Podkarpackie

Pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych

"W roku 2008 na terenie Starostwa Powiatowego w Jaśle utworzono Centrum Obsługi Inwestora, którego zadaniem jest wspieranie oraz rozwój Powiatu Jasielskiego poprzez stymulowanie napływu, aktywne pozyskiwanie oraz profesjonalną obsługę inwestycji na terenie Powiatu Jasielskiego",  informuje Starosta Jasielski Adam Kmiecik.

 

Jednym z głównych celów jakie stawiają sobie władze Powiatu Jasielskiego są starania o pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych, wspierających procesy restrukturyzacji bazy ekonomicznej powiatu i kreowaniu silnego sektora małych i średnich przedsięwzięć.

Dlatego w roku 2008 na terenie Starostwa Powiatowego w Jaśle utworzono Centrum Obsługi Inwestora, którego zadaniem jest wspieranie oraz rozwój Powiatu Jasielskiego poprzez stymulowanie napływu, aktywne pozyskiwanie oraz profesjonalną obsługę inwestycji na terenie Powiatu Jasielskiego. Jest miejscem pierwszego kontaktu dla zainteresowanych inwestowaniem w Powiecie Jasielskim, natomiast realizacja działań podjętych wspólnie z partnerem ukraińskim dają niepowtarzalną możliwość zaprezentowania potencjału powiatu na arenie międzynarodowej.

Starosta Jasielski Adam Kmiecik

Centrum Obsługi Inwestora jest pomocne dla potencjalnych inwestorów w procesie pozyskiwania optymalnej lokalizacji inwestycyjnej oraz w czasie alokacji ich działalności na terenie  Powiatu, tworzy, obsługuje i administruje bazy danych ofert inwestycyjnych w Powiecie Jasielskim. Skuteczność Centrum Obsługi Inwestora przejawia się w szczególności  w uczestnictwie w inicjatywach i programach, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, mających na celu promocję walorów inwestycyjnych Powiatu Jasielskiego. 

W 2008 roku został zorganizowany konkurs „Lider Przedsiębiorczości” powiatu jasielskiego, skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Głównym celem konkursu było promowanie najbardziej kreatywnych i dynamicznie rozwijających się firm z terenu Powiatu. Konkurs o nagrodę  i tytuł „Lidera Przedsiębiorczości” Powiatu Jasielskiego był formą poszukiwania i narzędziem promocji najlepszych przedsiębiorstw sektora mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw, których osiągnięcia na polu działalności gospodarczej, stanowią wzór godny naśladowania dla innych przedsiębiorstw.

  Należy podkreślić, że samorząd Powiatu Jasielskiego upatruje szanse rozwoju, które wynikają z dogodnych warunków przyrodniczych, kulturowych jak również z rozwoju turystyki w regionie.

Powiat Jasielski leży przy głównych szlakach komunikacyjnych drogowych i kolejowych w regionie, co sprzyja rozwojowi turystycznemu, a także gospodarczemu.

Myśl zbliżenia gospodarczego pomiędzy Powiatem Jasielskim a partnerami słowackimi była bliska wszystkim dotychczasowym Starostom Jasielskim. Dopiero jednak w ostatnich latach podjęliśmy konkretne i skuteczne działania mające na celu współpracę ze stroną słowacką przy realizacji wspólnego projektu drogowego. W 2010 r. sfinalizowano budowę strategicznej dla Powiatu Jasielskiego i Powiatu Bardejowskiego drogi łączącej oba samorządy i oba państwa.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *