Energia, gaz i woda

Dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwo

"Produkujemy optymalną ilość energii elektrycznej i ciepła wychodząc z założenia, że sztuką jest nie samo przeprowadzenie modernizacji, lecz wykonanie jej w sposób tani, rozsądny i efektywny", mówi Paweł Orlof, Prezes Elektrociepłowni „Będzin" S.A. w Będzinie.

 

Paweł Orlof, Prezes Elektrociepłowni „Będzin" S.A. w Będzinie

Elektrociepłownia „Będzin” SA położona jest na pograniczu Będzina i Sosnowca.  Od 1913 roku nieprzerwanie prowadzi działalność gospodarczą na terenie Zagłębia Dąbrowskiego w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.

EC „Będzin” dynamicznie reaguje na zachodzące w otoczeniu zmiany, szczególnie te dotyczące rynku oraz wymagań związanych z ochroną środowiska.

Od kilku lat produkcja Spółki ukierunkowana jest na zaspakajanie potrzeb klientów w taki sposób, aby w jak największym stopniu ograniczać emisję gazów cieplarnianych, a jednocześnie uzyskiwać dodatkowe produkty do sprzedaży w postaci czerwonych i zielonych certyfikatów poprzez produkcję energii w kogeneracji oraz współspalanie biomasy.

 

 

W ostatnich latach prowadzone są intensywne prace nad stworzeniem optymalnego modelu modernizacji Elektrociepłowni „Będzin" S.A. Jego celem jest obniżenie emisji CO2, SO2 i NOx do poziomów określonych wymogami Unii Europejskiej.
Na ten cel Spółka uzyskała prawo do dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, a projekt pod nazwą „Konwersja kotła OP 140 na kocioł fluidalny opalany biomasą w Elektrociepłowni „Będzin" S.A.” jest obecnie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013.

Elektrociepłownia „Będzin" S.A. to dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwo, które przeszło restrukturyzację, przynosi zyski i zatrudnia odpowiednią liczbę osób. Produkuje optymalną ilość energii elektrycznej i ciepła wychodząc z założenia, że sztuką jest nie samo przeprowadzenie modernizacji, lecz wykonanie jej w sposób tani, rozsądny i efektywny.

W przyszłym roku EC „Będzin” obchodzi 100-lecie istnienia.

Elektrociepłownia „Będzin" S.A. w Będzinie została wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu 2011 i w Konkursie  Efektywna Firma 2011.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *