Informacje

PGK w Wołowie Sp. z o.o. Gepardem Biznesu 2012

ImageKolejnym Gepardem Biznesu 2012 zostało Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Wołowie Sp. z o.o. w Wołowie, którego wartość rynkowa w latach 2009-2012 wzrosła o 11%.

 

Wyniki finansowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Wołowie Sp. z o.o. w Wołowie
  2008 2009 2010 2011
Przychody  (w tys. zł)  3790 3938 4207 4275
Zysk netto (w tys. zł)  170 107 175 132
Kapitał własny (w tys. zł)  2261 2368 2473 2752
Wartość księgowa (w tys. zł)  2431 2475 2648 2884
         
Wskaźniki giełdowe        
C/Z  marzec 2009 10,51      
C/Wk  marzec 2009 1,02      
C/Z marzec  2012 9,23      
C/Wk marzec  2012 1,22      
         
Wartość rynkowa w marcu 2009 (w tys. zł) według C/Z 1787      
Wartość rynkowa w marcu 2009 (w tys. zł) według C/Wk 2480      
Suma wartości rynkowej w marcu 2009 z 2 wskaźników (w tys. zł)  4266      
Wartość rynkowa w marcu 2009 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 2133      
         
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według C/Z 1218      
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według C/Wk 3518      
Suma wartości rynkowej w marcu 2012 z 2 wskaźników (w tys. zł)  4737      
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według średnia  2368      
         
Dynamika wartości rynkowej od marca 2009 r. do marca 2012 r. (w proc.)  11      

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie informacji, podanych przez Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Wołowie Sp. z o.o. w Wołowie.
    

 

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla wszystkich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

 
Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
 
C/Z w marcu 2009 r.:  10,51.
C/WK w marcu 2009 r.:  1,02. 

C/Z w marcu 2010 r.:  20,79.
C/WK w marcu 2010 r.:  1,55.   

C/Z w marcu 2011 r.:  15,86.
C/WK w marcu 2011 r.:  1,61.   

C/Z w marcu 2012 r.:   9,23
C/WK w marcu 2012 r.:  1,22   

 źródło: Biuletyn Miesięczny GPW

 
W VII edycji Konkursu Gepardy Biznesu liczymy dynamikę wartości rynkowej firmy w okresie od marca 2009 do marca 2012. Firmy, których wartość rynkowa wzrośnie o minimum 10 proc. uznamy za Gepardy Biznesu 2012. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *