Branża budowlana

Kryzys dotknął rynek deweloperski

"Po sukcesie odniesionym w Gorzowie Wlkp. spółka weszła w segment rynku mieszkaniowego na terenie województwa lubuskiego. W kolejnych latach planowana jest budowa kompleksu mieszkalnego w Zielonej Górze.", mówi Grzegorz Cezary Drwięga, Prezes Zarządu Rajbud Development Spółka z o.o. w Poznaniu.

 

Grzegorz Cezary Drwięga, Prezes Zarządu Rajbud Development Spółka z o.o. w Poznaniu

 
Rajbud Development Spółka z o.o. istnieje od 2000 roku. Na początku funkcjonowania Spółki przedmiotem działalności było świadczenie usług w zakresie obsługi nieruchomości na własny rachunek i na zlecenie, pośrednictwo przy zakupie, sprzedaży i wynajmie oraz wycenie nieruchomości. W kolejnych latach działalność obejmowała w szczególności: zagospodarowanie, wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych i ich części, przygotowywanie terenów pod budowę, wykonywanie instalacji budowlanych lub ich części oraz usługi deweloperskie.

 

RAJBUD Development należy od 2004 roku do Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Firmy członkowskie stosują opracowane wraz z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów zasady Kodeksu Dobrych Praktyk w relacjach Klient-Deweloper. Wiąże się to także z wypracowywaniem nowych wzorów, standardów obsługi i świadczenia usług, które są bardziej satysfakcjonujące dla klientów. Specjaliści z zakresu nieruchomości, prawa i finansów oraz budownictwa zapewniają spółce odpowiednie wsparcie merytoryczne, zaś ich inwencja, zaangażowanie i skłonność do podejmowania nowych wyzwań pozwalają na stałe dostosowywanie się do stale powiększających się wymogów rynku i wymagań klientów. Kryzys finansowy obok sektora bankowego, najdotkliwiej dotknął rynek deweloperski. Pomimo tego w 2009 roku sytuacja w Spółce była dość stabilna. Firma nie miała przeszacowanych nieruchomości gruntowych, funkcjonowały  umiarkowane ceny m²  mieszkań adekwatne do możliwości nabywczych klientów. Spółka realizowała inwestycje ze środków własnych nie ponosząc kosztów finansowych mogła więc utrzymać stabilna ofertę handlową. W 2010 roku doszło do dalszej stabilizacji rynku finansowego co miało pozytywny wpływ dla branży deweloperskiej. Klienci indywidualni korzystali z promocyjnych źródeł finansowania oferowanych przez banki „Rodzina na swoim”. Ponadto banki chętniej finansowały klientów  deweloperów działających na rynku co najmniej 5 lat, oddających zasoby mieszkalne do użytkowania w przeszłości oraz generujących zyski z działalności. Rajbud Development Spółka z o.o. spełniał te warunki, więc klienci Spółki  uzyskiwali preferencyjne warunki kredytowe.

Po sukcesie odniesionym w Gorzowie Wlkp., zgromadzeniu doświadczeń oraz zebraniu odpowiednio wykwalifikowanej kadry, spółka weszła w segment rynku mieszkaniowego na terenie województwa lubuskiego. W chwili obecnej RAJBUD Development dążąc do zwiększenia wyników finansowych, poszerzenia zakresu swych usług, ich kompletności i satysfakcjonującego poziomu w zakresie oczekiwań klientów, zajmuje się działalnością developerską, przygotowaniem kompleksowym inwestycji budowlanych, doradztwem i konsultingiem w zakresie inwestycji w nieruchomości, generalnym wykonawstwem inwestycji i nadzorem inwestycyjnym, a także wyceną nieruchomości, obrotem nieruchomościami, zakupem i sprzedażą działek, lokali mieszkalnych i użytkowych, najmem lokali, pośrednictwem w zakresie obrotu nieruchomościami.

W kolejnych latach planowana jest budowa kompleksu mieszkalnego na nieruchomości gruntowej nabytej w 2009 roku również przy ulicy Rzeźniczka w Zielonej Górze. Dla nieruchomości został uchwalony Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Przewidywane jest wybudowanie ponad 500 lokali mieszkalnych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *