Branża informatyczna

Aplikacyjne dla firm ubezpieczeniowych

„Firmę naszą charakteryzują sprawdzone rozwiązania. Jednocześnie staramy się dynamicznie rozwijać i dostosowywać poziom świadczonych usług do wymogów ciągle zmieniającego się rynku”, wyjaśnia Waldemar Kępski, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Informatyki ZETO Bydgoszcz SA.


Waldemar Kępski, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Informatyki ZETO Bydgoszcz SA

ZETO Bydgoszcz SA dostarcza kompleksowe usługi informatyczne dla sektora ubezpieczeniowego, administracji publicznej i przedsiębiorstw od ponad 45 lat. Jest jednym z najbardziej doświadczonych dostawców rozwiązań informatycznych w kraju.

 

Od momentu powstania przedsiębiorstwo koncentruje się na tworzeniu i rozwoju oprogramowania własnego autorstwa oraz na integracji, dostawie i implementacji nowoczesnych technologii informatycznych.

Od wielu lat bierzemy czynny udział w tworzeniu polskiego rynku informatycznego. Obecnie zatrudniamy 130 pracowników, z których znakomita większość posiada wysokie kwalifikacje z dziedziny informatyki, elektroniki, ekonomii i innych. Liczebność wykwalifikowanej kadry, a także świetne zaplecze sprzętowo – lokalowe zapewniają wysoki standard wykonywanych przez nas usług.

Firmę naszą charakteryzują sprawdzone rozwiązania. Jednocześnie staramy się dynamicznie rozwijać
i dostosowywać poziom świadczonych usług do wymogów ciągle zmieniającego się rynku.
W ostatnich kilkunastu latach priorytetowym zadaniem firmy jest tworzenie i ciągłe dostosowywanie do zmieniających się przepisów i rosnących potrzeb oprogramowania aplikacyjnego dla firm ubezpieczeniowych.

Mając na uwadze minimalizację ryzyka biznesowego oraz podniesienie efektywności działania i jakości obsługi klientów wprowadziliśmy uznane na świecie standardy zarządzania jakością, usługami informatycznymi i bezpieczeństwem informacji według norm i metodyk – PN-EN ISO 9001:2008, ITIL v.2 oraz ISO/IEC 27001:2005.

ZETO Bydgoszcz SA  została wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu 2011 i w Konkursie Efektywna Firma 2011

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *