Informacje

Wielka modernizacja usług banków spółdzielczych

Dane z 8 banków spółdzielczych wskazują, że w ciągu pięciu lat dokonała się wielka modernizacja ich usług. Nastąpił skok w kartach płatniczych, dostępie przez Internet i liczbie bankomatów. Znacznie wzrosła liczba ich klientów i  prowadzonych przez nie ROR-ów, zmalała liczba prowadzonych kont dla firm.

 

Spadek liczby rachunków dla firm może wiązać się z malejącą liczbą gospodarstw rolnych, które traktowane są jak firmy.

 "W okresie 2006-2011 ubyło 853 rachunków na działalność rolniczą, z uwagi na malejącą liczbę gospodarstw, a także możliwość otrzymywania dopłat obszarowych na rachunki osobiste, dlatego ten ubytek rachunków może być mylnie interpretowany", wyjaśnił Mirosław Gajewski Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubartowie.

Na sprawę tę zwrócił też uwagę Henryk Schulz, prezes Banku Spółdzielczego w Pszczółkach, który podał, że liczba rachunków dla rolników zmniejszyła się z 351 do 313, co przyczyniło się do zmniejszania liczby rachunków dla firm. 

 

 

Liczba klientów
Nazwa banku 31.12.2006 r. 31.12.2011 r. Dynamika w %
Bank Spółdzielczy w Sejnach  10 325 15 602 51,1
BS w Starogardzie Gdańskim 19441 19101 -1,7
Bank Spółdzielczy w Lubartowie  bd 26229  
Bank Spółdzielczy w Lipnie  11700 17600 50,4
Bank Spółdzielczy w Pszczółkach 3540 4150 17,2
Bank Spółdzielczy w Połańcu bd bd  
Bank Spółdzielczy w Sejnach  10 325 15 602 51,1
Bank Spółdzielczy w Sokółce   14 546 14 714 1,2
Suma 69 877 112 998 61,7
       
       
       
Liczba ROR
Nazwa banku 31.12.2006 r. 31.12.2011 r. Dynamika w %
Bank Spółdzielczy w Sejnach  3 088 5 282 71,0
BS w Starogardzie Gdańskim 5727 7196 25,7
Bank Spółdzielczy w Lubartowie  3 956 7 574 91,5
Bank Spółdzielczy w Lipnie  6160 9238 50,0
Bank Spółdzielczy w Pszczółkach 1007 1321 31,2
Bank Spółdzielczy w Połańcu 1793 2171 21,1
Bank Spółdzielczy w Sejnach  3 088 5 282 71,0
Bank Spółdzielczy w Sokółce   7 363 8 715 18,4
Suma 32 182 46 779 45,4
       
       
       
Liczba rachunków dla firm
Nazwa banku 31.12.2006 r. 31.12.2011 r. Dynamika w %
Bank Spółdzielczy w Sejnach  2 880 2 827 -1,8
BS w Starogardzie Gdańskim 3578 3386 -5,4
Bank Spółdzielczy w Lubartowie  5 608 4 733 -15,6
Bank Spółdzielczy w Lipnie  660 860 30,3
Bank Spółdzielczy w Pszczółkach 624 594 -4,8
Bank Spółdzielczy w Połańcu 196 221 12,8
Bank Spółdzielczy w Sejnach  2 880 2 827 -1,8
Bank Spółdzielczy w Sokółce   254 265 4,3
Suma 16 680 15 713 -5,8
       
       
       
       
       
       
Liczba wydanych kart płatniczych
Nazwa banku 31.12.2006 r. 31.12.2011 r. Dynamika w %
Bank Spółdzielczy w Sejnach  390 3 354 760,0
BS w Starogardzie Gdańskim 2509 3514 40,1
Bank Spółdzielczy w Lubartowie  1 298 4 578 252,7
Bank Spółdzielczy w Lipnie  1109 3595 224,2
Bank Spółdzielczy w Pszczółkach 437 725 65,9
Bank Spółdzielczy w Połańcu 513 1114 117,2
Bank Spółdzielczy w Sejnach  390 3 354 760,0
Bank Spółdzielczy w Sokółce   0 2 597  
Suma 6646 22 831 243,5
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Liczba klientów, korzystających z dostępu do rachunku bieżącego prze Internet
Nazwa banku 31.12.2006 r. 31.12.2011 r. Dynamika w %
Bank Spółdzielczy w Sejnach  0 1 036  
BS w Starogardzie Gdańskim 0 1395  
Bank Spółdzielczy w Lubartowie  0 1043  
Bank Spółdzielczy w Lipnie  26 970 3630,8
Bank Spółdzielczy w Pszczółkach 0 215  
Bank Spółdzielczy w Połańcu 0 200  
Bank Spółdzielczy w Sejnach  0 1 036  
Bank Spółdzielczy w Sokółce   30 1 089 3530,0
Suma 56 6 984 12371,4
       
       
       
       
       
       
Liczba bankomatów
Nazwa banku 31.12.2006 r. 31.12.2011 r. Dynamika w %
Bank Spółdzielczy w Sejnach  1 3 200
BS w Starogardzie Gdańskim 5 11 120
Bank Spółdzielczy w Lubartowie  4 7 75
Bank Spółdzielczy w Lipnie  3 6 100
Bank Spółdzielczy w Pszczółkach 1 2 100
Bank Spółdzielczy w Połańcu 0 1  
Bank Spółdzielczy w Sejnach  1 3 200
Bank Spółdzielczy w Sokółce   0 6  
Suma 15 39 160

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *