Pozostałe branże

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

"W ciągu ponad 25 lat istnienia fundacja dostarczyła do placówek oświatowych różnych szczebli  wyposażenie ponad 8 700 pracowni komputerowych", wyjaśnia Bronisław Hynowski  Dyrektor Zarządu OFEK we Wrocławiu. 

 

Bronisław Hynowski  Dyrektor Zarządu OFEK

Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej  została powołana 24.02.1986 roku we Wrocławiu przez Fundatorów Założycieli. Inicjatorami jej powstania byli dyrektorzy dwóch wrocławskich przedsiębiorstw Bogusław Lisowski i Andrzej Myszkier.

Głównym celem OFEK jest edukacja komputerowa społeczeństwa, a w tym szczególnie młodego pokolenia, poprzez upowszechnianie stosowania komputerów w nauczaniu. W ciągu ponad 25 lat istnienia Fundacja, współpracując ściśle z Ministerstwem Oświaty i Wychowania, a następnie MEN, dostarczyła do placówek oświatowych różnych szczebli  wyposażenie ponad 8 700 pracowni komputerowych.

Zainstalowano w nich ponad 91 tysięcy komputerów i około 15 tysięcy drukarek. Fundacja koordynowała i uczestniczyła w realizacji szkoleń z podstaw informatyki dla ponad 80 tysięcy nauczycieli.

Obecnie OFEK realizuje kilka projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz uczestniczy w realizacji programów  przeciwdziałających wykluczeniu cyfrowemu i innych zadaniach wspierających cele statutowe.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *