Pozostałe branże

Strategia ścisłej współpracy z uczelniami

„W obecnym kształcie Odlewnia Ciśnieniowa META-ZEL Sp. z o.o. stała się jednym z najnowocześniejszych zakładów odlewniczych w Polsce. Dysponując odpowiednio dużym i nowoczesnym potencjałem produkcyjnym, laboratoryjno – badawczym,  odlewnia jest w stanie wykonywać odlewy do wszystkich segmentów przemysłu”,  podkreśla Jan Betlej, prezes Odlewni Ciśnieniowej Meta-Zel Sp. z o.o. w Woli Cichej koło  Rzeszowa.

 
Jan Betlej, prezes Odlewni Ciśnieniowej Meta-Zel Sp. z o.o. w Woli Cichej koło  Rzeszowa

Do końca 2006 roku odlewnia funkcjonowała w strukturach ZELMERU jako jeden z pięciu zakładów, wykonującym odlewy tylko na potrzeby macierzystej Firmy. Na początku 2007 roku, została utworzona nowa spółka pod nazwą Odlewnia Ciśnieniowa META-ZEL Sp. z o. o która na bazie majątku wynajmowanego i dzierżawionego od Zelmeru rozpoczęła działalność. Umożliwiło to realizację nowej wizji odlewni wybudowanej od podstaw w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Aeropolis” w Woli Cichej koło Rzeszowa w pełni profesjonalnej, innowacyjnej i otwartej na potrzeby nie tylko Zelmeru ale także na potrzeby rynku zewnętrznego. Podstawowym wyzwaniem stało się pozyskanie funduszy na realizację tych celów. W 2007 roku odlewnia uzyskała Zezwolenie na działalność w strefie, a w roku 2008 otrzymała dotacje z programu Innowacyjna Gospodarka POIG 4.4 na wybudowanie nowej odlewni w oparciu o nowoczesne innowacyjne technologie odlewnictwa ciśnieniowego.

 
 
 
 
Management odlewni od początku działalności przyjął strategię ścisłej współpracy z  uczelniami takimi jak Politechnika Rzeszowska, Akademia Górniczo-Hutnicza a także Instytutem Odlewnictwa. Wkrótce dało to efekty w postaci wspólnych patentów, projektów i udoskonaleń techniczno – technologicznych.
Konsekwentne działania oraz posiadany know-how zaowocowały znacznym wzrostem zamówień zewnętrznych z różnych gałęzi przemysłu, między innymi budowlanego, chemicznego, samochodowego, elektro – maszynowego i AGD.  Na dynamikę wzrostu produkcji składają się zarówno koniunktura rynku, nowoczesny park maszynowy ale również zaangażowanie naszych pracowników.
Naszym celem jest ciągłe poszukiwanie nowych kontrahentów oraz poszerzanie rynku zbytu zarówno w kraju jak i za granicą.
Możemy z pewnością stwierdzić, że jesteśmy solidnym i wiarygodnym partnerem w biznesie o czym świadczą długoterminowe relacje oraz kontrakty z naszymi klientami.

Odlewnia Ciśnieniowa Meta-Zel Sp. z o.o. w Woli Cichej koło  Rzeszowa  została wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu 2011 i w Konkursie  Efektywna Firma 2011.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *