Rozwój przedsiębiorczości to priorytet

"Od lat staramy się zachęcać przedsiębiorców do zainwestowania w naszej gminie. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna, z podstrefami w Nowej Dębie i Chmielowie to nasz kapitał. Aby zachęcić inwestorów do skorzystania z niej, podjęliśmy działania, aby stała się bardziej otwarta", mówi Wiesław Ordon, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba.

        Wiesław Ordon, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba

Jak dbamy o rozwój przedsiębiorczości na terenie Gminy Nowa Dęba.

W obecnych czasach rozwój przedsiębiorczości stanowi priorytetowe zadanie samorządów lokalnych. Dobrze rozwijający się przemysł przyczynia się do rozwoju gminy, poprawy standardu życia jej mieszkańców, to kluczowy kierunek w rozwiązywaniu problemu bezrobocia.

Od przeszło czterech lat staramy się zachęcać przedsiębiorców do zainwestowania w naszej gminie. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna, z podstrefami w Nowej Dębie i Chmielowie to nasz kapitał.

Wiesław Ordon, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba

Aby zachęcić inwestorów do skorzystania z naszej strefy podjęliśmy działania, aby stała się ona bardziej otwarta.

Z początkiem roku przejęliśmy drogi w nowodębskiej podstrefie, umożliwiając tym samym łatwiejszy dostęp inwestorów i interesantów.

Dzięki pozyskanym środkom unijnym zostanie zbudowana droga dojazdowa do strefy w Chmielowie, łącząca strefę z drogą krajową nr 9. Dzięki tym działaniom do TSSE na terenie naszej gminy weszło już kilka dużych przedsiębiorstw, a kolejne wystąpiły o stosowne pozwolenia na budowę.

 Nie zapominamy też o tworzeniu warunków dla mniejszych firm: w trybie przetargu nieograniczonego udostępniamy tereny pod usługi, pomagamy firmom przy uporaniu się z pozwoleniem na wycinkę drzew, staramy się pomagać przedsiębiorcom w promocji ich firm poprzez przedstawianie ich ofert inwestycyjnych na targach, czy promocji poprzez portale internetowe, stworzyliśmy „Katalog firm” na naszej stronie internetowej.

 Wszystkie te działania zaowocowały w tej kadencji poszerzeniem terenów pod działalność gospodarczą o 12 ha, obiektów zabudowanych o 3 ha, a wartość budowli zwiększyła się o 21 mln  zł. Dzięki temu przybyło ok. 250-300 miejsc pracy.

 Do tego dodać należy wzrost przedsiębiorczości naszych mieszkańców – ewidencja działalności gospodarczej przez minione 4 lata zwiększyła się o kilkadziesiąt wpisów.

 Na najbliższe lata planujemy zintensyfikowanie działań wspomagających rozwój przedsiębiorczości.

Planujemy stworzyć system konsultacji polityki władz samorządowych z przedsiębiorcami w zakresie podatków i opłat lokalnych, ulg podatkowych wspierających tworzenie miejsc pracy oraz gospodarki przestrzennej i koncesjonowania. Opracować plan zagospodarowania miasta z uwzględnieniem potrzeb przedsiębiorców oraz opracować plan zagospodarowania przestrzennego dla potencjalnych terenów inwestycyjnych.

Równolegle nadal będą trwały działania informacyjne dla przedsiębiorców o możliwościach pozyskania środków na rozwój i tworzenie miejsc pracy (np. mailing dla przedsiębiorców zarejestrowanych w "Gminnym katalogu firm", współpraca z ROEFS w Tarnobrzegu, PUP i organizacjami otoczenia biznesu), organizacja seminariów, sesji informacyjnych, konferencji w tematach interesujących przedsiębiorców, opracowanie poradnika dla przedsiębiorcy – startera, utworzenie punktu informacyjnego dla chcących założyć działalność gospodarczą, dalsze wspólne działania promocyjne (organizowanie udziału w targach inwestycyjnych, wydawanie wspólnych materiałów promocyjnych, pomoc w nawiązywaniu kontaktów itp.).

Mamy nadzieję, że nasze działania pozwolą wesprzeć rozwój już istniejących firm, jak również pozyskanie nowych inwestorów.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *