Podkarpackie

Korzyści z sąsiedztwa Ukrainy

"Lokalna przedsiębiorczość jest w dużej mierze determinowana przez bliskość granicy z Ukrainą, co przekłada się także na zainteresowanie inwestorów z zewnątrz. To dla nich przygotowaliśmy 42 hektarowy teren z dostępem do bocznicy kolejowej, objęty podstrefą Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej", mówi Robert Choma, Prezydent Miasta Przemyśla.  

 

Robert Choma, Prezydent Miasta Przemyśla

Rozwój Przemyśla w dużej mierze jest zdeterminowany przez dwa aspekty: jeden ma swoje korzenie w przeszłości, drugi w dniu dzisiejszym i przyszłości.

Ten pierwszy to ponad tysiącletnia historia miasta – spuścizna minionych wieków, zarówno w sferze materialnej, jak i kulturalnej oraz intelektualnej, bogactwo, którego niewykorzystanie byłoby grzechem zaniechania. Stawiamy więc na rozwój turystyki i rekreacji, a swoją markę budujemy w oparciu o hasło „Twierdza Przemyśl”. To właśnie ten zabytkowy zespół obiektów jest najbardziej rozpoznawalnym symbolem  miasta. Wokół tego hasła skupia się nie tylko działalność samorządu, ale i działalność handlowo-usługowa, wspierana przez nas różne sposoby, jak choćby cyklami bezpłatnych szkoleń dla tej branży. Wkrótce ruszają pierwsze projekty inwestycyjne (uzyskały dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej) przygotowane przez Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl, dzięki którym forty Twierdzy zyskają nowe funkcje i staną się kolejną atrakcją miasta i otaczających go gmin. Nie ustajemy także w realizacji na terenie Starego Miasta Programu Rewitalizacji, starając się do niego włączać właścicieli zabytkowych kamienic, którzy dzięki temu mają szansę na uzyskanie dofinansowania i przywrócenie blasku swoim nieruchomościom. Podnosi to atrakcyjność tej części miasta – także ekonomiczną – i jest nieodłącznym elementem rozwoju turystyki.

 

Robert Choma, Prezydent Miasta Przemyśla

Dla przyjeżdżających do Przemyśla ważne są oczywiście nie tylko zabytki, ale i możliwość aktywnego spędzenia czasu. Na funkcjonującym od 5 lat stoku narciarskim pojawiają się całe rodziny, nie tylko mieszkańców, ale i przyjeżdżających z całej Polski, a także zagranicy. Przygotowujemy się także do poszerzenia tej oferty o atrakcje letnie – zapewni je zagospodarowanie starorzecza Sanu. Całości obrazu dopełniają także trasy rowerowe opasające miasto, a także trasy dla szukających większej dawki adrenaliny – downhillowe. Chociaż to nie wszystkie propozycje, które są dostępne w Przemyślu, to jednak pokazują one przyjętą i realizowaną konsekwentnie przez samorząd strategię stwarzania coraz lepszych warunków do rozwoju biznesu turystycznego.

Nie poprzestajemy jednak tylko i wyłącznie na budowaniu obiektów rekreacyjnych, rewitalizacji i wspieraniu działalności turystycznej. Oczywiście jak wiele gmin wykorzystujemy także dla wspierania przedsiębiorczości mechanizmy zwolnień podatkowych dla nowych inwestycji lub nowo utworzonych miejsc pracy. Jednak lokalna przedsiębiorczość jest w dużej mierze determinowana przez bliskość granicy z Ukrainą, co przekłada się także na zainteresowanie inwestorów z zewnątrz. To dla nich przygotowaliśmy 42 hektarowy teren z dostępem do bocznicy kolejowej, objęty podstrefą Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Chociaż na razie nie działa na jej obszarze jeszcze żaden inwestor, ale zainteresowanie działalnością w tym miejscu jest duże i z pewnością zwiększy się po zakończeniu uzbrojenia podstrefy. Na tę rozpoczynającą się właśnie inwestycję wartą 23 mln złotych uzyskaliśmy 19 mln dofinansowania z RPO Województwa Podkarpackiego. Bardzo ważnym elementem dla potencjalnych inwestorów jest poprawa wydolności komunikacyjnej miasta. Oprócz wielu mniejszych, zakończonych, prowadzonych lub planowanych  inwestycji drogowych, rozpoczęliśmy budowę wschodniej drogi obwodowej Przemyśla (koszt 250 mln zł z dofinansowaniem sięgającym 80% wartości inwestycji), która w połączeniu z również już budowanym odcinkiem podkarpackim autostrady A4, zwiększy dostępność komunikacyjną miasta. Te inwestycje, bliskość granicy, a także prowadzone starania o budowę przejścia granicznego Malhowice – Niżankowice, przełożyły się na zainteresowanie naszym miastem inwestorów budujących mniejsze i większe centra handlowe. Pod tym kątem i po konsultacji z mieszkańcami opracowane zostały miejscowe plany zagospodarowania i w ten sposób stworzono nową dzielnicę handlową miasta, w której już działa kilka sklepów wielkopowierzchniowych, a planowana jest budowa kolejnych.

Dla polepszenia współpracy gospodarczej z naszym wschodnim sąsiadem znaleźliśmy wiarygodnego i mającego doświadczenie partnera – Polsko – Ukraińską Izbę Gospodarczą. W 2010 roku podpisaliśmy z nią porozumienie i przygotowujemy się do realizacji pierwszych wspólnych projektów. Dla naszych średnich i małych przedsiębiorców to bardzo ważny kierunek współpracy, a Ukraina dla wielu z nich jest istotnym, chociaż nie do końca wykorzystanym rynkiem zbytu.

Jak widać szukamy różnych kierunków pobudzania przedsiębiorczości, w różnych jej gałęziach, niezależnie od skali prowadzonej działalności. Staramy się łączyć i wykorzystywać bogactwo kulturowe, jakie zostawili nam nasi przodkowie, z wyzwaniami które stawia nam dzisiejszy świat – nie zapominając o swojej przeszłości, chcemy tworzyć społeczność aktywną i nowoczesną.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *