Podkarpackie

Najlepsza instytucja finansowa Podkarpacia

"Systematycznie zwiększamy skalę działalności, wdrażamy nowe technologie, budujemy i unowocześniamy sieć placówek oraz wzbogacamy ofertę produktów bankowych. Jesteśmy zainteresowani rozwojem placówek w większych aglomeracjach poza województwem podkarpackim", mówi Stanisław Kłapeć, prezes BS w Stalowej Woli.

Stanisław Kłapeć – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli

Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli ma za sobą ponad osiemdziesięcioletnia historię działalności na rzecz rozwoju lokalnego środowiska. Jego historia sięga roku 1927. Jest to okres, w którym Bank podejmował i nadal podejmuje wyzwania w celu unowocześnienia obsługi klienta, oferty produktowej a także wizerunku banku na miarę XXI wieku.

Jesteśmy bankiem, którego kapitał w całości jest kapitałem polskim. Swoją działalność prowadzimy na terenie powiatu stalowowolskiego, niżańskiego i leżańskiego. Systematycznie zwiększamy skalę działalności, wdrażamy nowe technologie, budujemy i unowocześniamy sieć placówek oraz wzbogacamy ofertę produktów bankowych. Planowany wzrost skali działania zmusza nas do szukania klientów w innych niż dotąd obszarach. Jesteśmy zainteresowani rozwojem placówek w większych aglomeracjach poza województwem podkarpackim. Nasz Bank – to bank nowoczesny, elastyczny, skomputeryzowany, który stara się w pełni zaspakajać potrzeby współczesnego klienta. Z powodzeniem możemy konkurować z innymi bankami komercyjnymi a nasza przewaga tkwi w przejrzystych  procedurach, indywidualnym podejściu do klienta oraz krótkim czasie decyzyjnym. 

W roku 2009 Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli osiągnął bardzo dobre wyniki finansowe. W stosunku do roku 2008 zanotowaliśmy wzrost sumy bilansowej o ponad 16 procent. Wśród 355 banków zrzeszonych z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli zajmuje 5 miejsce pod względem wielkości uzyskanego wyniku finansowego, 21 miejsce pod względem sumy bilansowej oraz 28 miejsce pod względem wielkości zgromadzonych funduszy własnych.

 

 

 

Stanisław Kłapeć – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli

Bardzo dobre wyniki osiągnęliśmy także w pozyskaniu depozytów. Osiągnięty przyrost to 15% i wzrost depozytów z 209 mln zł do 240 mln zł. Świadczy to o dużym zaufaniu do Banku, dobrej ofercie cenowej , bogatej palecie produktowej jak również o gwarancji bezpieczeństwa jaką dajemy klientom w tym zakresie.

Posiadana oferta kredytowa jest również bardzo bogata i zawiera szereg propozycji zarówno dla osób fizycznych, przedsiębiorstw, jednostek budżetowych, a także rolników. Jesteśmy bankiem – jednym z niewielu – który udziela rolniczych kredytów preferencyjnych. Wielu przedsiębiorców skorzystało również z kredytów pomostowych udzielonych na inwestycje objęte dofinansowaniami ze środków UE. Na koniec roku 2009 wartość udzielonych kredytów wyniosła  ponad 161 mln zł tj. o 30 mln zł więcej w porównaniu do roku poprzedniego.

Nasz Bank jest zdecydowanym liderem, jeśli chodzi o bankowość detaliczną w mieście i najbliższej okolicy. Działamy przez sieć 22 placówek,  prowadzimy blisko 25 tysięcy rachunków , w tym 2300 rachunków podmiotów gospodarczych. Klientami naszego Banku są także podmioty powiatu i okolicznych gmin oraz jednostki budżetowe. Prowadzimy również  rachunki walutowe, świadczymy usługi ubezpieczeniowe oraz usługi z zakresu bankowości elektronicznej, a nasze produkty w niczym nie ustępują tym świadczonym przez innych uczestników rynku finansowego. Blisko stupięćdziesięcioosobowa kadra pracownicza jest dobrze przygotowana do profesjonalnej obsługi klientów.

Za dotychczasową działalność Bank został uhonorowany szeregiem nagród i tytułów o zasięgu lokalnym i krajowym. Kilkakrotnie otrzymał tytuł  Asa Biznesu nadawany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Stalowej Woli jako instytucja w szczególny sposób zasłużona dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie. Zdobył wyróżnienie w konkursie „Bank Spółdzielczy w Służbie Społeczności Lokalnej”,  został uhonorowany Godłem promocyjnym „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” , a w prestiżowym rankingu dziennika Rzeczpospolita w kategorii banki spółdzielcze zdobył tytuł „ Najlepsza instytucja finansowa”. W roku 2009 uzyskał tytuł „ Solidny Pracodawca Podkarpacia 2008”.

Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli nie boi się wyzwań, ma ambicje dalszego dynamicznego rozwoju i dążenia do tego aby marka Banku Spółdzielczego kojarzyła się z tym co dla nas jest ważne – polska tradycja i kapitał, bezpieczeństwo, zaufanie oraz wzajemne zrozumienie i wzajemna pomoc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *