Pozostałe branże

Wskazując na błędy, działamy w interesie klienta

"Laboratorium badające jakość produktu jest jak lekarz kontrolujący stan zdrowia pacjenta, Wczesne rozpoznanie i naprawa defektu zapobiega powstaniu wadliwego produktu i chroni producenta przed dalszymi tego skutkami", wyjaśnia Andrzej Radomski, prezes zarządu SOLVER Spółka z o.o. we Wrocławiu.

 

Andrzej Radomski, prezes zarządu SOLVER Spółka z o.o. we Wrocławiu   

 

Laboratorium badające jakość produktu jest jak lekarz kontrolujący stan zdrowia pacjenta, Wczesne rozpoznanie i naprawa defektu zapobiega powstaniu wadliwego produktu i chroni producenta przed dalszymi tego skutkami. Staramy się tak postępować, aby zwłaszcza wtedy, gdy wynik naszej kontroli jest negatywny, doraźnie przysparza kłopotów i powoduje dodatkowe koszty produkcji, klient nie wątpił, że zawsze kierujemy się dbałością o jego dobro, a wskazując na błędy, działamy w jego interesie.

 

Niezależnie od tego, czym firma się zajmuje, osiągniecie dobrych wyników finansowych nigdy nie jest darem losu, nie może się udać bez przemyślanej strategii i konsekwentnej jej realizacji.

Taką maksymę przyjęliśmy od początku i nieustannie kierujemy się nią. W tym roku obchodziliśmy 23-lecie i był to okres fundamentalnych zmian. Od małego laboratorium na lokalnym, niszowym rynku badań nieniszczących do firmy o zasięgu krajowym a w ostatnich latach europejskim.

Obecnie w centrum naszych zainteresowań nadal znajdują się badania nieniszczące, ale oryginalność struktury biznesowej stanowi kompleksowy charakter oferty obejmujący badania i ekspertyzy techniczne, szkolenia połączone z certyfikacją personelu badań oraz urządzenia i materiały do badań nieniszczących.

Na dynamikę wzrostu złożyły się wysokie walory produktów, kompetentne, rzetelne i uczciwe realizowanie zleconych nam prac. Nie byłoby to możliwe bez ciągłego doskonalenia wiedzy i umiejętności personelu oraz nieustannej modernizacji zaplecza technicznego.

Naszą rynkową konkurencyjność umacniają posiadane certyfikaty Urzędu Dozoru Technicznego, Bureau Veritas, Państwowej Agencji Atomistyki i inne oraz certyfikaty osobiste personelu technicznego, które idą w parze z pełnym zaangażowaniem naszych pracowników.

Nasi klienci mogą liczyć na wszechstronną, dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb obsługę w zakresie świadczonych im badań nieniszczących, także profesjonalną radę i wsparcie w rozwiązywaniu różnorodnych, skomplikowanych problemów technicznych.

Zapracowaliśmy na dobrą opinię, zdobyliśmy zaufanie klientów, inwestujemy w rozwój firmy i to pozwala nam utrzymać dynamikę wzrostu niezależnie od koniunktury na rynku.
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *