Energia, gaz i woda

Dba o bezpieczeństwo energetyczne Wołomina

"Konsekwentnie dążymy do zwiększenia sprawności wytwarzania i przesyłu energii cieplnej, poprawy ochrony środowiska w Wołominie", mówi Edward Olszowy, prezes zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wołominie.

 

 

Edward Olszowy, prezes zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wołominie

Ciepłownia w Wołominie należąca do SPEC Warszawa uchwałą Rady Warszawy w roku 1993 została przekazana Gminie Wołomin. Zakład posiadał wówczas 6,7 km sieci ciepłowniczej oraz ogrzewał obiekty o łącznej mocy zamówionej 18 MW.

Od 1993 r. ZEC wybudował ponad 30 km nowoczesnej preizolowanej sieci ciepłowniczej podłączając ponad 400 nowych obiektów oraz zwiększając moc zamówioną przez odbiorców do ponad 60 MW. W roku 1998 ciepłownia została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

W 2005 roku zrealizowaliśmy inwestycję w zakresie kompleksowej automatyzacji i monitoringu ciepłowni, której celem była optymalizacja procesu spalania oraz zdalna kontrola i monitoring urządzeń technologicznych. Wdrożyliśmy również system monitoringu sieci i węzłów cieplnych, umożliwiający nam zdalne odczyty parametrów sieciowych oraz danych  z liczników ciepła.

W ramach rozwoju energii odnawialnej zrealizowaliśmy inwestycję polegającą na zabudowie 400 mkw. kolektorów słonecznych, jako źródła ciepła do wstępnego podgrzewania wody sieciowej oraz wody na potrzeby socjalne.

Konsekwentnie dążymy do zwiększenia sprawności wytwarzania i przesyłu energii cieplnej, poprawy ochrony środowiska w Wołominie. W roku 2010 rozpoczęliśmy proces inwestycyjny związany z budową układu wysokosprawnej kogeneracji do skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Zrealizowanie tej inwestycji wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców Wołomina oraz na wzrost konkurencyjności ZEC.

Systematycznie wspieramy działalność Wołomińskiego Hospicjum oraz działalność charytatywną i sportową na rzecz dzieci i młodzieży. ZEC aktywnie uczestniczy w zbiórce darów dla dzieci i Polaków zamieszkałych na Kresach Wschodnich, w roku 2012 bus zakładowy przewoził zebrane dary na trasie 6 500 km XII Rajdu Katyńskiego. Zdjęcia z rajdu na stronie www.zec.wolomin.pl.

 

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wołominie została wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu 2011.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *