Artykuły

Najbardziej obywatelską partią w Polsce jest PSL

Najbardziej obywatelską partią w Polsce jest Polskie Stronnictwo Ludowe. Od 1895 r. najbardziej rozsądną i odpowiedzialną.

 

Pełniej uzmysłowiłem sobie to wczoraj , czytając recenzję książki Rafała Ziemkiewicza "Myśli nowoczesnego endeka" w tygodniku "Uważam Rze". W książce są postulaty, że ruch narodowy powinien działać w lokalnych środowiskach, wspierać małe i średnie firmy, polskie banki.

PSL działa w lokalnych środowiskach, m.in. przez Ochotniczą Straż Pożarną, Koła Gospodyń Wiejskich, wspiera małe i średnie firmy, polskie banki. Zawsze było bliskie Kościoła katolickiego. Zwróciłem na to uwagę już 16 kwietnia 2011 r. występując w Sali Kongresowej na Kongresie Nowej Prawicy.Ruch narodowy skompromitował się po II wojnie światowej, gdy źle ocenił sytuację, gdy ludzie związani z ruchem narodowym z bronią w ręku walczyli z polskim, legalnym państwem, będącym w strategicznym sojuszu z Rosją.

Rok temu napisałem, że Roman Dmowski poparłby Władysława Gomułkę. Niestety, po II wojnie światowej w ruchu narodowym przeważyli fantaści, głupio liczący na amerykańską interwencję. Teraz ruch narodowy kompromituje się, próbując rehabilitować swoich bandytów, którzy mordowali przedstawicieli państwa polskiego.

Ludowcy po II wojnie światowej właściwie ocenili sytuację, włączyli się do odbudowy państwa polskiego u boku PPR-owców w sojuszu z Rosją. Pomogli w ten sposób w awansie społecznymi milionów Polaków. Przyczynili się do olbrzymiego skoku cywilizacyjnego Polski.

Również w III RP ludowcy zachowywali się i zachowują rozsądnie. Ich przywódca Waldemar Pawlak jest wybitnym politykiem, zawsze dbał o interesy Polski, m.in. zwalczając program Narodowych Funduszy Inwestycyjnych w latach 90. XX wieku, a obecnie próbując ograniczać system OFE.

Jerzy Krajewski 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *