Artykuły

Biznes emerytalny opłacalny dla PTE

Ten rok będzie rekordowy, jeśli chodzi o dywidendy z PTE – ich właściciele dostaną w tym roku ok. 880 mln zł z zysków swoich spółek", donosi "Rzeczpospolita".

Ten rok będzie rekordowy, jeśli chodzi o dywidendy z PTE – ich właściciele dostaną w tym roku ok. 880 mln zł z zysków swoich spółek

To prawie dwa razy więcej, niż towarzystwa wypłaciły rok temu, i jednocześnie rekord w historii zreformowanego w 1999 r. polskiego systemu emerytalnego.

Od początku jego istnienia do akcjonariuszy kilku towarzystw trafi w sumie 3,86 mld zł. Z tej kwoty ponad 1,3 mld zł do akcjonariuszy PTE ING (ING Continental Europe Holdings oraz ING Banku Śląskiego), a prawie 1,3 mld zł – Avivy PTE (spółki grupy Aviva oraz BZ WBK).

Członkami otwartych funduszy emerytalnych jest ok. 15 mln Polaków, którzy zgromadzili na swoich kontach w sumie blisko 235 mld zł.

źródło: "Rzeczpospolita"

 

Nas komentarz:

 

System OFE to najbardziej głupi pomysł naszych elit politycznych z SLD i AWS.

To ich kompromitacja.

To szczególna kompromitacja  Jerzego Buzka, za którego premierostwa ten system został w naszym kraju wprowadzony.

Ten system prowadzi do okradania naszych dzieci i wnuków.

Wymyślili go bankierzy inwestycyjni, gdy okazało się, że prawie wszystko, co było w naszym kraju i innych krajach Europy Środkowej wartościowe, już przejęli za psie pieniądz, kradnąc w ten sposób majątek wypracowany przez poprzednie pokolenia.  

Znaleźli więc sposób, by okradać nasze dzieci i wnuki z majątku, który dopiero wypracują. 

Cały system OFE finansowany jest bowiem z kredytów, jakie nasze państwo zaciąga w zagranicznych bankach i instytucjach finansowych.

Odsetki od tych kredytów będą płaciły nasze dzieci i wnuki. 

Bankierzy inwestycyjni zarabiają więc na odsetkach od kredytów zaciągniętych na finansowanie systemu OFE. W latach 1999-2010 odsetki te wyniosły  70 mld zł.

Ale to nie całe koszty systemu OFE. 

Dodatkowo bankierzy inwestycyjni zarabiają na opłatach pobieranych przez PTE od obowiązkowo ubezpieczonych w ZUS.

W latach 1999-2010 opłaty te wyniosły 14 mld zł.

Z ten czas właściciele PTE wypłacili sobie prawie 4 mld  ml zł dywidendy. 

Ale to nie wszystkie ich dochody.

Część pieniędzy wzięli jako opłaty za korzystania z logo firm, za know how i inne tytuły, by wyciągnąć forsę w z Polski, wpisując to w koszty.  

Tego problemu nikt w Polsce nie zbadał, a ja nie mam czasu tym się zająć.

I tak jako pierwszy w Polsce jesienią 2008 r. ręcznie policzyłem opłaty pobrane przez PTE w latach 1999-2008 r. Przede mną żaden dziennikarz tego nie zrobił. Komisja Nadzoru Finansowego jesienią 2008 r. też nie chciała tego zrobić, by nie uwiarygadniać informacji przez mnie podawanych.

Naród, który, tak jak Polacy, ma tak marnych, sprzedajnych  polityków i dziennikarzy, musi zbankrutować. 

Grecy właśnie bankrutują. 

My zbankrutujemy za kilka lat, bo mieszkańcy Polski znowu zagłosują na Jerzego Buzka (twórcę czterech porąbanych reform, sprzedawcę PZU i Pekao SA za bezcen), Janusza Lewandowskiego (promotora Narodowych Funduszy Inwestycyjnych),  Jerzego Hausnera (promotora systemu OFE), Leszka Balcerowicza i  Michała Boniego (obrońców systemu OFE).

 

Głosujcie więc na cwaniaków z PO, to szybciej doczekacie się bankructwa naszego państwa i wykupienia jego kolejnych  co cenniejszych aktywów przez Niemcy.

Nie przypadkiem państwo trzyma w swoich rękach ziemię rolną na Ziemiach Odzyskanych. Czeka, by ją sprzedać niemieckim bankom za długi, a te oddadzą ją niemieckim osadnikom. 

Grecja ma sprzedawać  lotniska, dworce kolejowe i wyspy, by oddać swoje długi.

Z tym, że w Gracji państwo nie ma tyle ziemi rolnej na własność.

A w Polsce Skarb Państwa ma i ziemię rolną, i lasy.

Przyjdą komornicy z niemieckim banków i przejmą te aktywa za kredyty zaciągnięte przez nasze państwo. 

 

Jerzy Krajewski

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *