Pozostałe branże

Dobre wskaźniki efektywności gospodarczej

„Utrzymanie dobrych wyników ekonomicznych możliwe jest przez prowadzenie właściwej polityki gospodarczo finansowej spółdzielni, utrzymanie dobrego wskaźnika płynności finansowej”, wyjaśnia Barbara Michalak, prezes Spółdzielni Ogrodniczej "Chodakowska" w Warszawie.

 
Barbara Michalak, prezes Spółdzielni Ogrodniczej "Chodakowska" w Warszawie

Spółdzielnia Ogrodnicza "Chodakowska" w Warszawie powstała na bazie dawnej Hurtowni 23 Warszawskiej Spółdzielni Ogrodniczej. Hurtownia 23 wydzieliła się ze struktur WSO na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli WSO  zgodnie z art. 108 stawy z dnia 16.09.1990 r. prawa spółdzielczego. Od 1991 r.  pełnię w niej funkcję prezesa  zarządu.

 

 

Do 2011 r. spółdzielnia prowadziła działalność handlową: skup, zakup i dystrybucja artykułów rolno-spożywczych, skupowanych od własnych członków jak i od innych producentów i dostawców zarówno z kraju jak i za granicy.

Ze względu na usytuowanie w centrum Warszawy (gmina  Praga Południe), jak i posiadanie dużego zaplecza magazynowego (komory chłodnicze, hale magazynowe, magazyny),biurowego (trzykondygnacyjny budynek biurowy) spółdzielnia rozszerzyła działalność o najem własnych powierzchni, która dzisiaj jest działalność podstawową spółdzielni.

Zarząd i Rada Nadzorcza stawia na jakość i solidność jak i kompleksową obsługę dzierżawców.

Utrzymanie dobrych wyników ekonomicznych możliwe jest przez prowadzenie właściwej polityki gospodarczo finansowej spółdzielni, utrzymanie dobrego wskaźnika płynności finansowej. Pozwala to pokierować większe środki na zapobieganie dekapitalizacji budynków, co ma istotny wpływ na wysokość ponoszonych  kosztów spółdzielni.
Zaznaczyć należy, że dzięki ponoszonym nakładom osiągnięto realne efekty, o czym świadczą wskaźniki efektywności gospodarczej to jest rentowności, płynności pokrycia kapitałem w zakresie ich relacji.

Spółdzielnia Ogrodnicza "Chodakowska" w Warszawie została wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu 2011 i w Konkursie Efektywna Firma 2011.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *