Pozostałe branże

Nie mamy przerostów administracyjnych

"Sukces nie zależy tylko od podmiotu gospodarczego, ale i warunków prawnie egzekwowalnych, w jakich owa działalność jest prowadzona. W poprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej upatruję rezerwę wzrostu wielu podmiotów gospodarczych, w tym i przedsiębiorstw, którymi kieruję", mówi Gabriela Leszczyńska, Prezes Zarządu Auraeko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. w Warszawie.

 
Gabriela Leszczyńska, Prezes Zarządu Auraeko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. w Warszawie
GRUPA AURAEKO to AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego
i Elektronicznego SA oraz powstałe na zgłoszone potrzeby klientów: AURAEKO OPAKOWANIA Organizacja Odzysku SA i MAYA VICTORY Sp. z o.o.
Zakres działania spółek jest różny, ale można go określić następująco: od przejmowania obowiązków prawnych podmiotów wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny, po odzysk surowców. Organizujemy zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także zużytych baterii i akumulatorów. Prowadzimy także publiczne kampanie edukacyjne z zakresu ekologii, w tym także projekty ogólnopolskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych, również w formie kursów online.
 
 
 
Warunkiem powodzenia prowadzonej działalności jest ciężka praca całego zespołu zatrudnionych specjalistów z prezesem włącznie lub przede wszystkim. Nie mamy przerostów administracyjnych. Bardzo szanujemy naszych klientów i pozostajemy
z nimi w stałej komunikacji. Stabilny zespół specjalistów, standardy ISO 14001, dbałość o klienta i wnikliwa obserwacja procesów zachodzących na rynku, to jakaś część szansy na sukces. Lecz to wciąż za mało by odnieść sukces.
Warunkiem koniecznym jest także dobre prawo, stanowiące ramy, w których się poruszamy. Jednak i to nie wystarczy, bo niezbędne jest egzekwowanie prawa, tak by podmioty działające niezgodnie z prawem, nie miały szans na konkurencję. Zawsze jest, bowiem tak, że ustawodawca ustanawiając reguły, coś podmiotom daje, czegoś zabrania i czegoś wymaga. Jeśli z palety przywilejów i zobowiązań, jakiś podmiot wybiera tylko przywileje, np. prawo do działania, a odmawia płacenia podatków lub spełnienia innych zobowiązań określonych prawem, to podmioty działające legalnie sukcesu nie odniosą.
Wniosek z tego jest prosty. Sukces nie zależy tylko od podmiotu gospodarczego, ale i warunków prawnie egzekwowalnych, w jakich owa działalność jest prowadzona.           W poprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej upatruję rezerwę wzrostu wielu podmiotów gospodarczych, w tym i przedsiębiorstw, którymi kieruję.
Póki co, kieruję się słowami piosenki Wojciecha Młynarskiego „Róbmy swoje, żeby było na co wyjść…”

Auraeko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. w Warszawie została wyróżniona w konkursach Gepardy Biznesu 2011 oraz Efektywna Firma 2011
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *