odrastanie włosów), Laboina® (wygładzający zmarszczki), a od czerwca 2009 roku BIOXET® (ziołowy preparat, trwale rozwiązujący problem niechcianego owłosienia). Kluczowym czynnikiem w efektywnym i zrównoważonym wzroście firmy była ścisła kontrola kosztów na każdym poziomie funkcjonowania. Dotyczy ona wszystkich działów i pracowników, stała się częścią naszej kultury organizacyjnej. Dziś każda osoba w organizacji poszukuje najbardziej efektywnych rozwiązań, traktując wydatki firmy jak wydawanie własnych pieniędzy. Wierzę, że ta zasada będzie przynosić wszystkim korzyści także w kolejnych latach. Dziś nasza strategia potwierdza się biznesowo, czego dowodem jest kolejne wyróżnienie. Największą satysfakcję przynosi mi jednak świadomość, że nasze produkty pomagają dbać o zdrowie człowieka. ALBERT Polska obchodzi w tym roku 15 lecie działalności w Polsce”, dodaje Adrian Słupski.
„Siłą naszej firmy zawsze byli ludzie – kompetentni i profesjonalni pracownicy, dzięki których zaangażowaniu możemy zaoferować klientom produkt najwyższej jakości”,  tłumaczy Tomasz Mularz, Dyrektor Marketingu ABC COLOREX Sp. z o.o. w Krakowie (388 miejsce). „Jednak sukces lat 2006-2008 wynikał też z kontynuacji planu strategicznego rozwoju firmy, którego celem było m.in. poszerzenie terenu działania oraz rozbudowa zakładu o nowe linie lakiernicze czy też wprowadzenie innowacyjnych powłok drewnopodobnych. Dzięki wysokiej jakości sukcesem  zostały zwieńczone wysiłki zmierzające do obsługi nie tylko branży budowlanej, ale również w większym zakresie elektrotechnicznej, AGD oraz automotive ", dodaje Tomasz Mularz.

Piąta setka

 

 „Specjalizujemy się w sektorze IT, oferując kompleksowe usługi związane z zarządzaniem pracownikami (leasing, rekrutacje, szkolenia). Naszym wyznacznikiem działania jest elastyczność i rozwój”, mówi Marek Flaga, Prezes Zarządu INFOLET Sp. z o.o. w Krakowie (481 miejsce). „Stosujemy tą zasadę wobec naszych klientów, jak i przede wszystkim wobec naszych pracowników. Dostosowujemy swoje działania do zmieniającej się sytuacji rynkowej, pracujemy nad ciągłym rozwojem, szukamy kreatywnych rozwiązań. Ciągłe podnoszenie jakości oferowanych usług i praca zespołowa są dla nas kluczem do zwiększania efektywności. Wspaniały zespół i atmosfera pracy to atuty, dzięki którym osiągamy coraz lepsze wyniki”, ocenia Marek Flaga.

Szósta setka

 „Szukając przyczyn sukcesów Centrum Witek w latach 2006 – 2008, należy stwierdzić, że były one wynikiem długofalowej strategii rozwojowej firmy”, twierdzi Karoliny Witek, właścicielka Centrum Witek Karolina Witek w Modlnicy (504 miejsce). „W czasie bezpośrednio poprzedzającym interesujący nas okres nie wprowadziliśmy żadnych innowacji, które w jakiś szczególny sposób wpłynęłyby na wyniki finansowe centrum. Za sukcesem stoi raczej odpowiednie przygotowanie firmy do zmiennych warunków polskiego rynku meblarskiego, efektywne procedury zarządzania i elastyczność w kwestii doboru towarów handlowych. Wszystko to pozwoliło na maksymalne wykorzystanie dobrej koniunktury, które panowała w latach 2006 – 2008. Wielkie znaczenie miały w tym przypadku podstawy decydujące o naszej pozycji rynkowej, a więc wielkopowierzchniowe obiekty handlowe, na terenie których możliwe było wystawienie szerokiej gamy produktów wyposażenia wnętrz, polityka jakości czy wreszcie dbałość o specyficzną, lubianą przez klientów atmosferę panującą w Centrum Witek  Nie można zapomnieć także o ciągłych  inwestycjach, bez których nie sposób wyobrazić sobie dzisiaj nowoczesnego przedsiębiorstwa. Stałe nakłady finansowe przekazywane były i są na rzecz coraz to nowych aranżacji powierzchni ekspozycyjnych oraz na szeroko zakrojone działania reklamowe. Nasz firma podejmowała się także działalności społecznej, co pozwala od lat kształtować pozytywny wizerunek firmy”, podkreśla Karoliny Witek.
 „Od początku działalności naszym priorytetem było utrzymywanie wysokiej jakości produktów i usług oraz dążenie do dostosowania naszej oferty do indywidualnych wymagań klientów. Stawiamy również na nowoczesność i ciągłe doskonalenie dostarczanych rozwiązań”, ocenia Jacek Stankiewicz, Prezes Zarządu  ELSTA Sp. z o.o. w Wieliczce  (506 miejsce).  „Dużą rolę w rozwoju firmy odegrało doświadczenie, które zdobywamy w naszej branży od wielu lat. Pozwoliło nam ono elastycznie zareagować na zmieniający się rynek w obliczu kryzysu gospodarczego. W ciągu kilku ostatnich lat koncentrowaliśmy się również na zdobywaniu certyfikatów i licencji uprawniających nas do pracy w nowych branżach na terenie różnych krajów, co ma duże znaczenie w związku z postępującą globalizacją”, dodaje Jacek Stankiewicz.
„Ostatnie lata upływającej dekady to dla FERRO S.A. czas dynamicznego rozwoju firmy. Z pewnością przyczyniło się do tego przekształcenie firmy w spółkę akcyjną w 2007 roku, a następnie konsekwentna dywersyfikacja oferty produktowej, rozwój sieci dystrybucji i rozbudowa centrum biurowo – magazynowego w Skawinie. W wyniku przeprowadzonej strategii spółka stała się liderem w zakresie sprzedaży zaworów i drugim graczem rynkowym w zakresie sprzedaży baterii. O rozwoju firmy świadczy również ekspansja na wybrane rynki eksportowe i debiut Grupy FERRO na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w marcu 2010 r.”, wyjaśnia  Zbigniew Gonsior Dyrektor Marketingu, Wiceprezes Zarządu FERRO S.A. w Skawinie (563 miejsce).
KZZ „Herbapol” w  Krakowie SA  (572 miejsce) powstała w 1997 r. na bazie przedsiębiorstwa  państwowego istniejącego od 1946 r. Firma zarządzana jest przez  Alinę Lekstan, która pełniła  rolę dyrektora naczelnego w przedsiębiorstwie państwowym, a od 1997r  jest prezesem spółki. Na uzyskanie dobrych wyników ekonomicznych w latach 2006-2008 znaczący wpływ miało zaangażowanie całej załogi w realizację polityki  zarządu,  tj. dbałość o ciągły rozwój i modernizację zakładów (między innymi dzięki dotacjom UE na inwestycje), poszerzanie oferty handlowej , zgodnie z obserwowanymi tendencjami rynkowymi,  jak również  ścisła kontrola ponoszonych przez spółkę kosztów.
„Jednym z kluczowych elementów wpływających na efektywność funkcjonowania szpitala jest utrzymanie odpowiedniej płynności finansowej”, ocenia Krzysztof Kłos, Dyrektor Zarządzający Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera  w Krakowie (594 miejsce). „W latach 2006-2008 poziom wskaźników utrzymywał się w optymalnych granicach osiągając wartości odpowiednio 1,3 w latach 2006 i 2007 i 1,7 w 2008 roku dla wskaźnika bieżącej płynności (I stopnia) oraz 1,2 do 1,6 dla wskaźnika płynności szybkiej II (stopnia). Wartości powyższych wskaźników wskazują na efektywne gospodarowanie aktywami obrotowymi i realne zabezpieczenie spłaty zobowiązań krótkoterminowych. Niezmiernie ważnym aspektem działalności szpitala kształtującym wskaźniki efektywności w latach 2006 – 2008  było również podniesienie jakości świadczonych usług zdrowotnych, efektywne zarządzanie finansami, wdrażanie systemów jakości oraz zapewnienie możliwości kształcenia się kadrze lekarskiej i pielęgniarskiej”, wyjaśnia Krzysztof Kłos.

Siódma setka

„Quantum software S.A. od początku, od roku 1997, realizuje długofalową strategię rozwoju autorskich systemów informatycznych wspierających realizację łańcucha dostaw w przedsiębiorstwach”, mówi Tomasz Hatala Quantum software S.A. w Krakowie (630 miejsc). „Jako producent oprogramowania musimy nieustannie inwestować w rozpoznawanie najnowocześniejszych technologii oraz w wieloletnie projekty rozbudowy funkcjonalności naszych produktów. Od momentu debiutu na warszawskiej giełdzie w roku 2007 intensyfikujemy także działania proeksportowe. Wierzymy, że prawdziwe szanse rozwoju pojawiają się wtedy, gdy firma technologiczna jest w stanie działać na rynkach międzynarodowych. Jednak warunkiem każdego sukcesu w naszej branży jest zespół ludzki. Specjalistów doświadczonych i ambitnych", dodaje Tomasz Hatala.
„Konsekwentnie, od początku w 1999 r. koncentrujemy się na realizacji strategii, która zakłada rozwój własnych, dedykowanych produktów i usług IT, oferowanych firmom działającym na polskim i międzynarodowym rynku z sektora telekomunikacyjnego, finansowo – bankowego i  energetycznego”, mówi Janusz Homa, CEO, President Software Mind S.A. w Krakowie (663 miejsce). „Nasze nowoczesne rozwiązania zawierają zaszytą ekspercką wiedzę z zakresu customer management, np. związaną z zarządzaniem sprzedażą, zarządzaniem relacjami z klientami, wsparciem działań marketingowych.
Stawiamy na innowacyjność i międzynarodowość. Z powodzeniem realizujemy międzynarodowe projekty z zastosowaniem rewolucyjnej technologii Semantic Web. Rozwijamy również innowacyjne produkty z obszaru IPTV.
Na co dzień kierujemy się wartościami stanowiącymi fundament firmy. Są nimi: Ludzie, Jakość, Innowacja, Transparentność. Największą wartością Software Mind stanowią ludzie, dzięki nim osiągamy sukcesy i stale się rozwijamy. Zespół Software Mind to specjaliści wywodzący się z renomowanych polskich uniwersytetów, osoby mające wieloletnie doświadczenia w łączeniu świata biznesu ze światem nowych technologii. Nasi klienci cenią nas za elastyczność we współpracy, wysokiej jakości dostarczane rozwiązania oraz unikalną wiedzę biznesową”, zapewnia Janusz Homa.
„Nasza firma zajmuje się kompleksowym zaopatrzeniem zakładów przetwórstwa mięsnego i gastronomii. Oferowany przez nas asortyment to między innymi przyprawy, jelita, osłonki, dodatki funkcjonalne, aromaty, środki czystości”, mówi Sławomir Mazur, właściciel firmy PHU MIRAŻ w Alwerni (676 miejsce). „To rodzinna firma zatrudniająca wykwalifikowaną kadrę, uczestniczącą w licznych kursach, szkoleniach podnoszących kwalifikację niezbędne do ciągłego podnoszenia wydajności firmy. Z uwagi na ciągłą konkurencje na rynku żywności nasi odbiorcy oczekują od nas nowych asortymentów pozwalających im na zwiększenie wydajności i zbytu własnych produktów. W związku z tym staramy się wyszukiwać na rynku nie tylko krajowym ale i zagranicznym nowości zaspokajających potrzeby klientów. To zarówno niewielcy odbiorcy indywidualni – małe firmy rodzinne z tradycjami – jak i duże zakłady przetwórstwa spożywczego w całej Polsce, choć głównie na południu kraju. Nasza firma gwarantuje profesjonalny serwis, na który składa się szybka realizacja zamówienia, stałość i terminowość dostaw, doradztwo technologiczne i marketingowe w zakresie nowych produktów.
Mamy własną bazę magazynową i transportową,  pozwalającą nam
zabezpieczyć towar klientowi od ręki. Z uwagi na potrzeby klientów indywidualnie dostosowujemy do nich formy płatności, co w dzisiejszych czasach jest wymogiem rynku”, zapewnia Sławomir Mazur.

 

Ósma setka

„Nasza firma od początku (1996 r.) realizuje współpracę  agencyjną z operatorem sieci Era PTC Sp. z o.o. Posiadamy 95 jednostek sprzedażowych ERA – Rynek Prywatny i Biznesowy (sklepów i biur przedstawicielskich) w południowej części Polski”, informuje Agnieszka Klimczyk, Dyrektor Generalny Alkom Nosal, Nowak Sp. J. w Krakowie (706 miejsce). „Koncentracja na odpowiedniej organizacji wewnętrznej i zewnętrznej, odpowiedni dobór kadr, efektywne zarządzanie siecią sprzedaży – w części dilerską, bieżące analizy rynku oraz wieloletnia wiedza z zakresu runku operatorskiego i telekomunikacyjnego w Polsce, pozwalają nam podejmować odpowiednie decyzji w zakresie sprzedaży produktów i usług Era. Naszym celem jest jak najwyższa jakość wyrażona przez zdobyte know-how, stabilność, szybką reakcję na zmieniający się rynek, wysoką kulturę sprzedaży, kompetentną i dobrze wyszkoloną kadrę sprzedawców oraz kadrę zarządzającą”, dodaje Agnieszka Klimczyk.
„Podstawowym bodźcem stymulującym rozwój naszej firmy w latach 2006-2008 był zauważalny wzrost popytu na usługi budowlane związane z infrastrukturą komunikacyjną”, wyjaśnia Beata Karkowska, Dyrektor  ds. Produkcji i Marketingu Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Energopol Sp. z o.o. w Krakowie (709 miejsce). „W tym okresie nasza firma systematycznie udoskonalała wewnętrzne procedury ISO, inwestowała w bazę sprzętową oraz w szkolenie kadr. Dzięki profesjonalizmowi naszych pracowników, nowoczesnej bazie sprzętowej oraz dobrej organizacji pracy, mogliśmy w pełni wykorzystać warunki, jakie stworzył rynek budowlany. Potwierdzaniem tego są zrealizowane przez nas inwestycje na terenie Krakowa i Małopolski”, ocenia Beata Karkowska.

 

Dziewiąta setka

„Nasza firma postawiła na sprzedaż odzieży i obuwia poprzez sieć dyskontów na terenie Polski. Głównym celem jest sprzedaż tanich produktów o dobrej
jakości, oczywiście śledząc trendy modowe na rynku”, informuje Krzysztof Gąsiorowski, Prezes Zarządu  SNC S.J. w Rudawie (800 miejsce). „Z roku na rok zwiększamy sukcesywnie grono klientów. Nasze sklepy są dla osób średnio zamożnych i dla nich  staramy się budować półkę produktów. Tylko u nas każdy może kupić produkt za  99 groszy i  cieszyć się jego dobrą jakością. Nasza firma w ostatnich latach postawiła na  nowoczesny rozwój. Dużo inwestujemy w nowoczesne systemy  operacyjne sprzedaży oraz reklamę, która skierowana jest głównie do rodzin. Nasze motto to: zakupy dla całej rodziny. W ostatnich latach  przemodelowaliśmy nasze sklepy na przestronne, z nowym  wyposażeniem, ułatwiającym dotarcie do towaru przez naszych klientów. W roku  2010 postawiliśmy na bardzo szybki rozwój. Chcemy  powiększyć powierzchnię  sprzedaży o prawie 7000 metrów kwadratowych. Realizujemy to inwestycje zgodnie z planem”,  dodaje Krzysztof Gąsiorowski.
„Nasza spółdzielnia działa w branży metalowej nieprzerwanie od 1949 roku. W drugiej połowie lat 90-tych uruchomiliśmy nowoczesną produkcję metalowych regałów sklepowych i magazynowych”, wyjaśnia Andrzej Goździewski, Prezes Zarządu Spółdzielnia Inwalidów Głuchoniemych „TRUD” w Krakowie (859 miejsce). „Od 2005r. nasze regały posiadają certyfikat bezpieczeństwa B, a obecnie wdrażamy certyfikat jakości ISO  9001 : 2009. Lata 2006 – 2008 to okres dużych nakładów inwestycyjnych, związanych głównie z wymianą parku maszynowego. Zmodernizowaliśmy też lakiernię proszkowa, co pozwoliło na kompleksową produkcję regałów w zakładzie. Efektem naszych inwestycji jest rozszerzenie oferty produkcyjnej, poprawa jakości, skrócenie procesu wytworzenia produktu – od projektu do wyboru gotowego. Całość daje nam dużą przewagę konkurencyjną i zaliczani jesteśmy do wiodących producentów regałów metalowych w Polsce. Skutecznie również poszerzamy naszą obecność na rynkach zagranicznych. Jesteśmy firmą innowacyjną, otwartą na zmiany i potrzeby naszych klientów. Dzięki posiadaniu statusu zakładu pracy chronionej możemy oferować ulgi przy zakupach od 10 do 15 proc., co pozwala nam skutecznie konkurować na rynku. W kolejnym etapie, bazując na naszym nowoczesnym potencjale produkcyjnym, zamierzamy rozwinąć nasze działy sprzedaży i marketingu, co doprowadzi w kolejnych dwóch latach do podwojenia naszych obrotów”, zapewnia Andrzej Goździewski.

Dziesiąta setka

„Głównym naszym sukcesem w latach 2006-2008 było ukierunkowanie się na specjalizacje w poszczególnych branżach. Jednym z sztandarowych projektów była Platforma Internetowa, czyli narzędzie dla naszych klientów, dzięki któremu nie muszą prowadzić magazynu, działu zakupów, mogą zamawiać towar z dowolnego miejsca na świecie mając tylko dostęp do Internetu”, ocenia Tomasz Paradecki, Kierownik Działu Handlowego P.H. Ares S.J.  w Krakowie (960 miejsce).  „To idealne rozwiązanie dla firm prowadzących wiele inwestycji w różnych miejscach w kraju bez potrzeby posiadania magazynów. Znakomicie sprawdza się w podmiotach mających wiele oddziałów. Platforma prowadzi pełną ewidencję wydanych pracownikom artykułów  BHP bez potrzeby prowadzenia obszernej dokumentacji. Jest ona bezpłatna”, podkreśla Tomasz Paradecki.

Więcej na ten temat:

Efektywne firmy w województwie małopolskim – ranking z 1952 firmami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *