Energia, gaz i woda

Pomagają nam nowoczesne techniki informatyczne

„Dobre wyniki w latach 2008-2010 uzyskaliśmy dzięki dobrej organizacji pracy i dostosowaniu struktury organizacyjnej, wielkości zatrudnienia, potencjału sprzętowo-transportowego do wielkości świadczonych usług i zadań produkcyjnych”, wyjaśnia Janusz Środa, prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach.

 

Janusz Środa, prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach

Nasze przedsiębiorstwo specjalizuje się w świadczeniu usług komunalnych w szczególności działalność nastawiona jest na zaopatrzenie w wodę oraz odbiór ścieków na terenie Miasta i Gminy Ropczyce. W ciągłej eksploatacji przedsiębiorstwa pozostaje ponad 160 km sieci wodociągowej, 100 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 3 oczyszczalnie ścieków. W ramach prowadzonej działalności świadczone są również usługi z zakresu zbierania i transportu odpadów stałych z gospodarstw domowych i zakładów przemysłowych a także usługi z zakresu bieżącego utrzymania miasta.

 

W ostatnich latach dzięki pozyskaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej udało się rozpocząć rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej. Dobre wyniki w latach 2008-2010 uzyskaliśmy dzięki dobrej organizacji pracy i dostosowaniu struktury organizacyjnej, wielkości zatrudnienia, potencjału sprzętowo-transportowego do wielkości świadczonych usług i zadań produkcyjnych. W szczególności miała na to wpływ dobra jakość i terminowość świadczonych usług, wykorzystywanie w działalności nowoczesnych technik informatycznych w zarządzaniu i monitorowaniu posiadanego majątku, a także wykorzystanie środków unijnych oraz permanentne działania związane z wymianą, przebudową, usprawnianiem, unowocześnianiem posiadanego majątku zaplanowane w corocznym budżecie i w planach strategicznych.


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach  została wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu 2011

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *