Artykuły

Bilion złotych długów ukrytych za Tuska

13 lutego 2012 r. ukryty dług emerytalny  wyniósł  2,1 biliona złotych. Od 2007 r. ukryte zadłużenie publiczne wzrosło o bilion złotych, jawne długi publiczne wrosły o 290 mld zł, a kredyty dla gospodarstw domowych o 270 mld zł. To jest wyjaśnienie naszego sukcesu w ostatnich latach. To życie na kredyt źle się skończy.

Biuro Prasowe ZUS odpowiedziało na nasze pytania

 

1.    Jaka była wartość emerytalnego kapitału początkowego ubezpieczonych w ZUS na koniec 2000 r., koniec 2007 r. i koniec 2011 r.?
Jaka była wartość wpłaconych, zwaloryzowanych składek emerytalnych ubezpieczonych w ZUS na koniec 2000 r., koniec 2007 r. i koniec 2011 r.?


Według stanu na 14.XI.2010 r. suma stanów kont emerytalnych w ZUS (I filar, z uwzględnieniem waloryzacji składek i kapitału początkowego) wynosiła:
o    na koniec1999 r. – 639,7 mld zł, z tego:
o    kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego – 608,8 mld zł,
o    kwota zwaloryzowanych składek – 30,9 mld zł.
o    na koniec 2007 r. – 1 380,9 mld zł, z tego:
o    kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego – 1 023,1 mld zł,
o    kwota zwaloryzowanych składek – 357,8 mld zł.

Według stanu na dzień 13.02.2012 r. suma stanów kont emerytalnych w ZUS (I filar, tj. bez składek zewidencjonowanych na subkontach, z uwzględnieniem waloryzacji składek i kapitału początkowego, z uwzględnieniem składek za okres do końca IV kwartału 2011 r.) wynosiła. – 2 130,2 mld zł, z tego:
o    kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego – 1 439,3 mld zł,
o    kwota zwaloryzowanych składek – 690,9 mld zł.

2.    Jaką kwotę składek  emerytalnych i rentowych wpłacono  na FUS  w grudniu 2011 r.?
:
•    Fundusz emerytalny – 5 818 225 851,58
•    Fundusz rentowy      – 2 048 751 085,61

3.    Jaka była średnia wieku osób, którym ZUS wypłacał emerytury w grudniu 2011 r.?


Średni wiek osób pobierających emeryturę wypłacaną przez ZUS w XII 2011 r. wynosił 69,1 roku.

4.    Jaka była średnia wieku osób, którym ZUS wypłacał renty w grudniu 2011 r.?


Średni wiek osób pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy wypłacaną przez ZUS w XII 2011 r. wynosił 57,7 roku.

 

Pozdrawiam

Radosław Milczarski
Biuro Prasowe
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
radoslaw.milczarski@zus.pl
tel. (22) 667-13-70

 Odpowiedzi pozwalają określić wartość niejawnego długu publicznego tylko z tytułu zobowiązań emerytalnych. 13 lutego 2012 r. wyniósł on 2,1 biliona złotych.

W czasie rządów Donalda Tuska wzrósł o 749,3 mld zł.

A do tego przecież jeszcze dochodzą kolejne zobowiązania wobec rencistów oraz zobowiązania do finansowania opieki zdrowotnej.

Nie pomylę się  chyba, gdy napiszę, że za rządów Donalda Tuska ukryty dług publiczny wzrósł o bilion złotych. Do tego dochodzi 290 mld zł wzrostu jawnego długu publicznego. I 270 mld zł wzrostu kredytów dla gospodarstw domowych. 

To jest wyjaśnienie przyczyn wzrostu naszej gospodarki w ostatnich latach.

To jest sukces na kredyt.

To jest życie na koszt przyszłych pokoleń, naszych dzieci i wnuków.

Ukryty dług emerytalny w mld zł 
Okres Kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego  Kwota zwaloryzowanych składek  Razem
Koniec 1999 608,8 30,9 639,7
Koniec 2007 1 023,10 357,8 1380,9
13.02.2012 1 439,30 690,9 2130,2
Przyrost 2007-2012 416,20 333,1 749,3
       
       
Jawne długi w mld zł 
Okres Jawny dług publiczny  Kredyty dla gospodarstw domowych Razem
Koniec 2007 527,4 254 781,4
Koniec 2011 817 524 1341
Przyrost 2007-2011 289,6 270 559,6

 

To jest wyjaśnienie naszego sukcesu gospodarczego w ostatnich latach. To życie na kredyt źle się skończy. 

Jerzy Krajewski

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *