Pozostałe branże

Centra handlu bazarowego

„Dobra marka pilskich targowisk usytuowała je na wiodącej pozycji w regionie północnej Wielkopolski. Dzięki inwestycjom nasze targowiska oparły się kryzysowi, który dotknął wiele innych bazarów w Polsce”, ocenia Ksawery Ryń, prezes „TARPIL” Sp. z o.o. w Pile.

 
Ksawery Ryń, prezes „TARPIL” Sp. z o.o. w Pile

„Tarpil” Spółka z o.o. w Pile utworzona została w 1989 roku w celu organizacji handlu i zarządzania miejskimi targowiskami detalicznymi. Targowiska to poważny w skali miasta, jak i powiatu rynek pracy, gdzie prowadzi działalność i znajduje zatrudnienie 900 osób, nie licząc pracujących w tak zwanym otoczeniu handlowym.

 

 

Zarząd spółki wraz z władzami miasta, obserwując dynamiczne zmiany na rynku handlu detalicznego, oraz nasilającą się konkurencję ze strony sieci marketów lokalizowanych w bliższym i dalszym otoczeniu targowisk miejskich, podjął decyzję o realizacji przedsięwzięcia „Targowisko pod dachem”. Zadanie to miało na celu wprowadzenie takich zmian w infrastrukturze technicznej targowiska, które wprowadzą handel spod „chmurki” pod „dach”. Zadbano również o likwidację barier architektonicznych i na dzień dzisiejszy targowiska są dostosowane i dostępne dla osób niepełnosprawnych. Spółce udało się przebudować tradycyjne bazary w nowoczesne „Centra handlu bazarowego”.

Korzyści płynące z poprawy bazy targowiskowej to: ugruntowanie silnej pozycji handlu targowiskowego w strukturze handlu detalicznego naszego miasta, intensyfikacja handlu poprzez ograniczenie wpływu warunków pogodowych, wydłużenie czasu handlu dzięki wyposażeniu stanowisk handlowych pod zadaszeniami w wielofunkcyjny system oświetleniowy, poprawę efektywności obsługi klienta poprzez udrożnienie ciągów komunikacyjnych oraz likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, utrwalenie silnych nawyków do robienia zakupów na świeżym powietrzu, poprzez dbałość o coraz to wyższy poziom świadczonych usług, promowanie zdrowych nawyków żywieniowych poprzez uruchomienie stanowisk EKOBAZRU, gdzie prowadzona jest sprzedaż certyfikowanych produktów ekologicznych.

Dobra marka pilskich targowisk usytuowała je nie tylko na wiodącej pozycji w regionie północnej Wielkopolski, ale wyróżnia je również na tle targowisk zlokalizowanych w województwach ościennych. Potwierdzają to również oceny Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.

Dzięki inwestycjom nasze targowiska oparły się kryzysowi, który dotknął wiele innych bazarów w Polsce, nie omijając tych największych.
Oprócz troski o majątek miasta, będący w naszej dyspozycji, spółka z tytułu prowadzonej działalności przekazuje coraz większe kwoty do budżetu miasta. Utrzymywanie na niezmienionym poziomie w okresie kilku lat wysokości opłaty targowej w żaden sposób nie umniejszało dochodów gminy, a wręcz przeciwnie globalna kwota wpływów z tytułu opłaty targowej z roku na rok wzrastała.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *