Podkarpackie

Rozwój przedsiębiorczości to priorytet

"Od lat staramy się zachęcać przedsiębiorców do zainwestowania w naszej gminie. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna, z podstrefami w Nowej Dębie i Chmielowie to nasz kapitał. Aby zachęcić inwestorów do skorzystania z niej, podjęliśmy działania, aby stała się bardziej otwarta", mówi Wiesław Ordon, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba.

        Wiesław Ordon, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba

Jak dbamy o rozwój przedsiębiorczości na terenie Gminy Nowa Dęba.

W obecnych czasach rozwój przedsiębiorczości stanowi priorytetowe zadanie samorządów lokalnych. Dobrze rozwijający się przemysł przyczynia się do rozwoju gminy, poprawy standardu życia jej mieszkańców, to kluczowy kierunek w rozwiązywaniu problemu bezrobocia.

Od przeszło czterech lat staramy się zachęcać przedsiębiorców do zainwestowania w naszej gminie. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna, z podstrefami w Nowej Dębie i Chmielowie to nasz kapitał.

Wiesław Ordon, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba

Aby zachęcić inwestorów do skorzystania z naszej strefy podjęliśmy działania, aby stała się ona bardziej otwarta.

Z początkiem roku przejęliśmy drogi w nowodębskiej podstrefie, umożliwiając tym samym łatwiejszy dostęp inwestorów i interesantów.

Dzięki pozyskanym środkom unijnym zostanie zbudowana droga dojazdowa do strefy w Chmielowie, łącząca strefę z drogą krajową nr 9. Dzięki tym działaniom do TSSE na terenie naszej gminy weszło już kilka dużych przedsiębiorstw, a kolejne wystąpiły o stosowne pozwolenia na budowę.

 Nie zapominamy też o tworzeniu warunków dla mniejszych firm: w trybie przetargu nieograniczonego udostępniamy tereny pod usługi, pomagamy firmom przy uporaniu się z pozwoleniem na wycinkę drzew, staramy się pomagać przedsiębiorcom w promocji ich firm poprzez przedstawianie ich ofert inwestycyjnych na targach, czy promocji poprzez portale internetowe, stworzyliśmy „Katalog firm” na naszej stronie internetowej.

 Wszystkie te działania zaowocowały w tej kadencji poszerzeniem terenów pod działalność gospodarczą o 12 ha, obiektów zabudowanych o 3 ha, a wartość budowli zwiększyła się o 21 mln  zł. Dzięki temu przybyło ok. 250-300 miejsc pracy.

 Do tego dodać należy wzrost przedsiębiorczości naszych mieszkańców – ewidencja działalności gospodarczej przez minione 4 lata zwiększyła się o kilkadziesiąt wpisów.

 Na najbliższe lata planujemy zintensyfikowanie działań wspomagających rozwój przedsiębiorczości.

Planujemy stworzyć system konsultacji polityki władz samorządowych z przedsiębiorcami w zakresie podatków i opłat lokalnych, ulg podatkowych wspierających tworzenie miejsc pracy oraz gospodarki przestrzennej i koncesjonowania. Opracować plan zagospodarowania miasta z uwzględnieniem potrzeb przedsiębiorców oraz opracować plan zagospodarowania przestrzennego dla potencjalnych terenów inwestycyjnych.

Równolegle nadal będą trwały działania informacyjne dla przedsiębiorców o możliwościach pozyskania środków na rozwój i tworzenie miejsc pracy (np. mailing dla przedsiębiorców zarejestrowanych w "Gminnym katalogu firm", współpraca z ROEFS w Tarnobrzegu, PUP i organizacjami otoczenia biznesu), organizacja seminariów, sesji informacyjnych, konferencji w tematach interesujących przedsiębiorców, opracowanie poradnika dla przedsiębiorcy – startera, utworzenie punktu informacyjnego dla chcących założyć działalność gospodarczą, dalsze wspólne działania promocyjne (organizowanie udziału w targach inwestycyjnych, wydawanie wspólnych materiałów promocyjnych, pomoc w nawiązywaniu kontaktów itp.).

Mamy nadzieję, że nasze działania pozwolą wesprzeć rozwój już istniejących firm, jak również pozyskanie nowych inwestorów.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *